Актуальні питання медсестринської діагностики при захворюваннях органа зору

Кафедра оториноларингології та офтальмології 

Відповідальний за впровадження – ас. Алексевич К.О.

Програма з офтальмології підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних та практичних вимог до знань, умінь та навичок студентів, необхідних для діагностики травм органа зору та найбільш розповсюджених захворювань органа зору. Майбутнім бакалаврам необхідно володіти методиками обстеження органа зору із допомогою сучасної діагностичної апаратури, а також вміння інтерпретувати результати даних обстежень. Медсестра повинна освоїти практичні навички, які застосовуються в лікувальному процесі при невідкладних станах і різних захворюваннях органа зору.