Сучасні аспекти медсестринства в оториноларингології

Кафедра оториноларингології та офтальмології 

Відповідальний за впровадження – Проф. О.І. Яшан

Вміння швидко та якісно проводити маніпуляції при діагностиці та лікуванні ЛОР-захворюваннь є ключовим аспектом швидкого одужання пацієнта. Навички застосування отоскопу, мікроскопу,
ендоскопічної техніки є основою сучасної діагностики ЛОР органів.