Меню Закрити

Науковець ТНМУ навчався на курсі безперервної медичної освіти Європейської ниркової асоціації – Європейської асоціації діалізу та трансплантації

16-18 січня 2020 року в Левен (Бельгія) проходив навчальний курс безперервної медичної освіти ERA–EDTA «European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting 2020», організований CKD-MBD Scientific Working Group Асоціації.

Наукова програма заходу охоплювала головні теоретичні та практичні аспекти з проблеми синдрому мінеральних і кісткових порушень у разі хронічної хвороби нирок (ХХН-МКП), базуючись на поточних знаннях і останніх досягненнях науки щодо фундаментальних перехресних механізмів кісткового і судинного ремоделювання, шляхів діагностики та лікування ренальної остеодистрофії, кардіоваскулярної кальцифікації як маркерів синдрому прискореного старіння, предикторів зниження якості і тривалості життя у зазначеній категорії хворих.

Формат освітнього курсу включав засвоєння лекцій та системний аналіз результатів наукових досліджень з ключових тем ХХН-МКП, розвитку превентивної та антиейджинг медицини, участь у роботі EUROD research forum, двох CME курсів, зокрема «Vitamins and oxidative stress on the crossroads of bone and vessels» і «The challenge of osteoporosis in CKD», розбір складних клінічних випадків зі світовими експертами. Захід акредитований EACCME – Європейською акредитаційною радою з безперервної медичної освіти.

Спікерами були відомі фахівці з Бельгії, Нідерландів, Франції, Великої Британії, Швеції, Португалії, Італії, Німеччини.

На заході впродовж трьох днів розглядалися такі питання:

  • Вітамін Д у кістковому та судинному ремоделюванні у разі ХХН. Наведено теоретичне обґрунтування ролі порушення метаболізму вітаміну Д, зокрема дефіциту 1,25 (OH)2D, в патогенезі синдрому ХХН-МКП, показано його зв’язок з вмістом FGF23, концентрацією паратиреоїдного гормону (ПТГ), сироватковими рівнями кальцію та фосфатів. Доведено, що надлишок гормону сприяє формуванню судинної кальцифікації, особливо, у хворих на хронічному гемодіалізі (ГД). Визначено прямі та непрямі регуляторні ефекти вітаміну Д щодо кісткового та судинного гомеостазу, позитивний та негативний вплив різних концентрацій його метаболітів на прогресування ренальної остеодистрофії, зокрема остеомаляції, в умовах хронічної дисфункції нирок. Підлягають консенсусу та проведення багатоцентрових рандомізованих досліджень питання визначення адекватних маркерів статусу вітаміну Д, оптимальних доз дериватів вітаміну Д2 та Д3, активаторів вітаміну Д у лікуванні ХХН-МКП, шляхів і режимів введення цих препаратів, впливу вітаміну Д на показники довготривалого сприятливого прогнозу – розвитку переломів, позаскелетної кальцифікації, серцево-судинних подій та виживаності таких хворих.
  • Вітамін К у кістковому та судинному ремоделюванні у разі ХХН. Акцентовано увагу на дефіциті вітаміну K як фактору розвитку ектопічної кальцифікації та ренальної остеодистрофії, оскільки карбоксилювання матриксного Gla-протеїну (MGP) та остеокальцину в умовах хронічної дисфункції нирок суттєво порушена. Встановлено, що основними причинами дефіциту вітаміну К є недостатнє надходження регулятора з їжею, зниження його продукції ендогенною мікрофлорою організму, адсорбція кальцій- та некальцієвими фосфатбіндерами, а також ГД-лікування. Показано, що остеокластна диференціація і резорбція кісткової тканини пригнічується внаслідок потужної екскреції MGP. Доведено, що накопичення фракцій dpucMGP і dpcMGP чітко асоційоване з прогресуванням судинної кальцифікації, зокрема аорти, стадією ХХН, та є максимальним у разі ГД. Прийом вітаміну К2 у хворих на ХХН VД супроводжується зменшенням вмісту dpucMGP, водночас адміністрація вітаміну К1 протягом 3-х років у здорових осіб похилого віку попереджує прогресування кальцифікації коронарних судин. Наводяться неоднозначні дані щодо ефективності різних форм вітаміну К на процеси кардіоваскулярної кальцифікації, ренальної остеодистрофії, частоту переломів, серцево-судинних ускладнень у разі ХХН. Наголошено на необхідності фундаментального вивчення синергізму ефектів вітамінів Д і К у ХХН-МКП з метою поглибленого розуміння механізмів судинного та кісткового ремоделювання, напрацювання шляхів його ранньої діагностики та лікування в клінічних умовах.
  • Окисний стрес у кістковому та судинному ремоделюванні у разі ХХН. Визначено важливість і доцільність розробки проблеми окисного пошкодження судинної стінки, інтими артерій, ендотеліальних клітин і їх ролі у медіації судинної кальцифікації, структурно-функціональній перебудові кардіоміоцитів і коронарних артерій, формуванні міокардіального фіброзу. Показано прямі і опосередковані ефекти активних форм кисню, нітрозативного і мітохондріального стресу у ХХН-МКП. Доведені запально-асоційовані механізми кісткового ремоделювання, формування вік-залежної патології, актуальність концепції «Inflammaging» та «Osteoimmunology». Наведено клітинні та молекулярні механізми розвитку синдрому передчасного судинного старіння, обґрунтовано поняття хронологічного і біологічного віку, lifespane і healthspane, механізми прискореного старіння у хворих на ХХН. Доведено перспективність дослідження ефективності nuclear factor erythroid related factor 2 NRf2 як нового регулятора антиоксидантного захисту та модулятора запалення у клінічних та експериментальних умовах у загальній популяції та у разі ХХН-МКП. Актуальним є розвиток кліматичної медицини, зокрема дослідження ролі теплового стресу в механізмах формування гострого та хронічного ураження нирок, концепції One Health.
  • Роль регуляторів мінерального метаболізму (ПТГ, Klotho, FGF23), гіперфосфатемії, гіперкальціємії, гіпомагніємії у ХХН-МКП. Визначено ключову роль дефекту системи OPG/RANKL/RANK у механізмах кісткового та судинного ремоделювання, показано значення у цих процесах запалення, ендотеліального пошкодження, ендотеліальних мікрочастинок, окисного пошкодження ДНК, токсичності фосфатів, ламінопатії, лептину, адипонектину, порушення обміну вітаміну Д. Встановлено тісний зв’язок нового RANKL рецептора LGR4 з ПТГ-індукованою судинною кальцифікацією у разі ХХН. Дискутується роль склеростину щодо формування кардіоваскулярної кальцифікації та кісткової мінералізації, прогнозування клінічних наслідків; цікавим є вплив склеростину на Wnt/β-катеніновий шлях та можливості застосування antisclerostin антитіл у пацієнтів із хронічною дисфункцією нирок. Наведено гендерні особливості переломів кісток в умовах гіпогонадизму.
  • Діагностика ренальної остеодистрофії у ХХН-МКП. Золотим стандартом діагностики аномалій швидкості кісткового обміну, мінералізації чи об’єму кістки, росту кістки чи її щільності на сьогодні є біопсія трабекулярної кісткової тканини клубової кістки. Наводяться дані про доцільність і безпечність використання нових малоінвазивних Jamshuditype голок замість класичних, переваги і недоліки горизонтального та вертикального доступів, показання до біопсії кістки. Акцентовано увагу на вимогах до кількості, чистоти та сепарації біопсійного матеріалу з метою ефективної кісткової молекулярної діагностики. Розглянуто можливості різних методів апаратної діагностики стану мінеральної щільності кісткової тканини, зокрема DXA, µCT, (hr)-pQCT, MRI і PET. Наголошено на важливості дослідження специфічних біохімічних маркерів кісткового метаболізму (FGF23, Sclerostin, PINP, CTX, TRAP5b, Osteoprotegerin, Osteopontin, Osteocalcin та ін.) для діагностики ренальної остеодистрофії. Основними біомаркерами високого/низького рівня кісткового ремоделювання є вміст ПТГ і кісткової фракції ЛФ. Запропоновано методи нефармакологічної та фармакологічної (антирезорбтивної, антиостеопорозної) терапії у хворих на ХХН IV-VД. Визначено важливість застосування FRAXscore для визначення ймовірності виникнення переломів у зазначеної категорії пацієнтів.

Зазначений захід є взірцем фундаментального, системного, інтегративного підходу до розв’язання проблеми синдрому ХХН-МКП, зокрема ренальної остеодистрофії та кардіоваскулярної кальцифікації, механізмів прискореного старіння, покликаний на пошук ранніх біомаркерів, нових ефективних діагностичних та лікувальних стратегій, розвитку персоналізованої медицини.

Отримана інформація, обмін досвідом під час навчання на курсі безперервної медичної освіти ERA–EDTA «European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting 2020» дадуть можливість оптимізувати методи ранньої діагностики та лікування синдрому ХХН-МКП, впровадити новітні знання в освітній процес медичного університету, а також сприятимуть розвитку трандисциплінарних досліджень і подальшій інтеграції університету у світовий науковий простір.

На завершення освітньої програми усі учасники отримали сертифікати ERA–EDTA та EACCME.

Висловлюю вдячність адміністрації ТНМУ за надану можливість навчатися на курсі безперервної медичної освіти ERA–EDTA «European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting 2020».