Актуальні питання доказової медицини

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Ліштаба Л.В.

Глобалізація інформаційних процесів у всіх сферах знань і, зокрема, в медицині поставила якісно нові проблеми вибору рішення перед лікарем, організатором охорони здоров’я і пацієнтом. Потік медичної інформації все зростає – у світі видається близько 40 000 медичних та біологічних журналів, в яких публікується приблизно 2 мільйона статей щорічно, що потребує критичної оцінки інформації. Вирішити ці проблеми може тільки медицина, яка базується на доказах, або доказова медицина. Доказова медицина – це розділ медицини, котрий базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих. Практика доказової медицини передбачає об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, що отримані із систематизованих досліджень. Вивчення основ доказової медицини формує у студентів цілісну уяву про узагальнення та аналіз медико-біологічних, клінічних та екологічних даних як основу державної політики охорони здоров’я та медичного забезпечення; забезпечує фундаментальну медичну підготовку та набуття майбутніми лікарями практичних навичок та умінь, які дозволять критично оцінити медичну інформацію для раціонального та ефективного її використання у подальшій практичній діяльності