Біоетика

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Відповідальний за впровадження – доц. Т.І. Толокова

Вивчення дисципліни ” Біоетика” створює цілісну уяву студентів про моральні аспекти медицини та біології; генерує знання про персоналістичну модель медичної біоетики,  правові інструменти, що захищають людину, суспільство та людство в цілому від небажаних та шкідливих наслідків впровадження на практиці нових біомедичних технологій; приносить глибоке переконання у необхідності неухильного дотримання етичних та моральних норм, правил та принципів у своїй практиці; створює здатність оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня небезпеки для людини та суспільства сьогодні та в майбутньому.