Меню Закрити

Освітньо-наукова програма Медсестринство

Гарант освітньо-наукової програми 223 Медсестринство, д.мед.н.,
професор Марія Марущак
marushchak@tdmu.edu.ua

«Освіта – це найсильніша зброя, яку ми можемо використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела

Як гарант ОНП Марія Марущак забезпечує виконання та вдосконалення освітніх програм шляхом вивчення передового світового та вітчизняного досвіду підготовки докторів філософії з медсестринства, вивчення думки стейкхолдерів стосовно спроможності адаптації випускників до ринку праці та надання ними конкурентоспроможних компетентностей, урахування точки зору здобувачів вищої освіти стосовно відповідності дисциплін навчальному плану та програмним результатам навчання, рівня задоволення освітнім середовищем університету.

Марія Марущак активно поєднує наукову, педагогічну та методичну роботу. Вона є автором більше 100 наукових праць, в тому числі 70 в НМБД SCOPUS \WOS.  Індекс Гірша – 13. Її наукові доробки повністю корелюють з тематикою наукових досліджень здобувачів.

Під її керівництвом було захищено 8 магістерських робіт з медсестринства, понад 10 кандидатських дисертацій з медицини. Наразі є керівником 3 здобувачів вищої освіти спеціальності «Медсестринство» освітньо-наукового рівня доктора філософії.

Марія Марущак завжди відкрита для зустрічей із зацікавленими особами: здобувачами, групою забезпечення, академічною спільнотою, стейкхолдерами.

Запрошуємо всіх у цю досить складну освітньо-наукову подорож, яка обов’язково в результаті принесе неймовірне задоволення.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.