Меню Закрити

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ І ІМУНОЛОГІЯ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Відповідальні за впровадження – доц. Романюк Л. Б., доц. Кравець Н.Я.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 Короткий опис дисципліни – дисципліна передбачає вивчення основ загальної та медичної мікробіології: морфології, фізіології, біохімії і генетики мікроорганізмів, основних принципів асептики і антисептики, стерилізації та дезінфекції, мікроекології, інфекційної імунології, загальної вірусології, які можуть застосовуватися при постановці власних досліджень та у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів; забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки; включає основні питання біологічних властивостей патогенних мікроорганізмів, взаємодії мікробів з організмом людини, особливостей патогенезу інфекційних захворювань, методів їх діагностики, принципів етіотропного лікування і специфічної профілактики захворювань.

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен оволодіти навичками:

  • проводити забір біологічних рідин і виділень для діагностики інфекційних хвороб та коморбідних станів, пов‘язаних із порушенням мікрофлори певних біотопів;
  • виготовляти препарати для різних видів мікроскопії (в тому числі електронної) з гною, харкотиння, крові, спинномозкової рідини;
  • виготовляти препарати з живих (не фіксованих) мікроорганізмів (розчавлена та висяча крапля);
  • проводити диференціацію за морфологією у мікроскопічних препаратах різних видів мікроорганізмів;
  • визначити чутливість мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів і антибіотиків методом серійних розведень, дискодифузійним методом, використовувати прискорені методи визначення антибіотикочутливості;
  • оцінювати та інтерпритувати результатів серологічних реакцій та прискорених методів серологічної діагностики (ІЕМ, ІФА,ПЛР) у бактеріологічній та вірусологічній практиці;
  • оформляти супровідну документацію при направленні матеріалу на проведення мікробіологічних досліджень;
  • ефективно обирати та адекватно застосовувати сучасні мікробіологічні методи при проведені наукової діяльності;
  • в умовах лабораторії відтворювати експериментальні моделі патологічних процесів для розробки діагностичних та лікувальних засобів.