Професор ТНМУ представляє Україну в міжнародному проєкті

Завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського професор Надія Федчишин входить до групи фахівців Міжнародного проєкту «Ethisch-moralische Grund-Bildung» (EMGB), які запропонували методичний інструментарій для шкільного предмету «Етика» з питання формування морально-етичної складової у молодших школярів та розробили рекомендації для вчителя. 5 травня 2021 року у дистанційному форматі відбулося чергове, четверте засідання міжнародної робочої групи.

Проблема виховання відповідальної, талановитої особистості, яка спроможна реалізувати власні життєві цінності, в умовах розбудови сучасного громадянського суспільства в Україні є, як ніколи досі, необхідністю, оскільки професійна підготовка фахівців потребує певних, морально орієнтованих норм та правил поведінки. Саме від рівня загальноосвітньої та фахової підготовки, професійної культури, сформованості особистісних моральних якостей та етичних стандартів залежить результативність вирішення проблем суспільства.

Сьогодні особливо актуальною ця проблема постала в європейських країнах, коли прогалини соціального, економічного й політичного аспектів негативно впливають на виховання підростаючого покоління. Віртуальний світ полонив різні покоління не лише в умовах пандемії Covid-19 у форматі дистанційної комунікації, але й відголоски цього дедалі більше впливають на суспільства, на людину, особливо на підростаюче покоління, пропагуючи насильство, байдужість, жорстокість, прищеплюють моральний релятивізм у ставленні до повсякдення. Усе це стало підґрунтям відчуження молоді від норм моралі та духовності. Європейська цивілізація повертається лицем до засадничих норм формування людини, вводячи в навчальні плани дисципліну «Етика». Саме низка проблемних питань і стала предметом дослідження цього проєкту.

Учасниками проєкту є вчені з Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Литви, Японії, Китаю і України.

Вчені-педагоги розглянули проблемне коло питань, пов’язаних з аналізом формування морально-етичних компетентностей школярів у різних країнах, розгляду неточностей у підготовці навчальних планів для молодших школярів, вивчення структурних складових підручників, посібників з «Етики» для початкової школи, внесення низки пропозицій для фахового вдосконалення підготовки вчителя з етики. Робоча група внесла корективи та пропозиції у подальшу роботу.

Фахівці підтвердили значущість роботи педагога у формуванні духовності молодої людини, адже зміст виховання – це система загальнокультурних і національних цінностей, відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, до інших людей, природи, мистецтва та самої себе.

Наступне засідання заплановано на 19-23 липня 2021 року в університеті м. Софія, Болгарія.

Керівник проєкту – Dietrich Benner (Берлін, Німеччина)

 

Відповідальний секретар проєкту – Roumiana Nicolova (Гамбург, Німеччина)

Журналіст ТНМУ Соломія Гнатишин.