У ТНМУ відбувся ІІІ Міжнародний україно-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку»

22-24 вересня 2020 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Горбачевського відбувся Третій міжнародний україно-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку», організований та проведений спільно з Акконським гуманітарним університетом Берліну за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини.

Для кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ТНМУ уже третій рік поспіль стало традицією проводити у вересні Міжнародний україно-німецький науковий симпозіум з громадського здоров’я. Цей науковий захід присвячений актуальним питанням громадського здоров’я, де науковці та фахівці громадського здоров’я з усіх регіонів України, Німеччини та інших країн мають нагоду висвітлювати проблеми та глобальні виклики для здоров’я, як наболілі для суспільства проблеми пандемії COVID-19, так і проблеми громадського здоров’я на регіональному рівні.

Враховуючи виклик сьогодення – пандемію COVID-19, який постав перед усіма країнами світу, великий інтерес учасниками симпозіуму був зосереджений на такій темі: «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19». Саме цією проблемою було зумовлено проведення симпозіуму дистанційно в онлайн режимі задля дотримання усіх карантинних заходів.

Відкриття симпозіуму розпочалося з вступної промови ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського МОЗ України, член-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, професора М.М.Корди, у якій він наголосив на необхідності запровадження в Україні потужної профілактичної системи громадського здоров’я, обгрунтувавши дану позицію низкою негараздів, які спостерігаються в Україні, зокрема, таких як зростання поширеності ВІЛ-інфекції, проблем з туберкульозом, наявності великої кількості сміттєзвалищ, які займають велетенські площі, негативні наслідки Чорнобильської катастрофи, що впливають на здоров’я населення країни і потребують вирішення. Ректор ТНМУ звернув увагу учасників симпозіуму на те, що здоров’я суспільства залежить від різних факторів: кліматичних, екологічних, економічних, способу життя, але в той же час все більший вплив на якість і тривалість життя має система заходів та процедур, консолідованих зусиль суспільства, організацій, направлених на зміцнення життя, профілактику захворювань. У розвинутих країнах «Громадське здоров’я», як науково-практична дисципліна, існує вже давно, кращі університети світу готують відповідних спеціалістів, які й працюють над розробкою та впровадженням у життя основних принципів профілактики захворювань, зміцнення здоров’я населення. Михайло Михайлович відмітив, що ТНМУ був одним з перших ЗВО в Україні, які створили магістерську програму з громадського здоров’я, в тому числі, завдячуючи співпраці з німецькими партнерами з Акконського університету. Ректор ТНМУ також відзначив високу активність та успіхи університету у міжнародних проектах з громадського та глобального здоров’я, зокрема здобуття міжнародного гранту Еразмус+ для реалізації BACE проекту з Глобального здоров’я «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)» – «Нарощування академічних можливостей у галузі глобального здоров’я в регіоні Східна Європа – Центральна Азія», який спрямований на створення або модернізацію освітніх програм у галузі охорони здоров’я і навколишнього середовища, модернізацію врядування закладів вищої освіти та сприятиме зміцненню зв’язків між ЗВО України та інших країн Євразійського континенту і світу. Завдяки цьому проекту ТНМУ став співзасновником міжнародного Євразійського альянсу з Глобального здоров’я, важливими завданнями якого є нарощування потужностей академічного та наукового потенціалу учасників цього Альянсу. Михайло Михайлович побажав плідної праці усім учасникам Симпозіуму: «Я вважаю, що в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Горбачевського МОЗ України ми докладаємо необхідні зусилля для того, щоб удосконалити усталену систему громадського здоров’я в Україні, адже сьогодні вона нам як ніколи потрібна».

З вітальною промовою та доповіддю на тему «Public Health of the Corona Pandemic – Evaluation and Lessons Learned» виступив директор Інституту досліджень та міжнародної співпраці Акконського Гуманітарного університету Берліну, д-р мед. наук, проф. Тімо Ульріхс (Prof. Timo Ulrichs, Akkon University of Human Sciences, Berlin).

Він привітав усіх українських партнерів з 30-річчям Незалежності України та побажав процвітання та розвитку країни, а особливо в галузі охорони здоров’я та громадського здоров’я. Проф. Тімо Ульріхс відзначив складні умови, в яких опинилася галузь охорони здоров’я України після припинення функціонування системи Семашко, яка діяла раніше, а також закцентував увагу слухачів Симпозіуму на проблемах сьогодення, зокрема дав детальне порівняння даних хвилеподібного розвитку пандемії COVID-19 з іспанським грипом (1918-1921 рр.) і пояснив схожість динаміки частково безвідповідальністю населення щодо безпеки. Також проф. Тімо Ульріхс звернув увагу на те, що зростання зайнятості ліжок хворими на COVID-19 спонукає уряд до виділення додаткових коштів на вирішення цієї проблеми.

Координатор проекту Інституту досліджень та міжнародної співпраці Акконського Гуманітарного університету Берліну Габі Фельдман (Gaby Feldmann, Akkon University of Human Sciences, Berlin) виступила з доповіддю «Public Health in Ukraine – a Publication Review in Akkon-Schriftenreihe».

Її виступ присвячений 5-му випуску видання Акконського гуманітарного університету Берліну «Public Health in Ukraine», у якому було надруковано матеріали, присвячені удосконаленню охорони здоровʼя в Україні. Основна увага опублікованих матеріалів приділялась шляхам удосконалення рівня науки в охороні здоров’я.

До випуску, присвяченого охороні здоровʼя в Україні були залучені науковці місцевих та міжнародних наукових шкіл.

Про витоки формування  навчальної дисципліни «Громадське здоровʼя» було повідомлено у доповіді академіка АН ВО України, д-ра мед. наук, завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, проф. Грузєвої Т.С. «Витоки формування Київської соціально-гігієнічної наукової школи: від основ лікарезнавства, медичної поліції і санітарної статистики до соціальної медицини та громадського здоров’я (до 180-річчя НМУ імені О.Богомольця)».

У доповіді завідувача кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я Дніпропетровської державної медичної академії, заслуженого діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. Лехан В.М. «Оцінка діяльності замовника медичних послуг керівниками закладів первинної медичної допомоги» було висвітлено питання про економічні підходи до організації медичної допомоги.

У доповіді начальника відділу промоції здоровʼя Одеського обласного центру громадського здоровʼя Ліннікова С.В. та декана факультету здоровʼя та фізичного виховання д-ра мед наук, проф. Миронюка І.С. «Комунікаційні кризи у сфері громадського здоров’я України: старт вакцинації від сovid-19 у одеській області» червоною ниткою проведена тема визначального впливу комунікації на вирішення проблем пандемії.

 

Актуальною та пізнавальною була доповідь директора ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» Чайчук О.Т., яку презентувала лікар-епідеміолог Кулачковська І.В. на тему: «Основні перспективи і напрямки становлення обласних центрів контролю та профілактики хвороб на прикладі Державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України».

Завідувач кафедри громадського здоров’я Національного університету «Острозька академія», заступник голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров’я» к. мед. н., доцент І.В. Гущук (м. Острог, Україна) під час доповіді «Досвід україни з охорони громадського здоров`я в контексті європейських реформ національних систем охорони здоров`я» наголосив на необхідності змінити парадигму охорони здоров’я та медичної допомоги, обґрунтувавши очевидністю стратегії розвитку охорони здоровʼя, як системи випередження та профілактика.

На симпозіумі розглядались також питання формування концепції здорового способу життя і промоції здоров’я, безпеки пацієнта, проблема органних захворювань, надання медичної допомоги при інфекційних захворюваннях в умовах COVID-19, піднімались питання міждисциплінарної і міжсекторальної співпраці у галузі громадського здоров’я.

Загалом у Третьому міжнародному україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку» взяли участь понад 100 учасників, серед яких міжнародні партнери ТНМУ з Німеччини, професори, викладачі, організатори та фахівці галузі громадського здоров’я України.

Обмін досвідом та отримані знання в процесі дискусії сприятимуть створенню наукового підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я в умовах COVID-19 та розвитку освітньої діяльності щодо підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні.

Українсько-англійський та англійсько-український переклад доповідей симпозіуму забезпечили представники ТНМУ: Юрій Петрашик, Анастасія Богуцька та Діана Коллінс.

Технічну підтримку проведення заходу надавала Наталія Слободян.

Фото надала журналіст ТНМУ Соломія Гнатишин.

Матеріал підготувала кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ТНМУ.