Спільне виїзне засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України та Ради ректорів закладів вищої освіти на базі ТНМУ

28 вересня 2021 року у конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося спільне виїзне засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України та Ради ректорів закладів вищої та післядипломної освіти під головуванням Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Захід був присвячений реформуванню системи охорони здоров’я та впровадженню нової моделі інтернатури.

Вітаючи учасників спільного виїзного засідання колегії з початком роботи, Віктор Кирилович нагадав, що Всесвітньою організацією охорони здоров’я 2021 рік визнаний роком кадрів у сфері охорони здоров’я.

«Для нас збалансованість Програми медичних гарантій та гідна оплата праці медичних працівників – це перші кроки на шляху до вирішення кадрових питань. На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського у 2022 році мінімальна заробітна плата для середніх медичних працівників буде становити 13,5 тис грн та 20 тис грн для лікарів. Це гарантований мінімум, який є незворотним, і це чітка позиція Уряду та Президента України», – зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Під час виступу Віктор Кирилович закцентував увагу на прийнятих рішеннях щодо розвитку системи охорони здоров’я, а саме покращення управлінської діяльності, ефективне використання ресурсів, розвиток медичного самоврядування, забезпечення системного підходу до реформування галузі, стратегічний розвиток кадрових ресурсів.

«Одним із напрямів діяльності уряду – є інновації в системі охорони здоров’я, а це трансплантація органів, будівництво та матеріально-технічне переоснащення лікарень, проектування, розробка проектно-кошторисної документації для того, щоб переобладнати, реконструювати, або побудувати нові корпуси в одній обласній клінічній лікарні й обласній дитячій лікарні. Це дозволить нам започаткувати поетапну появу лікарень, які будуть комфортні як для лікаря, так і для пацієнта. З 1 січня 2022 року ми хочемо запустити неонатальний скринінг на 20 генетично обумовлених орфанних захворювань», – окреслив подальші дії міністерства Віктор Ляшко.

Побажав успіхів та плідної роботи учасникам колегії Максим Перебийніс, народний депутат України, голова підкомітету з питань охорони здоров’я Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, зазначивши, що освіта майбутніх лікарів, їх подальший безперервний професійний розвиток є основою системи охорони здоров’я. Саме від знань та кваліфікації лікаря, здобутих під час навчання, залежить життя та здоров’я пацієнта.

Максим Вікторович звернув увагу слухачів колегії на те, що забезпечення високого рівня медичної освіти та розвитку кадрового потенціалу, шляхом запровадження нової європейської моделі інтернатури та лікарської резидентури, визначено президентом України й Радою національної безпеки й оборони України одним з пріоритетних завдань уряду на найближчу перспективу.

«Нині за рівнем забезпеченості лікарями та середнім медичним персоналом Україна знаходиться на 38 місці в Європейському регіоні та поступається за рівнем забезпеченості практикуючим лікарям у таких країнах як Словаччина, Угорщина, Норвегія, Італія. Протягом останніх років ми стали донорами медичних кадрів для багатьох Європейських країн. Ситуація значно ускладнюється старінням кадрового потенціалу, який не компенсується за рахунок кадрового резерву студентів медиків. На одного випускника медичного вишу припадає приблизно три-чотири лікарів пенсійного віку. Сьогодні всі країни світу тією чи іншою мірою постають перед цими проблемами, однак завдяки прийняттю важливих урядових рішень, у відповідь на поточний дефіцит лікарів, більшості розвинутих країн вдається стримувати зменшення кількості лікарів й планувати подальше збільшення трудових ресурсів охорони здоров’я, відтак і за рахунок та кількості випускників медичних факультетів, підвищення якості їх підготовки та забезпечення безперервного професійного розвитку медичних працівників», – пояснив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Максим Перебийніс наголосив на тому, що в Україні вже зроблені важливі кроки для створення якісної системи освіти лікарів, зокрема затверджено положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, положення про інтернатуру та вторинну лікарську провізорську спеціалізацію. Окрім того, розпочато процес гармонізації лікарських спеціальностей в інтернатурі відповідно до Директиви № 2005/36/ЄС щодо визнання професійних кваліфікацій, завдяки якій скорочено кількість первинних спеціальностей з 35 до 23.

До учасників колегії звернувся заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов: «Проблеми, які ми сьогодні обговорюємо, з кожним роком стають ще актуальніші. Очевидно, що попереду нас чекають нові виклики, які необхідно долати. Підготовка медичних кадрів в університетах, їх післядипломне навчання є серед іншого й питанням національної безпеки України. Кожен з нас, як організатор охорони здоров’я, як громадянин, як науковець, освітянин чи практикуючий лікар, усвідомлює наскільки важливим для держави є рівень підготовки лікарів».

Олексій Станіславович підкреслив, що особливої уваги заслуговує проблема підготовки наукових кадрів, адже випускники закладів вищої освіти все рідше обирають науку, як сферу для своєї кар’єри в Україні. Тому необхідно принципово підходити до зміцнення медичного наукового потенціалу.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш привітав усіх учасників колегії та зауважив, що Тернопільщина була однією з перших, яка прийняла виклик у боротьбі з COVID-19, де лікарі, медичний персонал відпрацювали алгоритм дій при лікуванні пацієнтів та одними з перших звернули увагу на ефективність кисневої терапії.

Володимир Любомирович подякував професору Михайлу Корді, ректору Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, за активну допомогу з перших місяців боротьби з коронавірусом: «Для нас важливим моментом було те, що доєдналися до роботи інтерни, молоді люди, ще зовсім діти, які не боялися зіштовхнутися з страшним вірусом. Приємно, що ми виховуємо нове покоління людей, які готові до викликів сьогодення, до відповідальності».

Зі словами вітання до всіх учасників Колегії Міністерства охорони здоров’я України звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал та подякував керівництву ТНМУ, усім викладачам і студентам університету за титанічну працю й зусилля, які вони докладають задля досягнення спільної мети – боротьби з COVID19 та забезпечення високого рівня освіти майбутніх лікарів.

Зацікавила слухачів темою про стан виконання рішень колегії від 25 червня 2021 року та про впровадження нової моделі інтернатури, як одного з основних етапів реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні й плану пріоритетних дій уряду, Ірина Микичак, заступник Міністра охорони здоров’я України.

Ірина Володимирівна розповіла, що стратегічний розвиток кадрових ресурсів медичної галузі є в сфері особливої уваги та контролю президента й уряду України, Ради національної безпеки України і відповідно, Міністерством охорони здоров’я впродовж останнього періоду проведено значний обсяг роботи для того, щоб змінити та посилити нормативну базу, адже це і питання якості підготовки медичних кадрів, і престижності професії медичного працівника. Вже з 2022 року працюватиме нова модель інтернатури, яка передбачає рівні можливості для всіх випускників закладів вищої медичної освіти незалежно від виду фінансування навчання.

«Головними принципами нової моделі інтернатури є справедливість, прозорість, доступність до кращих медичних практик та розвитку професійних компетентностей європейського рівня. Нова модель інтернатури 2022 року має низку суттєвих переваг над старою моделлю 1996 року, а саме: електронний розподіл; компенсація закладам охорони здоров’я витрат на підготовку інтернів, яка забезпечує справедливий доступ до кращих закладів охорони здоров’я; збільшення практичної частини підготовки в інтернатурі, що гарантує можливість оволодіння практичними навиками за обраною спеціальністю; оновлений перелік спеціальностей, що відповідає вимогам Європейського Союзу, а також оновлені вимоги до баз стажування, які забезпечують підготовку лікарів інтернів під керівництвом професіоналів, які працюють на засадах доказової медицини в умовах забезпечення сучасним медичним обладнанням та достатнім обсягом процедур оперативних втручань, пологів, відвідувань», – ознайомила зі змінами учасників колегії Ірина Микичак.

Голова Ради ректорів закладів вищої та післядипломної освіти, ректор Запорізького державного медичного університету, професор Юрій Колесник витупив з доповіддю «Формування державного замовлення на підготовку фахівців та кадрів у сфері охорони здоров’я та його вплив на рівень якості надання медичної допомоги населенню. Проблемні питання та стратегія розвитку».

Роль єдиного експертного середовища у формуванні державного замовлення при підготовці лікарів-інтернів та про важливість безперервного професійного розвитку лікарів обґрунтував професор Юрій Кучин, ректор Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Професор Юрій Вороненко, ректор Національного університету охорони здоров’я імені П.Шупика, привітав гостей конференції, наголосив на доцільності і важливості її проведення та представив доповідь «Роль закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку слухачів на післядипломному рівні в системі безперервного професійного розвитку».

Науковий інтерес аудиторії викликав наступний виступ. Заступник міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін презентував доповідь: «Формування життєздатних кадрових ресурсів охорони здоров’я в європейському регіоні та актуальні питання підготовки кадрів для системи громадського здоров’я в Україні».

Підсумовуючи роботу колегії, Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, вручив подяки за вагомі досягнення в професійній діяльності та сумлінну працю ректору Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професору Михайлу Корді, голові Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиру Трушу, директорці департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Ользі Ярмоленко.

Після представлених доповідей відбулося їх обговорення та прийнята резолюція колегії, до якої були включені пропозиції виступаючих.

Журналістка ТНМУ Соломія Гнатишин.

Світлини авторки.