Меню Закрити

Міжкафедральний науково-практичний семінар для викладачів фармацевтичного факультету ТНМУ

Завідувачкою кафедри фармацевтичної хімії, професоркою Лілією Логойдою 16 березня 2023 року на платформі MS Teams було проведено міжкафедральний науково-практичний семінар на тему «Застосування наукометричних баз для написання наукової роботи хімічного спрямування: теоретичні аспекти та власний досвід».До цього заходу долучились не тільки науково-педагогічні працівники кафедр фармацевтичного факультету хімічного спрямування, а й здобувачі вищої освіти другого та третього рівнів.

Під час семінару були ґрунтовно розглянуті поняття «наукометрична база даних», «індекс цитування», «індекс Гірша», «імпакт-фактор»; різниця між наукометричною базою даних та академічним видавництвом тощо.

На власному досвіді Лілія Логойда пояснила, яке значення для виконавця наукових досліджень має індекс Гірша в науковому світі, як правильно підібрати журнал (індексоване видання) для оприлюднення виконаних наукових досліджень (наприклад, в академічних видавництвах Elsevier, Willey, MDPI, Springer, Nature, Lancet та ін.), якими засобами можна підвищити рівень статті, що планується до публікації.

Для учасників семінару цікавими були роз’яснення спікера щодо поетапності роботи над науковою статтею: пошук та вибір видавництва, читачі якого будуть цільовою аудиторією; коректна назва статті, що відображатиме зміст публікації і буде зрозуміла спеціалістам інших галузей; обґрунтований підбір ключових слів; написання анотації; викладення основного матеріалу (матеріалів та методів дослідження, результатів та їх обговорення, відповідних висновків); висловлення вдячності; формування списку використаних джерел.

Згідно з вимогами затвердженого стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», здобувачі, як одну зі складових атестації випускників, повинні виконувати та захищати кваліфікаційні роботи, що мають продемонструвати їх самостійну здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у фармації. Тому частина семінару була присвячена структурі кваліфікаційної роботи, а також здобувачам вищої освіти проведено майстер-клас з пошуку літературних джерел та написанню огляду літератури.

Окремим фрагментом семінару була змістовна інформація доповідача щодо принципів академічної доброчесності та необхідності їх дотримання як під час здійснення освітнього процесу, так і при виконанні й оприлюдненні результатів наукових досліджень.

Інформацію надано Марією Михалків.