Меню Закрити

Вступ до інтернатури. Які особливості зарахування у 2023 році?

Організація розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673).

Розподіл та зарахування в інтернатуру в 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за наступним алгоритмом.

Випускники-контрактники отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури.

Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (ДОЗ) надають МОЗ переліки вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування. В свою чергу, МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (ЗВО) фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.

ЗВО формують рейтинг випускників на основі їх академічної успішності та з врахуванням сімейного стану й стану здоров’я. Після чого у ЗВО створюються комісії з розподілу випускників, до складу якої входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.

Комісії надають пропозиції випускникам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення навчання.

Випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база стажування (комунальний заклад охорони здоров’я (ЗОЗ)).

Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до керівника цього ЗОЗ та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування в інтернатуру.

Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.

На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн з’являється не пізніше 1 серпня, в ЗВО – не пізніше 1 вересня.

Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;

ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються за кошти фізичних (юридичних осіб);

керівника бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна у ЗОЗ державної форми власності.

Фінансування підготовки в інтернатурі відбувається:

–   за кошти державного бюджету;

–   кошти фізичних (юридичних) осіб на підставі договорів про надання платних послуг із ЗВО та базою стажування.

Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які здобували вищу освіту кошти держбюджету, але проходять інтернатуру в приватному ЗОЗ, відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Кількість місць на підготовку лікарів-інтернів визначається МОЗ з урахуванням:

–  кадрових потреб, сформованих на підставі заявок ДОЗ;

–  обсягу бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Для комунальних ЗОЗ, які є базами стажування лікарів-інтернів або хочуть нею стати, обов’язковою умовою є укладення договору з НСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів». Тариф за цим пакетом визначається як добуток мінімальної заробітної плати та коефіцієнта 1,22.

ДОЗ мають щомісяця подавати НСЗУ перелік лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти держбюджету, за кожним надавачем медичних послуг.

Положенням про інтернатуру визначені вимоги до баз стажування, яким мають відповідати ЗОЗ-претенденти на отримання цього статусу. Переліки баз стажування опубліковані на офіційному вебсайті МОЗ.

Детальніше тут: https://moz.gov.ua/article/news/vstup-do-internaturi-jaki-osoblivosti-zarahuvannja-u-2023-roci