Меню Закрити

Відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти ТНМУ

У відповідності до плану роботи 24 травня 2023 року в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України. Одним із основних питань порядку денного був розгляд результатів громадського обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів в університеті за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

У засіданні прийняли участь голова Ради із забезпечення якості, проректор з науково-педагогічної роботи, проф. А.Шульгай, заступник голови Ради із забезпечення якості, представник ректора з питань якості, доц. Г.Загричук, секретар Ради із забезпечення якості, керівник навчального відділу доц. А.Машталір, гаранти освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти: “Лікувальна справа” – завідувачка кафедрою фармакології з клінічною фармакологією, проф. О.Олещук, “Фармація” – доцентка кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Г.Козир, “Стоматологія” – завідувач кафедрою терапевтичної стоматології, проф. М.Лучинський, “Громадське здоров’я” – т.в.о. кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, проф. Н.Теренда, “Фізична терапія” – викладач кафедри медичної реабілітації Ю.Завіднюк, “Сестринська справа” – директорка навчально-наукового інституту медсестринства, доц. С.Даньчак, гаранти освітньо-наукових програм: “Фармація” – декан фармацевтичного факультету, доц. Д.Коробко, “Стоматологія” – завідувач кафедрою дитячої стоматології, проф. О.Авдєєв, “Педіатрія” – завідувачка кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією, проф. О.Боярчук, “Медсестринство” – завідувачка кафедрою функціональної і лабораторної діагностики, проф. М.Марущак, “Біологія” – завідувачка кафедрою гістології та ембріології, проф. З.Небесна, гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: “Сестринська справа” – доцентка кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології Ю.Данилевич, “Фізична терапія” – завідувач кафедрою медичної реабілітації, проф. І.Мисула, “Парамедик” – завідувач кафедрою екстреної та симуляційної медицини, проф. А.Гудима; представники професорсько-викладацького складу, представники здобувачів вищої освіти, представники зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців).

Модерував засідання голова Ради із забезпечення якості, проректор з науково-педагогічної роботи, проф. А.Шульгай.

Він привітав учасників зустрічі, наголосивши, що створена в університеті внутрішня система забезпечення якості постійно удосконалюється, що засвідчують результати акредитацій освітніх програм, що відбулися в цьому році. В той же час, оновлення та удосконалення освітніх програм завжди перебуває на особливому контролі, особливо звертається увага на пропозиції, які надходять як від внутрішніх, так і від зовнішніх стейкхолдерів. Якість освітніх програм, якість процесу викладання, якість науково-педагогічних кадрів та наукових досліджень, якість матеріально-технічного забезпечення та якість інформаційно-освітнього середовища забезпечують якісну підготовку здобувачів вищої освіти – висококваліфікованих професіоналів, які будуть конкурентоспроможними на вітчизняному та міжнародному ринку праці.

Надалі слово було надано гарантам усіх освітніх програм, які доповіли при результати їх громадського обговорення відповідних програм, які були оприлюднені на сайті університету в розділі Громадське обговорення освітніх програм (https://www.tdmu.edu.ua/gromadske-obgovorennya-program/) 31 березня 2023 року, а також поінформовано усіх зацікавлених осіб через соціальні мережі.

Гаранти зазначили, що до обговорення були долучені усі зацікавлені особи: науково-педагогічні працівники, здобувачі, випускники, представники органів студентського самоврядування, фахівці відповідної галузі, професіонали-практики та потенційні роботодавці. Пропоновані зміни стосувалися різних сторін оновлення освітньої програми: зміна кількості, назв окремих обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів, зміна та доповнення до змісту загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання, а також були висловлені пропозиції щодо зміни самого змісту освітніх компонентів тощо.

В обговоренні представлених результатів громадського обговорення освітніх програм на засіданні Ради з якості активну участь прийняли А.Шульгай, М.Марущак, Г.Загричук, С.Даньчак, Ю.Данилевич, Д.Коробко, А.Гудима, О.Боярчук, А.Машталір.

За результатами засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про затвердження запропонованих доповнень та рекомендацій, затвердження оновлених програм, а також підтримали пропозицію голови Ради щодо подання усіх освітніх програм, навчальних планів на затвердження на засідання Вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Засідання Ради із забезпечення якості підтвердило, що якість вищої освіти є суспільною цінністю для університету! Не дивлячись ні на що, щодня ми покращуємо медичну освіту в Україні, тримаємо освітній фронт та наближаємо Перемогу разом!

Разом до Перемоги!

Інформацію надав Григорій Загричук.