Склад Вченої ради університету

КОРДА
Михайло
Михайлович
korda_mm-sm РЕКТОР
 член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
ШУЛЬГАЙ
Аркадiй
Гаврилович
шульгай150 ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної роботи
доктор медичних наук, професор
КЛІЩ
Іван
Миколайович
ПРОРЕКТОР
з наукової роботи
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор
ЗАПОРОЖАН
Степан
Йосипович
ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної та лікувальної роботи
Заслужений працівник охорони здоров’я України,
доктор медичних наук, професор
СЛАБИЙ
Олег
Богданович
слабий150 ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної роботи та соцiальних питань
доктор медичних наук, професор
ЛИХАЦЬКИЙ
Петро
Григорович
Лихацький П.Г. ДЕКАН
медичного факультету
доктор біологічних наук, доцент
БОЙЦАНЮК
Світлана
Іванівна
бойцанюк150 ДЕКАН
cтоматологiчного факультету
кандидат медичних наук, доцент
КОРОБКО
Дмитро
Борисович
коробко150 ДЕКАН
фармацевтичного факультету
кандидат фармацевтичних наук, доцент
СЕЛЬСЬКИЙ
Петро
Романович
Selskiy ДЕКАН
факультету iноземних студентів
доктор медичних наук, професор
СВИСТУН
Роман
Васильович
Свистун ДЕКАН
факультету післядипломної освіти
кандидат медичних наук, доцент
ЯСТРЕМСЬКА 
Світлана
Олександрівна
ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту медсестринства
кандидат біологічних наук, професор
ЛОТОЦЬКИЙ
Віктор
Васильович
 andrejchyn ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів
кандидат медичних наук, доцент
НЕБЕСНА
Зоя
Михайлівна
vakulenko-dmytro-viktorovych-copy ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту морфології
доктор біологічних наук, професор
ПОСОХОВА
Катерина
Андріївна
посохова150 ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту  фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна
доктор медичних наук, професор
ТКАЧУК
Наталія
Іллівна
tkachuk-230x300 ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем
кандидат медичних наук, доцент
БЛІХАР
Василь
Євгенович
200px-Бліхар ГОЛОВНИЙ ЛІКАР
Тернопільської університетської лікарні
кандидат медичних наук, доцент
МУДРИК
Тетяна
Евгеніївна
мудрик150 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
ПРОЦІВ
Олена
Ярославівна
avatar ДИРЕКТОР
бібліотеки університету
ГЕРАСИМЮК
Ілля
Євгенович
герасимюк150 УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
завідувач кафедри анатомії людини
доктор медичних наук, професор
АНДРЕЙЧИН
Михайло
Антонович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними захворюваннями
академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
АНДРЕЙЧИН
Сергій
Михайлович
малий андрейчин150 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
доктор медичних наук, професор
АВДЄЄВ
Олександр
Володимирович
Avdeev ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячої стоматології
доктор медичних наук, професор
БЕДЕНЮК
Анатолій
Дмитрович
Беденюк А.Д2. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука
доктор медичних наук, професор
БОДНАР
Ярослав
Ярославович
боднар150 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини
доктор медичних наук, професор
БОЯРЧУК
Оксана
Романівна
boyarchuk150-225x300 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячих хвороб з дитячою хірургією
доктор медичних наук, професор
ВАДЗЮК
Степан
Несторович
Vadzyk ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізіології з основами біоетики та біобезпекиЗаслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
ГАЛАЙЧУК
Ігор
Йосипович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
доктор медичних наук, професор
ГАСЮК
Петро
Анатолійович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
ортопедичної стоматології
доктор медичних наук, професор
ГНАТЮК
Михайло
Степанович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оперативної хірургії з топографічною анатомією
Заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор
ГОСПОДАРСЬКИЙ
Ігор
Ярославович
 Господарський ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
доктор медичних наук, професор
 ГРЕБЕНИК
Мар’ян
Васильович
Гребеник М.В. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
терапії та сімейної медицини ННІ ПО
доктор медичних наук, професор
ГУДИМА
Арсен
Арсенович
Гудима ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медицини катастроф та військової медицини
доктор медичних наук, професор
 ДЕЙКАЛО
Ігор
Миколайович
 Ігор Миколайович Дейкало ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної хірургії
доктор медичних наук, професор
ДЕНЕФІЛЬ
Ольга
Володимирівна
денефіль150 ПРОФЕСОР КАФЕДРИ
патологічної фізіології
доктор медичних наук, професор
ДЗЮБАНОВСЬКИЙ
Ігор
Якович
дзюбановський150 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії ННІ ПО
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
ЗАГРИЧУК
Григорій
Ярославович
Zahruchuk ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної хімії
кандидат хімічних наук, доцент
КЛИМНЮК
Сергій
Іванович
Климнюк С.І.  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
мікробіології, вірусології та імунології
доктор медичних наук, професор
 ЛОГОЙДА
Лілія
Святославівна
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармацевтичної хімії
доктор фармацевтичних наук, доцент
ЛУЧИНСЬКИЙ
Михайло
Антонович
Luchunskiy  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
терапевтичної стоматології
доктор медичних наук, професор
МАЛАНЧУК
Лариса
Михайлівна
маланчук150  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
акушерства та гінекології №1
доктор медичних наук, професор
МАРТИНЮК
Лілія
Петрівна
Untitled-1  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №3
доктор медичних наук, професор
МАРЧИШИН
Світлана
Михайлівна
Marchishin  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармакогнозії з медичною ботанікою
доктор фармацевтичних наук, професор
МИСУЛА
Ігор
Романович
Musula  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної реабілітації
доктор медичних наук, професор
ОЛЕЩУК
Олександра
Михайлівна
олещук150 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармакології з клінічною фармакологією
доктор медичних наук, професор
ПАВЛИШИН
Галина
Андріївна
avatar ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
педіатрії №2
доктор медичних наук, професор
ПАСЄЧКО
Надія
Василівна
Pasuchko ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №1
доктор медичних наук, професор
РУДЯК
Юрій
Аронович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
доктор технічних наук, професор
САТУРСЬКА
Ганна
Степанівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
громадського здоров‘я та управління охороною здоров’я
доктор медичних наук, професор
СМІЯН
Світлана
Іванівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини № 2
доктор медичних наук, професор
 
 ШВЕД
Микола
Іванович
швед  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
невідкладної та екстреної медичної допомоги
доктор медичних наук, професор
ШКРОБОТ
Світлана
Іванівна 
 Шкробот  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
неврології
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
ЯШАН
Олександр
Іванович 
Yashan ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оториноларингології, офтальмології 
доктор медичних наук, професор
 
БОЙЧАК
Назар
Мирославович
  ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
Максим
Валерійович
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ГОЛЕНКО
Аліна
Сергіївна
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ДОЛІД
Інна
Віталіївна
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ОГІНСЬКА
Наталія
Віталіївна
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
КОВАЛЬ
Дмитро
Богданович
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ