Антикорупційні заходи

Закон України Про запобігання корупції

Антикорупційна програма

Наказ про створення комісії з оцінки корупційних ризиків. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в університеті.

Заходи запобігання корупції

Наказ про затвердження плану заходів

Наказ про затвердження положення про уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Наказ про ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства

Наказ призначення особи відповідальної за протидію корупції

Наказ про призначення уповноваженого з антикорупційної програми

План заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

Положення про уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції

Звіт уповноваженого з Антикорупційної програми

Представник служби безпеки (куратор) в університеті