Антикорупційні заходи

Закон України “Про запобігання корупції”

Антикорупційна програма

Наказ “Про затвердження антикорупційної програми”

Положення про уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

План заходів спрямованих на запобігання корупції на 2020 рік

Наказ “Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання та протидії корупції на 2020 рік

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

Наказ “Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету”

Наказ “Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків”

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків

Звіт уповноваженого з Антикорупційної програми

Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів

Наказ “Про дотримання вимог антикорупційного законодавства при прийомі на роботу та навчання”

Наказ “Про виконання вимог законодавства про протидію корупції”

Наказ “Про призначення уповноваженої особи та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції”

План заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

Наказ “Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції”

Телефон довіри