Лікарні і клінічні бази

Лікувально-профілактична робота є одним із головних напрямків діяльності медичного університету. Маючи потужний потенціал професорсько-викладацького складу, який складають 63 професори (19 %), 184 доценти (36 %) та 124 асистенти (45 %), працівники клінік медичного університету суттєво покращують якісні та кількісні показники лікувально-профілактичної роботи міста та області.
Клінічні кафедри Тернопільського державного медичного університету розташовані на 19 базах лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування, а також м. Рівне, м. Житомир. Більшість з клінічних баз є спеціалізованими центрами, в яких надається високоспеціалізована медична допомога населенню. До таких центрів відносяться: обласний та міський гастроентерологічний відділи; обласний та міський кардіологічний відділи; обласний ендокринологічний відділ; обласний центр клінічної імунології та алергології; обласний торакальний відділ; обласний судинний відділ; обласний нейрохірургічний відділ; відділ малоінвазивної хірургії; обласний центр мікрохірургії ока; обласний оториноларингологіний відділ; обласний неврологічний та психіатричний диспансер; обласний онкологічний диспансер; обласний протитуберкульозний диспансер; обласний центр гастроентеролії з гепатологією.
Загальна кількість ліжкового фонду складає 4952 ліжок. За спеціальностями “Лікувальна справа “, “Стоматологія“ та “Клінічна фармація“ фукціонують 35 клінічних кафедр.

На базі Тернопільської університетської лікарні функціонують кафедри:

 • Кафедра хірургії  № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Беденюк Анатолій Дмитрович тел. (0352) 27-33-50;
 • Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Гнатів Володимир Володимирович тел. (0352) 27-33-41;
 • Кафедра  хірургії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Венгер Ігор Касьянович тел. (0352) 25-25-58;
 • Кафедра оториноларингології та офтальмології, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Яшан Олександр  Іванович тел. (0352) 27-33-74;
 • Кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Нагірний Ярослав Петрович тел. (0352) 52-72-43;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 1, завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф. Пасєчко Надія Василівна тел. (0352) 42-13-56;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 2, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Сміян Світлана Iванівна тел. (0352) 43-80-33;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 3 завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф.  Мартинюк Лілія Петрівна тел. (0352) 52-75-48;
 • Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Господарський Ігор Ярославович тел. (0352) 430927;
 • Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги – завiдувач кафедри д-р. мед. н., проф. Швед Микола Іванович;
 • Кафедра функціональної і лабораторної діагностики  – завідувач кафедри  д-р. мед.н., проф. Марущак  Марія Іванівна;
 • Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання – завідувач кафедри д-р. мед.н  Попович Дарія Володимирівна тел. (0352) 25-36-69.

На базі Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні розміщена:

 • Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією,  завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Боярчук Оксана Романівна тел. (0352) 26-90-61;
 • Кафедра педіатрії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Павлишин Галина Андріївна тел. (0352) 23-23-25;

На базі Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру розташована 

 • кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Галайчук Ігор Йосипович тел. (0352) 26-82-80.

На базі Тернопільського обласного клінічного фтизіатричного диспансеру базується

курс фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач курсу д-р. мед. н., проф. Грищук Леонід Андрійович тел. (0352)52-59-29.

На базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні розташовується:

кафедра неврології – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Шкробот Світлана Іванівна тел. (0352) 43-57-74.

психіатрії, наркології та медичної психології –  завідувач кафедри доц. Венгер Олена Петрівна

На базі Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» розташовані:

 • кафедра загальної хірургії – завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дейкало Ігор Миколайович, тел. (0352)  25-06-47;
 • кафедра травматології та ортопедії з військово – польовою  хірургією – завідувач кафедри д. м. н. Цвях Андрій Іванович,
 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Михайло Антонович тел. (0352) 52-47-25.

На базі Тернопільського обласного комунального  шкірно-венерологічного диспансеру розміщено:

курс шкірних та венеричних хвороб кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами – завідувач курсу доц. Ковальчук Мар᾽яна Тарасівна.

На базі Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня№2» розташовані:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Сергій Михайлович тел. (0352) 26-13-97;
 • кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Бабінець Лілія Степанівна тел. (0352) 26-81-55;
 • кафедра хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дзюбановський Ігор Якович, тел. (0352) 26-81-80;
 • кафедра терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Гребеник Мар᾽ян Васильович, тел. (0352) 26-12-85;
 • кафедра акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Бойчук Алла Володимирівна тел. (0352) 43-26-97;

Комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради є базою:

 • курсу клінічної фармакології кафедри фармакології з клінічною фармакологією, зав. курсом д-р. мед. н., проф. Шманько Володимир Васильович тел. (0352) 53-61-36;
 • кафедри клінічної фармації, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Самогальська Олена Євгенівна, тел. (0352) 53-69-69.

На базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» розташована:

 • кафедра акушерства та гінекології №1,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Маланчук Лариса Михайлівна тел. (0352) 25-46-16;
 • кафедра акушерства та гінекології №2,  завідувач кафедри – д-р. мед. н. Геряк Світлана Миколаївна.

У Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» є базою:

 • Кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Банадига Наталія Василівна тел. (0352) 52-67-47;

На базі санаторію «Медобори» розташована:

 • кафедра медичної реабілітації – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Мисула Ігор Романович.

На базі Комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розташована:

 • кафедра медицини катастроф і військової медицини – завідувач кафедри д.м.н., проф. Гудима Арсен Арсенович.

Діяльність клінічних кафедр регламентується “Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад “ та головними лікарями та директорами лікувально-профілактичних закладів міста і області.
Клінічні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я використовуються для розташування наукових і навчальних підрозділів – кафедр та лабораторій ТДМУ, а також спільної роботи по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та впровадження в практику наукових досліджень.
Сферою спільних інтересів лікувально-профілактичної роботи ТДМУ та закладів практичної медицини є:

 • обстеження декретованих груп населення на туберкульоз, СНІД, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця тощо;
 • розробка заходів щодо запобігання розвитку остеопеній та остеопорозів при захворюванні серцево-судинної, дихальної, травної та сечовидільної систем, а також опорно-рухового апарата;
 • розробка заходів щодо запобігання захворювань на дифтерію, вірусний гепатит, лептоспіроз тощо;
 • розробка сучасних методів лікування виразкової хвороби, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, дитячих захворювань;
 • розробка та впровадження нових методів оперативних втручань на органах травного тракту, судинах, органах чуттів з використанням малоінвазивних технологій.

Лікувально-профілактичні заклади міського підпорядкування

 1. КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
 2. КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»
 3. КНП «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради
 4. Тернопільський міський комунальний заклад”Центр первинної медико-санітарної допомоги”
 5. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».

 

Лікувально-профілактичні заклади обласного підпорядкування

 1. Тернопільський обласний  комунальний протитуберкульозний диспансер
 2. Тернопільська університетська лікарня
 3. Тернопільський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер
 4. Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
 5. Тернопільська обласна клінічна дитяча лікарня
 6. Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»
 7. Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер

 

Інші лікувально-профілактичні заклади

 1. Комунальна установа «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради
 2. Рівненська обласна клінічна лікарня
 3. Рівненський перинатальний  центр
 4. Більче – Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації
 5. Заліщицький обласний комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих
 6. Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання
 7. Санаторій «Медобори»