Меню Закрити

Лікарні і клінічні бази

Лікувально-профілактична робота є одним із головних напрямків діяльності медичного університету. Маючи потужний потенціал професорсько-викладацького складу, який складають 63 професори (17 %), 191 доцент (52 %) та 111 асистентів (31 %), працівники клінік медичного університету суттєво покращують якісні та кількісні показники лікувально-профілактичної роботи міста та області.

Клінічні кафедри Тернопільського національного медичного університету розташовані на 25 базах лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування, а також м. Рівне, м. Житомир. Більшість з клінічних баз є спеціалізованими центрами, в яких надається високоспеціалізована медична допомога населенню. До таких центрів відносяться: обласний та міський гастроентерологічний відділи; обласний та міський кардіологічний відділи; обласний ендокринологічний відділ; обласний центр клінічної імунології та алергології; обласний торакальний відділ; обласний судинний відділ; обласний нейрохірургічний відділ; відділ малоінвазивної хірургії; обласний центр мікрохірургії ока; обласний оториноларингологіний відділ; обласний неврологічний та психіатричний диспансер; обласний онкологічний диспансер; обласний протитуберкульозний диспансер; обласний центр гастроентеролії з гепатологією.

Загальна кількість ліжкового фонду складає 5283 ліжок. За спеціальностями “Лікувальна справа “, “Стоматологія“ та “Клінічна фармація“ фукціонують 36 клінічних кафедр.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» функціонують кафедри:

 • кафедра хірургії  № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Беденюк Анатолій Дмитрович тел. (0352) 27-33-50;
 • кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Гнатів Володимир Володимирович тел. (0352) 27-33-41;
 • кафедра  хірургії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Венгер Ігор Касьянович тел. (0352) 25-25-58;
 • кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Яшан Олександр  Іванович тел. (0352) 27-33-74;
 • кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Нагірний Ярослав Петрович тел. (0352) 52-72-43;
 • кафедра внутрішньої медицини № 1, завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф. Пасєчко Надія Василівна тел. (0352) 42-13-56;
 • кафедра внутрішньої медицини № 2, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Сміян Світлана Iванівна тел. (0352) 43-80-33;
 • кафедра внутрішньої медицини № 3 завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф.  Мартинюк Лілія Петрівна тел. (0352) 52-75-48;
 • кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Господарський Ігор Ярославович тел. (0352) 430927;
 • кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги – завiдувач кафедри д-р. мед. н., проф. Швед Микола Іванович;
 • кафедра функціональної і лабораторної діагностики  – завідувач кафедри  д-р. мед.н., проф. Марущак  Марія Іванівна;
 • кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання – завідувач кафедри д-р. мед.н  Попович Дарія Володимирівна тел. (0352) 25-36-69.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» розміщена:

 • кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією,  завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Боярчук Оксана Романівна тел. (0352) 26-90-61;
 • кафедра педіатрії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Павлишин Галина Андріївна тел. (0352) 23-23-25.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» розташована: 

 • кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Галайчук Ігор Йосипович тел. (0352) 26-82-80.

На базі комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради базується:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – завідувач курсу фтизіатрії, д-р. мед. н., проф. Грищук Л.А.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» розташовується:

 • кафедра неврології – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Шкробот Світлана Іванівна тел. (0352) 43-57-74;
 • кафедра психіатрії, наркології та медичної психології –  завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Венгер Олена Петрівна.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» розташовані:

 • кафедра загальної хірургії – завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дейкало Ігор Миколайович, тел. (0352)  25-06-47;
 • кафедра травматології та ортопедії з військово – польовою  хірургією – завідувач кафедри д-р. мед. н. Цвях Андрій Іванович,
 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Михайло Антонович тел. (0352) 52-47-25.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний комунальний  шкірно-венерологічний диспансер» розміщено:

 • кафедру інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами – завідувач курсу шкірних та венеричних хвороб д-р. мед. н. Шкільна М.І.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня №2» розташовані:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Сергій Михайлович тел. (0352) 26-13-97;
 • кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Бабінець Лілія Степанівна тел. (0352) 26-81-55;
 • кафедра хірургії факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Дзюбановський Ігор Якович, тел. (0352) 26-81-80;
 • кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Гребеник Мар᾽ян Васильович, тел. (0352) 26-12-85;
 • кафедра акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Бойчук Алла Володимирівна тел. (0352) 43-26-97.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради є базою:

 • курсу клінічної фармакології кафедри фармакології з клінічною фармакологією, зав. курсом д-р. мед. н., проф. Шманько Володимир Васильович тел. (0352) 53-61-36;
 • кафедри клінічної фармації, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Самогальська Олена Євгенівна, тел. (0352) 53-69-69.
 • кафедра медичної реабілітації – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Мисула Ігор Романович.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» розташована:

 • кафедра акушерства та гінекології №1,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Маланчук Лариса Михайлівна тел. (0352) 25-46-16;
 • кафедра акушерства та гінекології №2,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Геряк Світлана Миколаївна.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» є базою:

 • кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Банадига Наталія Василівна тел. (0352) 52-67-47;

На базі комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради розташована:

 • кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги – завідувач кафедри д-р.мед.н., проф. Швед Микола Іванович.

Діяльність клінічних кафедр регламентується “Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад“ та головними лікарями та директорами лікувально-профілактичних закладів міста і області.
Клінічні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я використовуються для розташування наукових і навчальних підрозділів – кафедр та лабораторій ТНМУ, а також спільної роботи по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та впровадження в практику наукових досліджень.
Сферою спільних інтересів лікувально-профілактичної роботи ТНМУ та закладів практичної медицини є:

 • обстеження декретованих груп населення на туберкульоз, СНІД, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця тощо;
 • розробка заходів щодо запобігання розвитку остеопеній та остеопорозів при захворюванні серцево-судинної, дихальної, травної та сечовидільної систем, а також опорно-рухового апарата;
 • розробка заходів щодо запобігання захворювань на дифтерію, вірусний гепатит, лептоспіроз тощо;
 • розробка сучасних методів лікування виразкової хвороби, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, дитячих захворювань;
 • розробка та впровадження нових методів оперативних втручань на органах травного тракту, судинах, органах чуттів з використанням малоінвазивних технологій.

Лікувально-профілактичні заклади міського підпорядкування

 1. КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
 2. КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»
 3. КНП «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради
 4. КНП ”Центр первинної медико-санітарної допомоги”
 5. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».

Лікувально-профілактичні заклади обласного підпорядкування

 

 1. КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»
 2. КНП «Тернопільська університетська лікарня»
 3. КНП «Тернопільський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер»
 4. КНП «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня»
 5. КНП «Тернопільська обласна клінічна дитяча лікарня»
 6. КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»
 7. КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер»
 8. Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро»
 9. Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи
 10. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради

Інші лікувально-профілактичні заклади

 1. Комунальна установа «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради
 2. Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
 3. Рівненська обласна клінічна лікарня
 4. Рівненський перинатальний  центр
 5. Більче – Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації
 6. Заліщицький обласний комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих
 7. КНП «Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання»
 8. ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування»