Спеціальність 223 “Медсестринство” другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 2 роки (денна форма навчання)

1 курс

 1. Правознавство  і медичне законодавство (короткий опис дисципліни)
 2. Інформаційні технології в медицині (короткий опис дисципліни)
 3. Економіка охорони здоров’я (короткий опис дисципліни)
 4. Маркетинг медичних послуг (короткий опис дисципліни)
 5. Клінічна патофізіологія захворювань (короткий опис дисципліни)
 6. Актуальні аспекти сучасних методів діагностики (короткий опис дисципліни)
 7. Теорія освіти і навчання (дидактика) (короткий опис дисципліни)
 8. Психологія праці та управління (короткий опис дисципліни)
 9. Медсестринський діагноз (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності (короткий опис дисципліни)
 2. Хвороби цивілізації (короткий опис дисципліни)
 3. Дієтологія та дієтотерапія (короткий опис дисципліни)
 4. Мененджмент в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 5. Лідерство в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 6. Посттравматичний стресовий розлад (короткий опис дисципліни)
 7. Інфекційний контроль (короткий опис дисципліни)
 8. Актуальні питання медичного товарознавства (короткий опис дисципліни)