Спеціальність “Громадське здоров’я”

1 курс

 1. Основи екології та профілактичної медицини (короткий опис дисципліни)
 2. Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики (короткий опис дисципліни)
 3. Сучасні проблеми екології людини (короткий опис дисципліни)
 4. Інформатизація та комунікації у громадському здоров’ї (короткий опис дисципліни)
 5. Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування (короткий опис дисципліни)
 6. Правове забезпечення громадського здоров’я (короткий опис дисципліни)
 7. Політика, етика, лідерство у громадському здоров’ї (короткий опис дисципліни)
 8. Харчування і здоров’я (короткий опис дисципліни)
 9. Моніторинг і профілактика здоров’я (короткий опис дисципліни)
 10. Промоція здоров’я (короткий опис дисципліни)
 11. Розробка та управління проектами (аналітичні моделі прийняття рішень) (короткий опис дисципліни)
 12. Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях (короткий опис дисципліни)
 13. Актуальні питання епідеміології захворювань в Україні та світі (короткий опис дисципліни)
 14. Юридична відповідальність медичних працівників (короткий опис дисципліни)
 15. Академічне письмо (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Актуальні питання доказової медицини (короткий опис дисципліни)
 2. Управління якістю життя (короткий опис дисципліни)
 3. Правове регулювання окремих видів медичної практики (короткий опис дисципліни)
 4. Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я (короткий опис дисципліни)
 5. Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин (короткий опис дисципліни)
 6. Судова практика та її значення у сфері охорони здоров’я (короткий опис дисципліни)
 7. Глобальне здоров’я (короткий опис дисципліни)