Меню Закрити

Відомому хірургу Юрію Коморовському – 100 років

5 січня 2020 року відомому хірургу і доктору медичних наук Юрію Коморовському виповнило б 100 років. Народився Юрій Теофілович 1920 року в селі Святобожиці на Мораві (Чехія). 1938 року вступив на перший курс лікувального факультету Краківського університету. Згодом вступив на другий курс лікувального факультету Львівського медичного інституту, після закінчення якого у 1945 році був зарахований аспірантом кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Закінчивши аспірантуру, працював асистентом цієї кафедри, а у 1949 році після захисту кандидатської дисертації на тему «Хірургічна анатомія шийного відділу грудної протоки» був переведений на посаду асистента кафедри факультетської хірургії Львівського медичного інституту. У 1953-1957 роках працював на посаді доцента цієї ж кафедри. І вже у 1957 році Юрій Коморовський був переведений на посаду завідувача кафедри загальної хірургії Тернопільського медичного інституту.

Ще працюючи у Львівському медичному інституті він виявив інтерес до складних проблем реконструктивної хірургії шлунка та кишківника. Його науковий пошук був зосереджений на розробці ефективних методів хірургічного лікування хвороб оперованого шлунка, що знайшло відображення в докторській дисертації «Резекція шлунка з тонкокишковою пластикою», яку успішно захистив 1964 р. Наступного року Юрій Теофілович був затверджений на посаді професора. Його подальша діяльність була тісно пов’язана з Тернопільським медичним інститутом, де з 1965 до 1987 року він завідував кафедрою шпитальної хірургії, а з 1987 року був її професором.

За роки роботи в Тернопільському медінституті Ю.Т.Коморовський проявив себе як досвідчений педагог і чудовий лектор. Непересічні педагогічні здібності дозволили Юрію Теофіловичу організувати взірцевий навчально-виховний лікувальний та науковий процес на кафедрах, які очолював. Як голова профільної методичної комісії з хірургічних дисциплін він постійно був організатором нових прогресивних форм навчання студентів, сприяв інтеграції викладання на теоретичних і клінічних кафедрах. За ініціативою та за активної участі Юрія Теофіловича в інституті було організовано факультативний курс комплексних лекцій з актуальних питань геронтології та геріатрії на шостому курсі і факультеті підвищення кваліфікації лікарів. Ці курси користувалися значним успіхом у слухачів.

Досвідчений клініцист і хірург, який володів ювелірною оперативною технікою, багато уваги приділяв підготовці молодої зміни хірургів. Він запропонував комплексну систему добору субординаторів-хірургів, починаючи з першого курсу за спеціальною програмою, що передбачала контроль і удосконалення психофізичних даних студентів з врахуванням індивідуальних особливостей людини.

Юрій Коморовський впродовж багатьох років успішно вирішував проблему хірургічного лікування виразки та хвороб оперованого шлунка. Свої практичні та наукові напрацювання він опублікування у монографію «Патологічні синдроми після резекції шлунка» (1966 р.)у співавторстві з професором А.А.Бусаловим. Ю.Т.Коморовський запропонував нові варіанти первинної та реконструктивної гастроєюнодуоденопластики, оригінальний метод загрудинної пластики стравоходу при наявних ураженнях стравоходу та шлунка їдкими речовинами, нову модифікацію черезбрижової інтестиноплікації при спайковій непрохідності кишківника, метод теніотомії для подовження товстої кишки при пластиці стравоходу, розробив методики поздовжнього ушивання «важкої кукси» дванадцятипалої кишки та дуоденостомії при резекції шлунка, холедохостомії, поетапного раннього зняття швів при безперев’язочному веденні операційних ран, оцінки ризику операції та ризику захворювання у хворих похилого віку. За безпосередньої участі Ю.Т.Коморовського була організована та проведена всеукраїнська наукова конференція «Підвищення безпеки оператив­них втручань у геріатричній хірургії» (1982 р.).

Юрій Теофілович – автор багатьох винаходів, понад 140 друкованих праць, у тому числі й двох монографій. Під його керівництвом виконано 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Він тривалий час був незмінним головою Тернопільського наукового товариства хірургів, членом редакційної ради журналу «Клінічна хірургія», заступником головного редактора журналу «Шпитальна хірургія», республіканської проблемної комісії «Хірургія», проблемної комісії з геріатричної хірургії, яка входила до складу наукової ради з геронтології та геріатрії АМН тодішнього Союзу.

У Тернопільському національному медичному університеті шанують пам’ять видатного науковця і хірурга. З цієї нагоди у виші відбуваються заходи, присвячені його практичній і викладацькій діяльності.

Так, у Тернопільській університетській лікарні 14 червня 2016 року з нагоди відкриття меморіальної дошки видатному вченому та хірургу Юрію Коморовському зібралася медична громадськість Тернопільщини, науковці, представники влади та вдячні пацієнти. Пам’ятний знак встановили на фасаді терапевтичного корпусу, в якому працював Юрій Теофілович. Віддати шану відомому науковцю прибули і голови регіональних асоціацій хірургів  Івано-Франківщини, Рівненщини, Львівщини, Чернівців, Житомирщини, Волині. (Детальніше тут: https://www.tdmu.edu.ua/2016/06/15/u-ternopilskij-universytetskij-likarni-vshanovuvaly-pam-yat-vidomogo-hirurga-vchenogo-i-profesora-tdmu-yuriya-komorovskogo/).

Завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Ігор Якович Дзюбановський.