Меню Закрити

Кафедри

Медичний факультет

Інститут морфології

Кафедра анатомії людини
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
Кафедра гістології та ембріології
Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії
Кафедра медичної інформатики

Інститут медико-біологічних проблем

Кафедра медичної біології
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна

Кафедра медичної біохімії
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
Кафедра загальної гігієни та екології

Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів

Кафедра патологічної фізіології
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра екстреної та симуляційної медицини
Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
Кафедра української мови
Кафедра іноземних мов

Клінічні кафедри

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра внутрішньої медицини №3
Кафедра функціональної і лабораторної діагностики
Кафедра медичної реабілітації
Кафедра терапії та сімейної медицини
Кафедра невідкладної медичної допомоги
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
Кафедра неврології
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука
Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Кафедра акушерства та гінекології №1

Фармацевтичний факультет

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
Кафедра фармацевтичної хімії
Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
Кафедра клінічної фармації
Кафедра загальної хімії

Стоматологічний факультет

Кафедра хірургічної стоматології
Кафедра терапевтичної стоматології
Кафедра дитячої стоматології
Кафедра ортопедичної стоматології

Факультет іноземних студентів

Кафедра хірургії №2
Кафедра акушерства та гінекології №2
Кафедра педіатрії №2
Кафедра внутрішньої медицини №2
Кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Факультет післядипломної освіти

Кафедра хірургії
Кафедра терапії та сімейної медицини
Кафедра педіатрії
Кафедра акушерства та гінекології
Кафедра фармації
Кафедра стоматології

Медичний факультет

Інститут морфології

Кафедра анатомії людини
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
Кафедра гістології та ембріології
Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії
Кафедра медичної інформатики

Інститут медико-біологічних проблем

Кафедра медичної біології
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна

Кафедра медичної біохімії
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
Кафедра загальної гігієни та екології

Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів

Кафедра патологічної фізіології
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра екстреної та симуляційної медицини
Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
Кафедра української мови
Кафедра іноземних мов

Клінічні кафедри

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра внутрішньої медицини №3
Кафедра функціональної і лабораторної діагностики
Кафедра медичної реабілітації
Кафедра терапії та сімейної медицини
Кафедра невідкладної медичної допомоги
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
Кафедра неврології
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука
Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Кафедра акушерства та гінекології №1

Фармацевтичний факультет

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
Кафедра фармацевтичної хімії
Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
Кафедра клінічної фармації
Кафедра загальної хімії

Стоматологічний факультет

Кафедра хірургічної стоматології
Кафедра терапевтичної стоматології
Кафедра дитячої стоматології
Кафедра ортопедичної стоматології

Факультет іноземних студентів

Кафедра хірургії №2
Кафедра акушерства та гінекології №2
Кафедра педіатрії №2
Кафедра внутрішньої медицини №2
Кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Факультет післядипломної освіти

Кафедра хірургії
Кафедра терапії та сімейної медицини
Кафедра педіатрії
Кафедра акушерства та гінекології
Кафедра фармації
Кафедра стоматології