Меню Закрити

Науковці ТДМУ пройшли стажування в Республіці Польща за програмою «Система освіти в Європейському Союзі: перспективи співпраці та розвитку»

Викладачі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, зокрема доцент кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Ірина Гвоздецька та доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Ольга Христенко, стали учасниками програми стажування, організованої 17 березня – 3 квітня 2017 року на базі Академії технічно-гуманістичної (University of Bielsko-Biala) у Бєльско-Бялій (Республіка Польща).

20170321_131139

У центральному корпусі Академії технічно-гуманістичної у Бєльско-Бялій.

Академія технічно-гуманістична є єдиним державним вищим навчальним закладом на Подбескіджє (терени біля підніжжя західної частини Бескидів Західних у Польщі). До складу вишу входять 5 академічних відділів: будови машин і інформатики, інженерії матеріалів і будівництва, управління і транспорту, гуманістично-суспільний та відділ наук про здоров’я.

Студенти академії мають змогу здобувати освіту за рівнями «бакалавр», «магістр», а також продовжити студії як аспіранти (докторанти). Відділ наук про здоров’я забезпечує навчання за спеціальностями «Сестринська справа» та «Швидка медична допомога». На базі гуманістично-суспільного відділу студенти вивчають польську, англійську, іспанську, словацьку філології, а також педагогіку. Освоєння майбутніми фахівцями новітніх інформаційних технологій та застосування їх на практиці в межах конкретних фахових компетентностей здійснюється на кафедрі інформатики та автоматики.

Програма вивчення досвіду наших польських колег зосереджувалася на трьох основних напрямках: організація навчального процесу з використанням інноваційних інформаційних засобів, проектний підхід у навчальній та науковій роботі та впровадження інклюзивної освіти в європейських університетах. Форми роботи передбачали участь у лекціях, лабораторних, семінарських заняттях, засіданнях наукового форуму, роботу з інформаційними ресурсами академії тощо.

На базі кафедри інформатики та автоматики, яку очолює професор Микола Карпінський, викладачі медуніверситету вивчали методику застосування інноваційних інформаційних технологій у навчальному процесі. Так, студенти академії формують свою готовність створювати інтерактивний контент у програмі «Unity»,  вивчають основи графіки мультимедіа та  цікаву навчальну дисципліну «Система і методи прийняття рішень».

20170321_112350

Доц. Ольга Христенко з завідувачем кафедри інформатики та автоматики, проф. Миколою Карпінським.

Власне, актуальним є досвід формування таких загальних компетентностей студентів усіх спеціальностей як здатність створювати інформаційний продукт за допомогою комп’ютерних інформаційних засобів (відеоролики, презентації). Для майбутніх медичних працівників це, зокрема, означає готовність до здійснення профілактичної просвітницької роботи серед населення.

20170321_135025

Доц. Ірина Гвоздецька під час лабораторного заняття з професором кафедри інформатики та автоматики Романом Кочаном.

На кафедрі педагогіки (керівник – проф. Ірена Адамек) викладачі медуніверситету ознайомилися з особливостями фахової підготовки студентів з педагогіки здоров’я та впровадження інклюзивної освіти. Кафедра спрямовує свою діяльність на розв’язання сучасних проблем дитини, сім’ї та суспільства в контексті мультидисциплінарного підходу (філософія освіти, психологія, культурологія, лінгвістика, логопедія). Серед тематичних напрямків наукової роботи кафедри: організація навчально-виховної роботи з дітьми з особливими потребами, способи життєдіяльності дитини в умовах постмодерну і з точки зору впливу нових медіа на її розвиток, різні аспекти здоров’я дітей, роль педагога у діагностиці і профілактиці ризиків для здоров’я дітей, дослідження сучасної сім’ї, її зміни і загрози з метою протидії соціальній маргіналізації. Ця тематика є актуальною, зокрема, в межах підготовки фахівців зі спеціальності «Фізична реабілітація», а також інших спеціальностей, дотичних до проблем педагогіки здоров’я та формування фахових компетентностей лікаря як педагога-психолога-соціального працівника.

20170328_140125

Доц. Ольга Христенко на лекції з професором кафедри педагогіки Ізабелою Беньковскою.

 Академія технічно-гуманістична у Бєльско-Бялій є добрим прикладом упровадження інклюзивної освіти: від створення зручної інфраструктури для студентів з особливими потребами (пандуси, ліфти, інші необхідні пристосування) до змісту навчальних дисциплін (майбутні фахівці з педагогіки здоров’я вивчають особливості роботи з неповносправними дітьми, забезпечення організаційно-педагогічних умов для функціонування інклюзивних класів (груп) тощо).

Учасники стажування мали змогу пересвідчитися, що провідною тенденцією діяльності європейських університетів, у тому числі й Академії технічно-гуманістичної у Бєльсько-Бялій, є широке застосування проектного підходу. Це сприяє розвитку дослідницьких, пошукових, креативних компетентностей студентів усіх спеціальностей, підвищенню якості освіти та реалізації принципів академічної доброчесності. Наукова робота викладачів академії передбачає активну участь у розробці та реалізації проектів суспільно корисного значення, кращі з яких фінансуються профільним міністерством.

20170322_120949

Доценти ТДМУ в бібліотеці польського вишу.

Стажування в Академії технічно-гуманістичній у Бєльсько-Бялій дало змогу ознайомитися з організацією системи освіти у Республіці Польща, вивчити нові методи проведення наукових досліджень, а також здобути сучасні знання в галузях інноваційних інформаційних технологій, інклюзивної освіти, проектного підходу в освіті. Відтак, свій новий досвід учасники  стажування використовуватимуть у навчально-методичній, науковій роботі, а також у підготовці майбутніх дослідницьких проектів.

Висловлюємо щиру подяку уповноваженому ректора з питань міжнародної співпраці з країнами Східної Європи Академії технічно-гуманістичної (University of Bielsko-Biala), професору Миколі Карпінському, колективам кафедр інформатики та автоматики, педагогіки АТГ та відділу міжнародних зв’язків ТДМУ за допомогу в організації та реалізації програми стажування.

  Інформацію подала доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Ольга Христенко.