Меню Закрити

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Тернопільський національний медичний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського для подання інформаційного запиту:
м.Тернопопіль, майдан Волі 1, 46001, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
Тел.: +380 352 524492; +380 67 8802161;
Fax: +380 352 524183, 250929
електронна пошта: university@tdmu.edu.ua

Інформація щодо виконання ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ТНМУ
Про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Університет

Доступ до публічної інформації

Тернопільський національний медичний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського для подання інформаційного запиту:
м.Тернопопіль, майдан Волі 1, 46001, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
Тел.: +380 352 524492; +380 67 8802161;
Fax: +380 352 524183, 250929
електронна пошта: university@tdmu.edu.ua

Інформація щодо виконання ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ТНМУ
Про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Університет

 

Розділи Документи
Установчі документи
Органи управління університету
Освітні програми
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються
Положення про колегіальні органи
 Звіти про діяльність університету

Цільові показники діяльності закладу вищої освіти

 Вакантні посади, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 Правила прийому
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Документи, якими регулюється освітній процес
Мови освітнього процесу
 Положення структурних підрозділів університету
Система забезпечення якості вищої освіти
Результати моніторингу якості освіти
Матеріально-технічне забезпечення університету
Облік використання робочого часу
Штатний розпис
 Кошторис та зміни до нього
Бюджет закладу освіти
Звіт про використання та надходження коштів
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Орендні відносини
Інші документи щодо діяльності університету
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 Енергозбереження
Політика запобігання та боротьби з корупцією
Політика сприяння інформаційної безпеки

Політика запобігання та протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу (цькуванню) в університеті

Політика сприяння академічній доброчесності в університеті

Інструкції щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій

Телефон довіри

 

Доступ до публічної інформації

Тернопільський національний медичний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського для подання інформаційного запиту:
м.Тернопопіль, майдан Волі 1, 46001, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
Тел.: +380 352 524492; +380 67 8802161;
Fax: +380 352 524183, 250929
електронна пошта: university@tdmu.edu.ua

Інформація щодо виконання ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ТНМУ
Про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Університет