Меню Закрити

Лікарні і клінічні бази

Лікувально-профілактична робота є одним із головних напрямків діяльності медичного університету. Маючи потужний потенціал професорсько-викладацького складу, який складають 72 професори (19 %), 203 доцентів (53 %) та 105 асистентів (28 %), працівники клінік медичного університету суттєво покращують якісні та кількісні показники лікувально-профілактичної роботи міста та області.

Клінічні кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського розташовані на 26 базах лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування, а також м. Рівне, м. Житомир. Більшість з клінічних баз є спеціалізованими центрами, в яких надається високоспеціалізована медична допомога населенню. До таких центрів відносяться: обласний та міський гастроентерологічний відділи; обласний та міський кардіологічний відділи; обласний ендокринологічний відділ; обласний центр клінічної імунології та алергології; обласний торакальний відділ; обласний судинний відділ; обласний нейрохірургічний відділ; відділ малоінвазивної хірургії; обласний центр мікрохірургії ока; обласний оториноларингологіний відділ; обласний неврологічний та психіатричний диспансер; обласний онкологічний диспансер; обласний протитуберкульозний диспансер; обласний центр гастроентеролії з гепатологією.

Загальна кількість ліжкового фонду складає 5196 ліжок. За спеціальностями “Лікувальна справа “, “Стоматологія“ та “Клінічна фармація“ фукціонують 36 клінічних кафедр.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» функціонують кафедри:

 • кафедра хірургії  № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Беденюк Анатолій Дмитрович
 • кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Гнатів Володимир Володимирович
 • кафедра  хірургії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Венгер Ігор Касянович
 • кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Яшан Олександр  Іванович
 • кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Нагірний Ярослав Петрович
 • кафедра внутрішньої медицини № 1, завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф. Пасєчко Надія Василівна
 • кафедра внутрішньої медицини № 2, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Сміян Світлана Iванівна
 • кафедра внутрішньої медицини № 3 завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф.  Мартинюк Лілія Петрівна
 • кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Господарський Ігор Ярославович
 • кафедра невідкладної  медичної допомоги – завiдувач кафедри д-р. мед. н., проф. Швед Микола Іванович;
 • кафедра функціональної і лабораторної діагностики  – завідувач кафедри  д-р. мед.н., проф. Марущак  Марія Іванівна;
 • кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання – завідувач кафедри д-р. мед.н  Попович Дарія Володимирівна

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» розміщена:

 • кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією,  завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Боярчук Оксана Романівна
 • кафедра педіатрії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Павлишин Галина Андріївна

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» розташована:

 • кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Галайчук Ігор Йосипович тел. (0352) 26-82-80.

На базі комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради базується:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – завідувач курсу фтизіатрії, д-р. мед. н., проф. Грищук Л.А.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» розташовується:

 • кафедра неврології – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Шкробот Світлана Іванівна
 • кафедра психіатрії, наркології та медичної психології –  завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Венгер Олена Петрівна.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» розташовані:

 • кафедра загальної хірургії – завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дейкало Ігор Миколайович;
 • кафедра травматології та ортопедії з військово – польовою  хірургією – завідувач кафедри д-р. мед. н. Цвях Андрій Іванович,
 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Михайло Антонович.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний комунальний  шкірно-венерологічний диспансер» розміщена:

 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами – завідувач курсу шкірних та венеричних хвороб д-р. мед. н. Шкільна М.І.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня №2» розташовані:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Сергій Михайлович
 • кафедра терапії і сімейної медицини, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Бабінець Лілія Степанівна
 • кафедра хірургії факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Дзюбановський Ігор Якович
 • кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Гребеник Мар᾽ян Васильович
 • кафедра акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Бойчук Алла Володимирівна.

На базі комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради розташовані:

 • кафедра клінічної фармації, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Самогальська Олена Євгенівна.
 • кафедра медичної реабілітації – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Мисула Ігор Романович.
 • курс клінічної фармакології кафедри фармакології з клінічною фармакологією, зав. курсом д-р. мед. н., проф. Шманько Володимир Васильович.

На базі комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» розташована:

 • кафедра акушерства та гінекології №1,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Маланчук Лариса Михайлівна
 • кафедра акушерства та гінекології №2,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Геряк Світлана Миколаївна.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» є базою:

 • кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Банадига Наталія Василівна

На базі комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради розташована:

 • кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги – завідувач кафедри д-р.мед.н., проф. Швед Микола Іванович.

Діяльність клінічних кафедр регламентується  –         «Положенням про клінічний заклад охорони здоров’я», затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 174 від 05 червня 1997 року із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 792 від 09 вересня 2013 року.
Клінічні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я використовуються для розташування наукових і навчальних підрозділів – кафедр та лабораторій ТНМУ, а також спільної роботи по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та впровадження в практику наукових досліджень.
Сферою спільних інтересів лікувально-профілактичної роботи ТНМУ та закладів практичної медицини є:

 • обстеження декретованих груп населення на туберкульоз, СНІД, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця тощо;
 • розробка заходів щодо запобігання розвитку остеопеній та остеопорозів при захворюванні серцево-судинної, дихальної, травної та сечовидільної систем, а також опорно-рухового апарата;
 • розробка заходів щодо запобігання захворювань на дифтерію, вірусний гепатит, лептоспіроз тощо;
 • розробка сучасних методів лікування виразкової хвороби, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, дитячих захворювань;
 • розробка та впровадження нових методів оперативних втручань на органах травного тракту, судинах, органах чуттів з використанням малоінвазивних технологій.

Клінічні бази Тернопільського національного медичного

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

 1. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, адреса: 46002, м. Тернопіль. вул. Клінічна, 1.
 2. Коунальне некомерційне підприємство “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради, адреса: 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. В. Гаї, вул. Підлісна 26а.
 3. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради, адреса: 46006, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 39.
 4. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради,  адреса: 46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14.
 5. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, адреса: 46023,                м. Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, 2.
 6. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»» Тернопільської обласної ради, адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 10.
 7. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради, адреса: 46023, м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 8.
 8. Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради, адреса: 46020, м. Тернопіль, вул. Рєпіна, 11.
 9. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», адреса, 46008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2.
 10. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня №2», адреса: 46400, м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14.
 11. Комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради: адреса, 46028, м. Тернопіль, вул. Волинська, 40.
 12. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а.
 13. Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро», адреса:   м. Тернопіль, вул. Клінічна,1.
 14. Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, адреса:   м. Тернопіль, вул. К. острозького, 5.
 15. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», адреса: 46014, Тернопіль, вул. Острозького 6.
 16. Комунальне некомерційне підприємство Великобірківської селищної ради “Тернопільська центральна районна лікарня”, юридична адреса: 47740, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. В. Бірки,  вул. Грушевського, 51; адреса проведення діяльності: 46000, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького,9.
 17. Комунальне некомерційне підприємство «Більче – Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації», адреса: 48733, вул. Осередок, 27,с. Більче-Золоте, Борщівський р-н, Тернопільська обл.
 18. Заліщицький обласний комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, адреса: 48600, Тернопільська обл., Заліщицький район, місто Заліщики, вул. Шашкевича, буд. 42.
 19. Комунальна установа «Обласна клінічна лікарня  ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради,  адреса: 10002   м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.
 20. Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради,    адреса: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 78-г.
 21. Комунальний заклад Рівненської обласної ради «Обласний перинатальний центр», адреса: 33028, м. Рівне, вул. А. Міцкевича, 30.
 22. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради,    адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.
 23. Петриківський обласний геріатричний пансіонат, адреса:  47720, Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Петриків, вул. Зелена, 15.
 24. Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини” Тернопільської обласної ради, адреса: 46023, м. Тернопіль, вул. Ак. Сахарова, 2.
 25. Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, адреса: 12430, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, Житомирський р-н, Житомирська обл.
 26. ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Помірецька, 37.