Меню Закрити

У ТДМУ реалізовано міжнародний проект

Викладачі ННІ медсестринства та кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського отримали грантову підтримку на реалізацію проекту, спрямованого на підвищення кваліфікації медичних, соціальних працівників та волонтерів, які працюють з глухими та слабочуючими особами, в галузі психотравм та посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Головна мета проекту – розповсюдити досвід ТДМУ з впровадження курсу для медсестер що психотравми (ПТСР) у медсестринських закладах в чотирьох регіонах України (Київ, Житомир, Харків та Львів), а також адаптувати цей курс для потреб дітей та громадян з вадами слуху.

Оскільки з людьми, які відчувають наслідки психотравмуючих подій поряд з медичними працівниками працюють соціальні працівники і волонтери, виникла потреба в поширенні спеціальних знань з психічної травми/ПТСР серед названої групи спеціалістів. Такий підхід сприяв формуванню ефективної і грамотної співпраці у складі мультидисциплінарних команд, які працюють для забезпечення здоров’я пацієнтів разом з їх родинами і друзями.

Новий проект мав також на меті подальшу промоцію української жестової мови, розвиток нової жестової термінології, пропаганду культури глухих та урівнення можливостей глухих та чуючих у доступі до інформації і медичної допомоги та консультування.

Координаторами проекту були:

– Альянс Канади для глухих і слабочуючих (CUADHHP) – головне виконавче агентство;

– Тернопільський державний медичний університет (ТДМУ) – головний партнер;

– Українське товариство (асоціація) глухих (УТОГ);

– Українсько-канадський альянс для глухих та слабочуючих (UCADHHP).

Усі заплановані заходи проекту були виконані вчасно і всі очікувані результати були повністю досягнуті.

01 02

Під час реалізації проекту викладачами нашого університету були підготовлені в електронному форматі навчальні матеріали з ПТСР для інструкторів, які працюють з глухими та слабочуючими особами.

Відповідно до цільової аудиторії (практикуючі медсестери, які працюють у школах для глухих, волонтери, члени громади, члени сім’ї, соціальні працівники) був адаптований навчальний посібник та короткий тлумачний словник з посттравматичного стресового розладу, авторами яких є викладачі ТДМУ. Нові навчальні матеріали були підготовлені науковцями нашого університету на основі елективного курсу «Посттравматичний стресовий розлад», що був розроблений і апробований викладачами навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського за підтримки канадського університету МакЮена. Цей курс впроваджений у навчальний процес студентів усієї України, які навчаються за спеціальністю «Медсестринство».

Також 19 квітня 2017 року в Києві у Культурному центрі УТОГ відбувся семінар-тренінг для представників місцевих осередків УТОГ та шкіл Львова, Києва, Житомира та Харкова.

До проведення цього заходу були залучені викладачі кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, які прочитали лекції, провели практичні заняття та надали низку консультацій та порад учасникам семінару щодо роботи зі школярами, батьками, педагогами та працівниками шкіл для глухих та слабочуючих осіб, які отримали травми для психічного здоров’я внаслідок війни на Сході України.

 

03 04 05 06 07 08 09 10

Результати реалізації проекту були представлені 11-12 травня у навчально-відновлювальному центрі УТОГ, де відбулася Всеукраїнська практична конференція з міжнародною участю «Вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги».

У роботі конференції взяло участь понад 150 осіб, серед яких представники спецшкіл-інтернатів для дітей з порушеннями слуху, організацій Українського товариства глухих, Канадсько-українського альянсу для глухих та слабочуючих, Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, об’єднання нечуючих педагогів та інших. Під час роботи конференції зі своїми доповідями та інформаціями виступило 35 осіб.

Науковці ТДМУОлена Венгер, Юрій Мисула, Володимир Білоус та Олена Смашна – представили цикл лекцій стосовно медичних аспектів за тематикою конференції.

Відбулася презентація підготовленого до конференції тематичного відеословника на допомогу спеціалістам, які працюють над подоланням наслідків стресових розладів в осіб з порушеннями слуху, а також презентація виданого посібника про вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливостей надання їм психологічної допомоги.

Основну частину часу на конференції було приділено виступам учасників з Полтавської, Харківської, Житомирської, Запорізької областей, серед яких були переселенці з зони АТО, спеціалісти УТОГ, педагоги та психологи спеціальних навчальних закладів, які працюють з ними. Доповідачі поділились розповідями про пережите та про складнощі, з якими доводиться стикатися у роботі з дітьми і дорослими з числа глухих та слабочуючих, які стали вимушеними переселенцями.

У рамках цього проекту було проведено також три відеоконференції між Канадою та Україною; опубліковано в Інтернеті довідник для груп підтримки громад (включаючи громаду глухих), членів родини та соціальних працівників щодо стратегій подолання наслідків ПТСР як учасників міждисциплінарних груп; підготовлено відеофільм про ПТСР з поясненнями українською мовою жестів (USL).

11 12 13 14 15 16

????????????????????????????????????

Проект викликав велику зацікавленість широкої громадськості, і в майбутньому він знайде своє продовження в підготовці інструкторів, які працюють з інвалідами (включаючи товариство глухих), а також для тих осіб. які потребують допомоги, які мають статус біженців, переселених з зони АТО та Криму та страждають від наслідків посттравматичного стресового розладу.

Завдяки реалізації проекту підвищилася здатність суспільних добровольчих груп підтримки та членів сімей в Україні надавати допомогу цільовим групам пацієнтів у боротьбі з короткостроковими і довгостроковими впливами психічної травми/ПТСР, отриманої внаслідок військового конфлікту і насильства.

Проект був профінансований громадською організацією «Канадсько-український альянс глухих та слабочуючих осіб» в Едмонтоні та урядом провінції Альберти (Канада). На реалізацію проекту було виділено 23950,00 канадських доларів. Дати реалізації проекту: листопад 2016 року – червень 2017 року.