Меню Закрити

Науковець ТДМУ пройшла стажування в Інституті ґрунтознавства та рослинництва у Польщі

Асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Соломія Козачок 1 вересня 2017 року – 28 лютого 2018 року перебувала на стажуванні у відділі біохімії та якості рослин Інституту ґрунтознавства та рослинництва (м. Пулави, Польща).

Наприкінці 2017 року Інститут ґрунтознавства та рослинництва отримав найвищу категорію – «А» – в офіційних рейтингах Міністерства науки та вищої освіти Польщі. Параметризація науково-дослідних та вищих навчальних закладів здійснюється кожних три роки з урахуванням наукових досягнень, наукового потенціалу кадрів та практичних результатів наукової діяльності. Також Інститут ґрунтознавства та рослинництва входить у десятку науково-дослідних установ Польщі за кількістю отриманих проектів та коштів на фінансування.

IUNG є активним учасником рамкової програми Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій «Горизонт 2020» і координує 5 проектів. Працівники інституту реалізують гранти та проекти через MNiSW/NCN (Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyżsyege/Narodowe Centrum Nauki) – 10, «7 seventh framework programme» – 7, програми NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – 14 та POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – 3. Також установа спрямована на практичне застосування наукових розробок, зокрема є тісна співпраця науковців з підприємствами і приватними підприємцями.

Відділ біохімії та якості рослин (Zakład Biochemii i Jakości Plonów), на базі якого відбулося стажування науковця ТДМУ, є структурною одиницею інноваційно-наукового центру сільськогосподарських досліджень (Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych) IUNG. Працівники лабораторії здійснюють активну наукову діяльність. Щороку вони публікують 20-25 статей у журналах з імпакт-фактором IF=2-4. У 2017 році колектив представив свої наукові досягнення на міжнародних заходах у Китаї, Японії, Італії, Болгарії та національних конференціях. Заклад біохімії та якості рослин співпрацює з численними науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами Польщі, Західної Європи і Туреччини щодо скринінгу біологічної активності рослинних ізолятів, фракцій, екстрактів та окреслення структури нових сполук за допомогою показника питомого обертання й УФ-спектрів кругового дихроїзму (СD). Також лабораторія за грошову винагороду реалізує приватні дослідження, розмір оплати яких залежить від складності поставленого завдання та об’єкта. Упродовж 2017 року було виконано 9 замовлень щодо аналізу амінокислот у біологічних матеріалах, кількісного вмісту сапонінів у насінні, харчових продуктах, олії сої та коріннях мильнянки лікарської.

Під час стажування в закладі біохімії та якості рослин IUNG опрацьовано методи ізоляції тритерпенових сапонінів та оксопохідних γ-пірону рослин роду Остудник, опановані практичні навички володіння інструментальними методами аналізу: препаративна ВЕРХ (HPLC, DAD/ELSD), UPLC-MS/MS. Також освоєно методики очистки рослинних екстрактів: твердофазна екстракція (SPE), флешова хроматографія з використанням зворотних та нормальних стаціонарних фазах.

Наукові результати щодо характеристики структури ізольованих сапонінів з Остудника голого були представлені на IV Національній конференції «IV Krajowa Konferencja Naturalne Substancje Roślinne Aspekty Strukturalne i Aplikacyjne» 6-8 вересня 2017р. у м. Пулави. Доповідь на тему «Остудник голий (Herniarnia glabra L.) як джерело нових тритерпенових сапонінів» (Połonicznik nagi (Herniarnia glabra L.) був представлений польською мовою.

Доповідь на конференції.

Учасники конференції.

Висловлюю щиру подяку адміністрації університету, приймаючій стороні – директору IUNG, професору Wieslaw Oleszek, відділу міжнародних зв’язків, завідувачу кафедри фармакогнозії з медичної ботаніки, професору Світлані Марчишин.

Інформацію подала асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Соломія Козачок.