Іноземні студенти ТДМУ навчають учнів іноземної мови

Україна є учасником Болонського процесу, адаптує систему освіти до європейських та світових стандартів, а також формує нову парадигму освіти. Активно впроваджуються новітні технології викладання та широко використовуються мультимедійні засоби. Одним з головних завдань викладачів у цій системі є формування в молоді соціокультурної компетенції, традицій, звичаїв, менталітету, національних особливостей, мови та мовленнєвої поведінки її носіїв. Щоб вивчити мову, насамперед, потрібно розуміти менталітет та суспільство, культуру та історію, духовні та психологічні особливості людей, мова яких вивчається.

????????????????

У Тернопільському медичному університеті навчається 1706 іноземців з 58 країн світу. Студенти адаптовуються до нашого соціокультурного простору за допомогою благодійних справ і волонтерської діяльності. Волонтери руху «MISERICORDIA» активно допомагають учням Лозівської загальноосвітньої школи у вивчені іноземних мов. Заняття відбуваються щосуботи і тривають майже дві години. Студенти з Польщі допомагають у вивчені польської мови, а студенти зі США, Ірландії, Німеччини, Нігерії, Ганни, Конго, Малаві, Єгипту, Тунісу, Кенії, Намібії, Ліберії, Сирії, Кувейту, ОАЕ, Індії та Пакистану допомагають у вивчені англійської мови. До числа волонтерів входять Хан Мохамед, Юрчак Мацєй, Каміль Мажец, Хойновскі Лукаш, Соні Арті, Мруз Дагмара, Мруз Патриція, Хезер Меріан Нтаба, Абделазіз Абдала, Хойнацкі Александр, Леманчик Лукас, Католо Консолет, Мантша.

????????????????

Це є важливим чинником адаптації учнів до нової мови, культури та традицій. Живе спілкування учнів з іноземними студентами допомагає прискорити адаптацію в іншомовне та соціокультурне середовище. Дуже важливим аспектом навчання є зіставлення різних мов, культур, традицій, релігій. Саме на їхньому порівнянні можливо віднайти спільні та відмінні риси, спробувати знайти спільні ознаки, точки дотику. Так, порівнюючи дві різні мови, їхні граматики, походження, історичні аспекти розвитку, можна знайти нові методики викладання іноземної мови, які будуть сприяти якнайшвидшому вивченню мови. Можна дійти висновку про унікальність та неповторність кожного народу, про одну систему цінностей.

????????????????

Також важливою ознакою під час вивчення іноземних мов у системі освіти є комунікація на рівні вчитель-учень. Повинен бути взаємозв’язок, взаємоповага, вміння спілкування та мистецтво викладання. Під час уроків ми використовуємо прямий метод на відміну від граматико-перекладного методу. Ми показуємо учням, що кожна нова мова – це новий світ та нові можливості.

????????????????

Вчитель повинен розуміти учня, привити йому любов до рідної та іноземних мов, нації, культури, традицій та навчити бути толерантною людиною у сучасному глобальному, багатофакторному та мультинаціональному світі. А участь іноземних студентів ТДМУ у цьому проекті допомагає юним жителям нашої області відкривати світи інших національностей і ментальностей.