Меню Закрити

Участь викладача ТДМУ в клінічному стажуванні від Європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації

Доцент кафедри внутрішньої медицини №3 Оксана Ружицька з 2 вересня 2018 року по 1 березня 2019 року стажувалася на базі центру нефрології, діалізу і трансплантації в Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano (Мілан, Італія). Це стажування відбувалося в рамках стипендіальної програми для молодих нефрологів від Європейської асоціації нефрології, діалізу та трансплантації (ERA-EDTA FELLOWSHIP PROGRAMME).

ERA-EDTA є асоціацією лікарів-нефрологів Європи, яка налічує понад 11000 членів. Щорічно асоціація оголошує конкурс для молодих нефрологів на участь в грантових стажуваннях у рамках Young Fellowship Programme, метою яких є сприяння професійному та науковому зростанню молодих дослідників, поширення специфічних клінічних методик у нефрології на всі країни Європи, а також сприяння науковому обміну та співпраці між європейськими науково-дослідними інституціями та клінічній співпраці між європейськими ренальними центрами. В конкурсі, оголошеному в 2018 році, всього було надано 12 стипендій на стажування в провідних європейських клініках, з них – 5 наукових і 7 клінічних.

Доцент Ружицька О.О. отримала можливість 6 місячного клінічного стажування в клініці Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, яка була заснована герцогом Франческо Сфорца більше 500 років тому, є однією з найстаріших лікарень в Італії.

Біля найстарішого корпусу лікарні Fondazione IRCCS CaGranda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

У клініці працювали такі знамениті лікарі, як Carlo Forlanini (винахідник штучного пневмотораксу), Edoardo Porro (новатор кесаревого розтину), Baldo Rossi (батько екстреної хірургії та хірург Ернеста Гемінгуея), Carlo Lorenzo Cazzullo (інноватор італійської психіатрії) та багато інших.

Центр нефрології, діалізу та трансплантації Fondazione IRCCS Ca ‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico є одним з найбільших європейських ниркових центрів, який займається діагностикою та лікуванням усіх основних нефропатій (метаболічних, генетичних, судинних, обструктивних) на різних стадіях розвитку захворювання.

Директором центру нефрології, діалізу та трансплантації є професор Piergiorgio Messa, який очолює підрозділ протягом 15 років та є одним з провідних нефрологів Італії.

З професором Piergiorgio Messa.

У центрі нефрології, діалізу та трансплантації надається медична допомога при таких патологіях:

 • консервативна терапія при хронічних захворюваннях нирок (медикаментозна терапія та консультування з питань харчування);
 • первинний та вторинний гломерулонефрит;
 • діабетична нефропатія;
 • хвороби нирок у хворих на захворювання печінки;
 • ниркові ускладнення у пацієнтів з трансплантацією легенів;
 • васкуліт і тромботичні мікроангіопатії;
 • генетично обумовлені захворювання нирок (полікістоз, синдром Альпорта, хвороби Фабрі, Гітельмана, Бартера і т.д.);
 • медичні ускладнення реципієнтів ниркових трансплантатів (імунологічні, метаболічні, серцево-судинні, інфекційні, дегенеративні ускладнення);
 • замісна терапія функції нирок (гемодіаліз, перитонеальний діаліз, трансплантація нирок);
 • гостра ниркова недостатність: лікування медикаментозне та замісне;
 • конкременти сечовивідних шляхів: вивчення метаболічних аспектів та профілактика;
 • захворювання водно-електролітного обміну та кислотно-лужної рівноваги.

Особлива увага приділяється гломерулонефриту, трансплантації нирок і спадковим захворюванням нирок (синдром Альпорта, хвороба Гітелмана та хвороба Фабрі).

З лікарями нефрологічного відділення.

З метою забезпечення індивідуального підходу до кожного пацієнта штат лікарів центру поділений на команди, які забезпечують специфічну активність відповідно до патології:

 1. Команда хронічних захворювань нирок на пізніх стадіях.

Діяльність спрямована на уповільнення прогресування захворювання нирок і лікування супутніх метаболічних ускладнень. Пацієнтів оцінюють на предмет можливого внесення їх у список трансплантатів нирок та / або готують до ініціації діалізної терапії. Крім того, проводяться науково-дослідні програми для уповільнення прогресування захворювання нирок і лікування серцево-судинних та метаболічних ускладнень у хворих на хронічну хворобу нирок.

 1. Команда для лікування ренальної патології, пов’язаної з хронічними захворюваннями печінки.

Ця група фахівців у тісній співпраці з гепатологами поліклініки, займається діагностикою та лікуванням захворювань нирок, пов’язаних з патологією печінки різного генезу (інфекційного, дегенеративного, токсичного).

 1. Команда для лікування вовчакової нефропатії.

Команда займається діагностикою та лікуванням нефропатій при системному червоному вовчаку та може похвалитися численними консолідованими національними та міжнародними співпрацями.

 1. Команда для лікування гломерулонефриту, васкуліту, тромботичної мікроангіопатії / гемолітичного уремічного синдрому.

Займається діагностикою (при необхідності, також пункційною біопсією нирок) і лікуванням гломерулонефриту та васкуліту з ураженням нирок. Клініка є національним опорним центром для пацієнтів з тромботичною мікроангіопатією.

 1. Команда для лікування полікістозу нирок.

Використовує генетичне консультування та співпрацює в рамках різних наукових програм з іншими установами для дослідження полікістозної хвороби нирок. На базі центру виконуються експериментальні протоколи нових препаратів, запропонованих для лікування полікістозних захворювань.

 1. Команда для трансплантації нирок.

Працює з пацієнтами з трансплантованими нирками та тими особами, яких необхідно розмістити в реєстр очікування трансплантації.

 1. Дивізійна амбулаторія.

Займається пацієнтами з початковими порушеннями функції нирок, які потребують періодичної перевірки та пацієнтами з певними захворюваннями нирок, такими як ниркові конкременти, тубулоінтерстиціальні захворювання та стеноз ренальної артерії.

При цьому центрі працюють два важливих підрозділи: «Клінічна та наукова лабораторія обстеження сечового осаду» та центр для лікування та вивчення гемолітичного уремічного синдрому.

У лабораторії дослідження сечового осаду використовується сучасне обладнання – мікроскоп, обладнаний фазовим контрастом і поляризованим світлом, а також цифрова система для отримання зображень, що дає можливість здійснювати підготовку фотографічних архівів, які в подальшому використовують для клінічних, дослідницьких та навчальних цілей.

У лабораторії проводять оцінку морфології еритроцитів сечі у пацієнтів з «ізольованою мікрогематурією», що дозволяє визначити джерело даних змін сечового осаду.

Також лабораторія займається дослідженням сечі на наявність Decoy cells (клітини-пастки) – епітеліальних клітин, уражених вірусами, присутність яких в сечі пацієнта з трансплантованою ниркою вказує на реактивацію вірусу (BK або JC поліомавірусу), що може призвести до втрати трансплантованого органу.

У клінічній та науковій лабораторії обстеження сечового осаду.

У центрі особлива увага приділяється програмам фізіотерапії та реабілітації госпіталізованих пацієнтів і хворих на хронічному гемодіалізі, а також консультативній роботі з питань харчування для забезпечення індивідуальної адекватної дієти при різних захворюваннях нирок. При центрі працює амбулаторія психологічного консультування, яка присвячена психологічній підтримці пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, діалізних хворих та реципієнтів ниркових трансплантатів.

Під час стажування Оксана Ружицька відвідала регіональну конференцію «Нефро-люпус», в якій взяли участь нефрологи, гінекологи та морфологи регіону Ломбардія. Під час конференції були розглянуті питання імунологічної діагностики та моніторування перебігу люпус нефриту, лікування рітуксимабом даної патології, а також ведення вагітності при люпус нефриті.

Під час конференції «Нефро-люпус».

Протягом стажування також прослухано лекції для майбутніх нефрологів на теми «Онконефрологія», «Метаболізм натрію», «Метаболізм калію», «Порушення кислотно-лужної рівноваги».

Велика кількість оглянутих стаціонарних та амбулаторних хворих і спілкування з досвідченими клініцистами, дали можливість значно покращити знання та навички в деяких аспектах клінічної нефрології, зокрема, діагностиці та лікуванні хворих з вовчаковим нефритом, Ig A-нефропатією, полікістозом нирок, діабетичною нефропатією, амілоїдозом нирок та ін.

Стажування в діалізному відділенні з найсучаснішим оснащенням, в якому постійно отримують лікування гемо- та перитонеальним діалізом понад 200 пацієнтів, дозволило поглибити знання в особливостях ведення пацієнтів з термінальною хронічною нирковою недостатністю, гострим пошкодженням нирок, а також передовими технологіями діалізного лікування та сучасними методами корекції ускладнень гемо- та перитонеального діалізу.

З лікарями Marianna Tangredi та Francesco Tamborini в гемодіалізному відділенні.

Відвідування амбулаторного прийому лікаря Carlo Alfieri дозволило отримати інформацію стосовно новітніх підходів до ведення реципієнтів з нирковим алотрансплантатом.

Також вдалося ознайомитися з методиками постановки та вилучення центрального венозного та перитонеального катетерів, формуванням артеріо-венозної фістули, особливостями приведення перкутанної біопсії нативних та трансплантованих нирок.

В операційній під час формування артеріо-венозної фістули.

Під час стажування Оксана Ружицька мала змогу долучитися до групи науковців, які працюють над вивченням нутриційної модифікації статусу вітаміну Д у пацієнтів з трансплантованими нирками та його зв’язком з кардіо-васкулярними ураженнями та клінічними наслідками (втрата трансплантату, смертність). Результати даних досліджень будуть представлені на 56th ERA-EDTA Congress в Будапешті, а також публікаціями в журналах з високим SJR індексом.

Під час роботи в центрі нефрології, діалізу та трансплантації.

Стажування доц. Ружицької О.О. під керівництвом всесвітньовідомого професора Piergiorgio Messa сприяло поглибленню компетенції та знань у галузі клінічної нефрології.

Отримані під час стажування знання дадуть можливість оптимізувати методики діагностики та лікування в галузі нефрології, екстракорпоральної детоксикації та трансплантації нирки.

Отриманий досвід буде використано у навчальному процесі під час читання лекцій та при проведенні практичних занять з внутрішньої медицини, у науковій роботі кафедри внутрішньої медицини № 3, а також у клінічній практиці на базі нефрологічного відділення Тернопільської університетської лікарні.

Проходження цього стажування сприятиме встановленню міжнародних контактів та спільних наукових проектів з науковцями центру нефрології, діалізу та трансплантації Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano (Мілан, Італія).

Висловлюю щиру подяку адміністрації ТДМУ, Європейській асоціації нефрології, діалізу і трансплантації, директору центру нефрології, діалізу та трансплантації Fondazione IRCCS Ca ‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano професору Piergiorgio Messa за надану можливість проходження стажування та підвищення кваліфікації в галузі нефрології.

Стажування здійснено в рамках стипендіальної програми Європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації (ERA-EDTA).

Інформацію подала Оксана Ружицька.