У ТДМУ складання ОСКІ відбувається за новою системою

Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) є невід’ємною частиною перевірки якості знань студентів і володіння практичними навичками. Цього року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського запровадили новий підхід до складання цього екзамену.

Провідний фахівець між кафедрального навчально-тренінгового центру і керівник групи з організації проведення ОСКІ Надія Пасяка розповіла, що після стажування у Грузії та Вроцлаві фахівців центру було прийнято рішення про зміну систему складання цього іспиту. Для цього була створена робоча група фахівців. Спершу вона працювала над виробленням положення про процедуру прийняття об’єктивного структурованого клінічного іспиту, створення нової системи складання та оцінювання кожної навички.

За словами Надії Володимирівни, після цього усі кафедри ознайомилися з технічними можливостями навчально-тренінгового центру та особливостями роботи манекенів, розробили методичне забезпечення станцій, оновили алгоритми практичних навичок, які були розміщені на сайті університету в розділі ОСКІ та на сайті кожної кафедри, підготували стандартизованих пацієнтів.

Деканати медичного і стоматологічного факультетів, а також факультету іноземних студентів поінформували студентів щодо методики проведення ОСКІ, особливостей руху по станціях (маршрутний лист), здійснили навчання екзаменаторів, які задіяні під час ОСКІ.

«Молоді люди демонструють свої практичні навички на 12 станціях, де викладачі оцінюють їхні вміння. Всі студенти групи заходять одномоментно. Відповідальний за курс ознайомлює з інструкцією складання іспиту. Студенти отримують маршрутні листи і порядкові номери. Кожен розпочинає іспит з певної станції. Після завершення іспиту група виходить через інший вхід. Це унеможливлює передавання інформації.

Одним з нововведень є те, що у чек-листі не вказано імені та прізвища студента, а є лише його порядковий номер. Оцінки викладач записує у бланк перевірки якості виконання навички (чек-лист).На кожну станцію студент заходить лише сам, де викладач ознайомлює його з завданням і спостерігає за виконанням тієї чи іншої маніпуляції, обстеження і т.д. На це дається 6 хвилин. Студент має з собою маршрутний лист, бейдж з порядковим номером і одноразові рукавички. Користування технічними засобами (мобільним телефоном зокрема) і власною ручкою є неможливим. Важливим є те, що викладач і студент не спілкуються під час оцінювання. За всіма станціями ведеться відеоспостереження. Між заходами груп організовуються технічні перерви для зміни завдань і навичок, які потрібно оцінити», – розповіла Надія Пасяка.

На кожній станції умови максимально наближені до клінічних умов – маніпуляційна, кабінети лікаря у поліклініці та інше. Студенти заходять на станцію і виходять з неї по дзвінку. Це чітко структурує час складання іспиту.

За допомогою ОСКІ можна оцінити вміння комунікувати, практичні (мануальні) навички; базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального обстеження; ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації патологічних змін (симптомів і синдромів); візуальне виявлення ознак; використання мультимедійних ресурсів; маніпуляції; когнітивні навички.

ОСКІ як складову семестрового іспиту з базових клінічних дисциплін складають студенти 3, 4 та 5 курсів зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Медицина», студенти 3, 4 курсів зі спеціальності «Стоматологія».

Також ОСКІ як складову державного іспиту складають студенти 4 курсу медичного факультету з напрямку підготовки «Здоров’я людини» (рівень «Бакалавр») та студенти 2  курсу медичного факультету спеціальність «Фізична терапія. Ерготерапія» (рівень «Магістр»).

Для студентів п’ятого курсу організовано 12 станцій, три з яких це «Внутрішні хвороби» (розпитування пацієнта терапевтичного профілю; об’єктивне обстеження пацієнта терапевтичного профілю; інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження пацієнта терапевтичного профілю), дві з хірургії (клінічне обстеження пацієнта з захворюванням судин; курація хворих із торакальною патологією), одна з анестезіології та інтенсивної терапії (надання медичної допомоги потерпілому у випадку клінічної смерті), три з педіатрії (розпитування педіатричного пацієнта; об’єктивне обстеження педіатричного пацієнта; інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження педіатричного пацієнта), дві з акушерства та гінекології (фізикальне обстеження вагітної та породіллі; фізикальне обстеження гінекологічної пацієнтки), одна з інфекційних хвороб (курація пацієнта з інфекційною патологією).

Перевірка практичних вмінь студентів четвертого курсу відбувається на трьох станціях з внутрішніх хвороб (розпитування пацієнта терапевтичного профілю; об’єктивне обстеження пацієнта терапевтичного профілю; інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження пацієнта терапевтичного профілю), трьох станціях з хірургії (клінічне обстеження хворого з гострою хірургічною патологією; інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження пацієнта з гострою хірургічною патологією; курація хворих з урологічною патологією), трьох станціях з педіатрії (розпитування педіатричного пацієнта; об’єктивне обстеження педіатричного пацієнта; інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження педіатричного пацієнта), двох станціях з неврології (розпитування неврологічного пацієнта; об’єктивне обстеження неврологічного пацієнта), одній станції з психіатрії (розпитування та оцінка сомато-психічного стану пацієнта).

Студенти третього курсу демонструють свої практичні навички на 5 станціях з пропедевтики внутрішньої медицини (розпитування пацієнта; фізикальне обстеження бронхо-легеневої системи; фізикальне обстеження серцево-судинної системи; фізикальне обстеження органів черевної порожнини; медсестринські маніпуляції), 4 станціях з хірургії (трансфузіологія; десмургія; транспортна іммобілізація при травмах  верхніх та нижніх кінцівок; кровотечі і методи їх зупинки), трьох станціях з педіатрії (розпитування педіатричного пацієнта; фізикальне обстеження педіатричного пацієнта; фізикальне обстеження новонародженої дитини).

Цього тижня складання ОСКІ розпочали студенти п’ятого курсу. Бажаємо всім успішного проходження цього екзаменаційного випробування.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.