Меню Закрити

Викладачі ТНМУ перебували у США з метою розширення міжнародної співпраці

З 31 травня до 6 червня 2019 року заступник директора ННІ медсестринства доцент Мазур Людмила Петрівна та асистент кафедри клінічної імунології, алергології  та загального догляду за хворими ННІ медсестринства Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна відвідали Нью-Йорк (США) з метою розширення міжнародної співпраці, начитки лекцій, прийому семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики у іноземних студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Медсестринство» та у випускників спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня магістр.

Заочна (дистанційна) форма навчання у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського здійснюється упродовж 10 років. Запровадження та розвиток даної форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де діє дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях.

У 2018-2019 н.р., згідно з наказом ректора, начитка лекцій, прийом семестрових заліків та іспитів і державної атестації, захист практики у студентів-іноземців, громадян США та Канади, які навчаються за дистанційною формою проведено у 69 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство», освітнього ступеня – бакалавр та у 21 випускника заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня – магістр.

Державна атестація у бакалаврів медсестринства складалася з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

  1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (російською та англійською мовами).
  2. Екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та практичних навичок; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (російською та англійською мовами).

Теоретична частина іспиту у студентів-бакалаврів.

Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви та прилади.

Практична частина іспиту у студентів-бакалаврів.

За результатами державної атестації серед бакалаврів спеціальності «Медсестринство» 14 осіб отримали «відмінно», 55 осіб – «добре».

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра проводилася у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії та викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень.

Було заслухано 21 магістерську роботу. «Відмінно» отримали 6 осіб, «добре» – 15 осіб.

Проведено зустрічі з представниками локальних центрів заочного (дистанційного) навчання ТНМУ в США і Канаді, обговорено питання набору студентів та покращення забезпечення і проведення навчання студентів.

Таким чином, результати цього візиту забезпечать подальше розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України та, як наслідок, збільшення залучення іноземних громадян для здобуття вищої освіти в Україні, в тому числі й у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського.