Меню Закрити

Асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання ТНМУ пройшла фахове стажування у Варшаві

У рамках підписаної угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського та Академією фізичного виховання імені Й.Пілсудського у Варшаві (AWF) асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Анастасія Бай 18-29 листопада 2019 року пройшла фахове стажування з ерготерапії на базі кафедри ерготерапії факультету реабілітації.

Академія фізичного виховання імені Й.Пілсудського у Варшаві (AWF).

Під час стажування Бай А.В. ознайомилася з принципами організації реабілітаційного процесу на клінічних базах Академії фізичного виховання імені Й.Пілсудського, а саме центру інтенсивної терапії «Olinek» та «Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną», з концепцією проведення практичних занять з ерготерапії для можливого впровадження отриманого цінного досвіду в умовах України, а також подальшої співпраці у галузі реабілітації.

 

Бай А.В. і декан факультету реабілітації dr hab. prof. AWF Bartosz Molik.

Бай А.В. і завідувач кафедри ерготерапії prof. AWF Monika Guszkowska.

В Україні ерготерапію як спеціальність нещодавно внесли до класифікатора професій, тому значну увагу приділила саме ерготерапії.

Ерготерапія належить до сучасних методів реабілітації, які поєднують в собі не тільки фізичне відновлення, а й відновлення психологічного стану клієнта. Головною особливістю ерготерапевта є те, що він не тільки вчить людину в посттравматичному стані або з набутою інвалідністю справлятися з побутовими труднощами і відновлювати навички самообслуговування, але і вчить, прийнявши проблему, радіти життю, веселитися і навіть розважатися.

 

Ph.D. Anna Dąbrowska–Zimakowska, Бай А.В., dr hab. Anna Cabak.

У центрі інтенсивної терапії «Olinek» ерготерапевти працюють з дітьми з РАС, з порушеннями функціонування опорно-рухового апарату, після перенесення травм, з низкою психічних розладів, яким характерний розлад набутих функцій, умінь та навичок, при хронічних захворюваннях, що дало можливість мені попрацювати з пацієнтами з різними нозологіями.

Бай А.В. працює з пацієнткою в Centrum Intensywnej Terapii «Olinek».

Daniela Kowalicka працює з пацієнтом, залучивши до заняття його рідну сестричку.

У «Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną» ерготерапевти працюють з дітьми з РАС та вродженими патологіями від народження до 7 років, ставлячи за мету адаптувати дитину до отримання нею подальшої освіти.

Бай А.В. в Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Бай А.В. і M.A. Aleksandra Buchholz.

Під час цього фахового стажування Бай А.В. удосконалила власні мовні компетентності; отримала досвід роботи в міжнародному науковому середовищі; перейняла практичний досвід з ерготерапії для впровадження його у науково-педагогічний процес кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, а саме для розроблення навчально-методичної документації для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»; ознайомилася з комплексним підходом до реабілітації; дізналася про наукові та практичні досягнення співробітників центрів «Olinek» та «Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną» щодо розроблення індивідуальних реабілітаційних програм для дітей з різними нозологіями; удосконалила знання та практичні уміння щодо складання реабілітаційних програм для різних вікових категорій хворих; ознайомилася з комплексним підходом до реабілітації; навчилася користуватися сучасним реабілітаційним обладнанням для діагностики та роботи з пацієнтами.

Бай А.В. з отриманим сертифікатом після проходження фахового стажування.

Досвід, отриманий Бай А.В. під час фахового стажування планується впровадити у навчальний процес Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Хочу висловити щиру подяку за сприяння участі у фаховому стажуванні з ерготерапії адміністрації університету, проф. Попович Д.В., проф. Мисулі І.Р., доц. Лісничук Н.Є., Мудрик Т.Є.

Інформацію підготувала та подала Бай А.В.