ТНМУ оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням:

– На 1 курсі факультету іноземних студентів за спеціальністю 223 «Медсестринство», освітня програма «Сестринська справа» – 1 місце. Цей конкурс актуальний тільки для українських студентів.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету:

– заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу;

– довідку про середній бал успішності за весь період навчання;

– копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг;

– довідку про участь студента в науковому або громадському житті факультету, університету, країни.

 

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушили правила внутрішнього розпорядку.

 

 

Термін подачі документів – два тижні з дня опублікування оголошення (до 25.01.2020 р.)