ТНМУ виграв п’ять грантових проектів для вивчення хронічного стресу та ендотеліальної дисфункції, спричинених COVID-19

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського здобув 5 грантів від RECOOP HTS Association (президент – д-р Шандор Варі) загальною вартістю 40000 $ для вивчення хронічного стресу та ендотеліальної дисфункції, спричинених COVID-19.

Зокрема:

  1. Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19.
  2. Гендерні відмінності при хронічному стресі у студентів, спричиненому обмеженням пересування внаслідок пандемії COVID-19.
  3. Дослідження хронічного стресу в SARS-CoV 2 інфікованих серопозитивних пацієнтів та медичних працівників.
  4. Вплив COVID-19 на артеріальну гіпертензію у пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (іАПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину (АРАІІ).
  5. Розробка тест-наборів для імуноферментного визначення антитіл до SARS-CoV-2 у слині.

Команда, до якої увійшли кардіологи – проф. М.В. Гребеник та лікар-кардіолог С.М.Маслій, судинний хірург – проф. С.Я.Костів та лікар-інтерн Б.П.Сельський, доценти О.О.Шевчук та Я.І.Іванків, випускниця ТНМУ А.Пак та студентка шостого курсу С.Палій, лаборант МНДЛ М.М.Дзюба, на разі у районах Тернопільської області збирають зразки крові, слини та дані, які потрібні для досліджень, у пацієнтів, котрі перехворіли на COVID-19.

Метою проекту є встановлення молекулярних механізмів розвитку ендотеліальної дисфункції, гіперкоагуляції та судинного тромбозу у осіб, які перехворіли на COVІD-19 різного ступеня тяжкості, а також у серопозитивних і серонегативних медичних працівників. До дослідження буде залучено осіб, які перехворіли на COVID-19. Зразки для дослідження відбиратимуть через 1-60 діб після останнього негативного ПЛР після перенесеної хвороби.

Будуть досліджені такі групи перехворілих пацієнтів:

1) з легкою формою захворювання, що лікувалися вдома;

2) середньої тяжкості, які були госпіталізовані;

3) з тяжким перебігом хвороби, які потребували оксигенотерапії;

4) з критичною формою хвороби, що перебували у реанімації на ШВЛ.

Також до дослідження будуть залучені медичні працівники (відділень реанімації, стаціонарів і ПМСД), які взаємодіяли з COVID-19-інфікованими пацієнтами, але є серонегативними, і медичні працівники, які перехворіли на COVID-19 (серопозитивні) відповідних категорій і груп тяжкості. У обстежуваних осіб для досліджень буде зібрана слина і кров для отримання сироватки і плазми, а також вони заповнять анкету для суб’єктивної оцінки стресу та його впливу на якість життя та здоров’я. Для дослідження механізмів, що лежать в основі ендотеліальної дисфункції, в сироватці крові досліджуваних осіб буде вивчено баланс між продукцією ендотеліоцитами вазорелаксуючих і вазоконстрикторних факторів, ступінь ушкодження стінок судин шляхом визначення кількості циркулюючих ендотеліальних клітин в крові і функціональний стан ендотелію за допомогою ультразвукового дослідження діаметру плечової артерії при реактивній гіперемії та після прийому нітрогліцерину. Буде детально вивчено стан системи гемостазу у пацієнтів, які перенесли COVІD, а також у медичних працівників за наступними показниками: концентрація в плазмі D-димеру – для оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень і наявності у кровотоці фібринових депозитів, розчинного фібрину – для оцінки патологічної генерації у кровотоці тромбіну, основного антикоагулянтного протеїну – протеїну С – для оцінки стану антикоагулянтної системи, функціонально неактивних форм протромбіну – для оцінки патологічної генерації незаінгібованого ендогенного тромбіну, фібриногену, як попередника фібрину, а також агрегаційна функція тромбоцитів та частота їх гіперреактивності. Буде оцінена вираженість оксидативного стресу та стан редокс системи в сироватці досліджуваних груп пацієнтів і вивчено влив оксидативного стресу на розвиток коагулопатії і ендотеліальної дисфункціїї. Буде вивчено вплив хронічного стресу, визначеного за рівнем кортизолу в слині, на вираженість ендотеліальної дисфункції, рівень коагулопатії та інтенсивність оксидативного стресу у досліджуваних осіб. Буде проаналізовано ризики і тяжкість розвитку тромбозу і ендотеліальної дисфункції у перехворілих на COVID-19 в залежності від преморбідного статусу і наявності супутньої патології, особливо у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які приймають іАПФ та АРАІІ. На основі результатів проведених досліджень будуть запропоновані рекомендації з оцінки ризиків та прогностичні критерії і критерії діагностики розвитку тромбофілії і ендотеліальної дисфункції у перехворілих на COVID-19 відповідно до тяжкості перенесеного захворювання, преморбідного статусу і наявності супутньої патології, а також розроблені профілактичні рекомендації для попередження таких ускладнень у хворих, що перенесли COVID-19. Результати дослідження стануть важливим фактором для розробки інноваційних та ефективних методик лікування і зменшення кількості випадків з несприятливим клінічним результатом для пацієнтів з COVID-19.

Дослідження проводяться у співпраці з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького та Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна. Закордонні партнери: Вроцлавський технічний  університет (Вроцлав, Польща), Університет Коменського у Братіславі (Братислава, Словакія), Осієцький університет імені Йосипа Юрая Штросмаєра (Осієк, Хорватія), Університет Шегеда (Шегед, Угорщина).

Висловлюємо щиру подяку за співпрацю головним лікарям центральних районних лікарень та завідуючим районних центрів первинної медико-санітарної допомоги у області.