ТНМУ увійшов в п’ятнадцять кращих університетів України у світовому рейтингу SCImago Institutions Rankings

У цьогорічній версії світового рейтингу академічних і науково-дослідних установ SCImago Institutions Rankings (SIR) Тернопільський національний медичний університет посів другу позицію серед медичних вишів України та чотирнадцяте місце серед українських закладів вищої освіти.

З 2009 року оприлюднюється цей міжнародний рейтинг освітніх і науково-дослідних установ. Загальносвітовий звіт готує дослідницька група SCImago. SCImago Institutions Rankings здійснює загальний аналіз наукових публікацій та інших результатів діяльності установ, одночасно забезпечуючи порівняння між установами різного розміру.

SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг. Єдиним обмеженням на входження до нього це наявність не менше 100 публікацій будь-якого типу, що індексуються Scopus за 5 років і передують року публікації рейтингу.

SCImago SIR оцінює наукові організації за 17 індикаторами, який поєднує в собі три групи показників, які базуються на дослідницькій діяльності, інноваційних заходах і громадському впливу.

Складові оцінювання дослідницької діяльності:

  1. Normalized Impact – індикатор показує цитованість організації відносно середнього світового значення. Excellence with Leadership – частка публікацій, в яких автор ЗВО є першим автором в списку авторів. Outputs – кількість публікацій, індексованих в Scopus. Scientific Leadership – кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до ЗВО. Not Own Journals – кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Own Journals – кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги). Excellence – індикатор визначає частку публікацій організації, які входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними галузями. High Quality Publications – частка журналів, опублікованих в першому квартилі (топ 25%) за відповідними предметними галузями. International Collaboration – частка публікацій у співавторстві з закордонними організаціями. Open Access – відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Scientific Talent Pool – загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

Складові оцінювання інноваційних заходів:

Innovative Knowledge – кількість наукових публікацій з установи, цитованих в патентах. Technological Impact – відсоток наукових публікацій, наведених у патентах. Patents – кількість патентних заявок.

Складові оцінювання громадському впливу:

Altmetrics – індикатор альтметрії розрахований на 10% документів установ (кращі документи щодо нормованої вартості впливу). Цей індикатор має дві складові: PlumX Metrics – кількість документів, які мають більше, ніж одну згадку в PlumX Metrics (https://plumanalytics.com). До уваги беруться згадки в Twitter, Facebook, блогах, новинах і коментарях (Reddit, Slideshare, Vimeo або YouTube); Mendeley – кількість документів, у яких більше одного читача у Mendeley (https://www.mendeley.com).

Number of Backlinks – кількість мереж (підмереж), з яких надходять вхідні посилання на веб-сайт установи.

Web size – кількість сторінок, пов’язаних з URL-адресою установи відповідно до Google (https://www.google.com).

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.