ТНМУ продовжує лідирувати серед медичних закладів вищої освіти у «Топ-200 Україна»

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» (http://www.euroosvita.net/) в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/) представив новий – п’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2021».

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського цьогоріч посів 2 місце серед медичних і фармацевтичних вишів нашої країни та 24 позицію серед 200 закладів вищої освіти України. Порівняно з результатами минулого року ТНМУ піднявся на сходинку вище серед усіх університетів і медичних зокрема. У 2019 році Тернопільський медуніверситет був четвертим серед медичних ЗВО та 34-м серед 200 українських вишів. У 2014 році – 14-м серед медичних і 113-м серед усіх вишів України.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019. До уваги бралися напрацювання міжнародної Конференції IREG 2020 (Beijing Conference: “University rankings in the time of uncertainty”, 20-21 жовтня 2020 року) та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

Головними показниками оцінювання діяльності університетів є результати інших рейтингів, програм академічної мобільності, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, зокрема враховуються QS World University Rankings, Scopus, Webometrics, участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу, Nature Index, UniRank, результати Всеукраїнських студентських олімпіад 2018/2019 і конкурсів наукових робіт 2019/2020 (за сумою балів), премії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, кількість отриманих патентів вченими університету в 2020 р., середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2020 році.

Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

c) Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу та інше) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Методика рейтингування університетів України

Цьогорічне рейтингування університетів України здійснено за сукупністю показників їх діяльності відповідно до наступної методики:

a) Зовнішніми незалежними організаціями визначалися рейтинги N університетів за показником (номінацією) К (K=1,…,10). Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці за цією номінацією приймалося N+1.

b) З застосуванням методу Дельфі, експертами проєкту “Топ-200 Україна” визначалися вагові коефіцієнти окремих номінацій (W1,W2,…W10). Сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1.

c) Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

d) Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868).