Спільне засідання Конференції трудового колективу і вченої ради ТНМУ

30 серпня 2021 року відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу і вченої ради нашого університету. Перед засіданням ректор університету в урочистій обстановці, проф. М.М. Корда вручив нагороди співробітникам університету:

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України було вручено Цимбалюк Галині Юріївні – керівнику центру симуляційного навчання, асистенту кафедри медицини катастроф та військової медицини.

Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України також вручено:

Завіднюк Наталії Григорівні, доценту кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами;

Вишневській Наталії Юріївні, доценту кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами;

Йосик Ярині Іванівні, асистенту кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами;

Марчук Ользі Михайлівні провідному фахівцю центральної науково-дослідної лабораторії.

Подякою Міністерства охорони здоров’я України нагороджено:

Лихацького Петра Григоровича, декана медичного факультету;

Мачогана Володимира Романовича, доцента кафедри стоматології факультету післядипломної освіти;

Павлишин Галину Андріївну, завідувача кафедри педіатрії № 2;

Чорномидза Андрія Васильовича, доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Грамотою відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради нагороджено:

Гребеника Мар’яна Васильовича, завідувача кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти;

Свистуна Романа Васисильовича, декана факультету післядипломної освіти;

Павлишина Андрія Володимировича, доцента кафедри загальної хірургії;

Завіднюка Юрія Вікторовича, асистента кафедри медичної реабілітації;

Мілевську-Вовчук Любов Станіславівну, доцента кафедри неврології.

Диплом доктора фармацевтичних наук було вручено Шанайді Марії Іванівні.

Основну частину засідання відкрив голова профспілкового комітету університету, проф. П.Г. Лихацький.

Шляхом відкритого голосування делегатами Конференції трудового колективу було обрано мандатну і лічильну комісії.

По першому питанню порядку денного «Підсумки діяльності університету за 2020-2021 н.р. і чергові завдання на новий навчальний рік» з доповіддю виступив ректор університету, заслужений діяч науки і техніки України, проф. М.М. Корда.

Із співдоповідями виступили:

– проректор з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгай;

– проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ;

– проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. С.Й. Запорожан;

– проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань проф. О.Б. Слабий.

Доповідь з питання «Інформація про прийом студентів на 1-й курс 2021-2022 н.р. і затвердження заходів на 2022 рік. Зміни до «Правил прийому до Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2021 році» зробив відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Драч І.Д.

Проректор з науково-педагогічної роботи, проф. А.Г. Шульгай надав інформацію з питання «Затвердження планів роботи вченої ради, ректорату, деканатів, наукового відділу, комісій, комплексу заходів щодо організації навчального процесу в 2021-2022 н.р.».

На засіданні відбулося також активне громадське обговорення наукової роботи «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні» (автори: Знаменська Т.К., Авраменко Т.В., Слєпов О.К., Воробйова О.В., Добрянський Д.О., Похийко В.І., Клименко Т.М., Мавропуло Т.К), представленої на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

Інформацію про зміст роботи і відповіді на запитання надали:

Проф. Знаменська Тетяна Костянтинівна, д.мед.н., заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лукʼянової НАМН України».

Проф. Слєпов Олексій Костянтинович, д.мед.н., керівник центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лукʼянової НАМН України».

Проф. Похилько Валерій Іванович, д.мед.н., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Полтавського державного медичного університету.

Вченою радою одноголосно було надано підтримку роботі «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні» (автори: Знаменська Т.К., Авраменко Т.В., Слєпов О.К., Воробйова О.В., Добрянський Д.О., Похийко В.І., Клименко Т.М., Мавропуло Т.К), при представленні її на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

Поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгай;

– проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ;

– проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. С.Й. Запорожан.