Планове засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського

23 листопада 2021 року відбулося засідання вченої ради нашого університету під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгая А.Г.

Першим питанням порядку денного засідання були конкурсні справи. Інформацію про претендентів на присвоєння вчених звань надав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

За результатами таємного голосування на посади завідувачів кафедр було обрано:

 • Маланчук Ларису Михайлівну – зав. кафедри акушерства і гінекології № 1,
 • Дейкала Ігора Миколайовича – зав. кафедри загальної хірургії,
 • Галайчука Ігора Йосиповича – зав. кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини.

На посади професорів обрано:

 • Яремчук Ольгу Зіновіївну – професором кафедри медичної біохімії,
 • Шкільну Марію Іванівну – професором кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами,
 • Коноваленка Сергія Олександровича – професором кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії,
 • Франчука Валентина Васильовича – професором кафедри патологічної анатомії з секційним курсом і судовою медициною,
 • Шевчук Оксану Олегівну – професором кафедри фармакології з клінічною фармакологією,
 • Сверстюка Андрія Степановича – професором кафедри медичної інформатики з одночасним присвоєнням вченого звання професора,
 • Коморовського Романа Ростиславовича – професором кафедри внутрішньої медицини з одночасним присвоєнням вченого звання професора.

Вчене звання доцента присвоєно:

 • Назаруку Віктору Львовичу – по кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання,
 • Вишневській Наталії Юріївні – по кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами,
 • Рябоконь Світлані Степанівні – по кафедрі терапії та сімейної медицини,
 • Татарчук Людмилі Василівні – по кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Звіти про виконання держбюджетних тем зробили наукові керівники і відповідалні виконавцідержбюджетних тем:

 1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. Доповідала доц. Н.Є. Лісничук.

 1. Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. Доповідав д-р мед. н. А.І. Цвях.

 1. Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній. Доповідала проф. О.Р. Боярчук.

 1. Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки. Доповідала д-р мед. н. М.І. Шкільна.

 1. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження
 2. Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку. Доповідала проф. Г.А. Павлишин.

 1. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів. Доповідав доц. А.О. Ковальчук.

 1. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі. Доповідала доц. А.І. Довгалюк.

 1. Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями. Доповідала доц. М.І. Кінаш.

 1. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика. Доповідала д-р мед.н. О.О. Шевчук.

 1. Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація. Доповідала проф. Л.С. Логойда.

Інформацію з питання «Публікаційна активність докторів наук у журналах, що цитуються науково-метричними базами Scopus та Web of Science» надала д-р мед.н. О.О. Шевчук.

Про науково-дослідну роботу студентів і шляхи її поліпшення доповідала голова НТС Петрунько Тетяна.

 

Поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгай;

– проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ;