Меню Закрити

Доцент ТНМУ взяла участь у міжнародному семінарі з розвитку гнучких навичок у професійній діяльності викладачів

Доцент кафедри фізіології з основами біоетики і біобезпеки Тетяна Толокова взяла участь у виїзному семінарі (Італія, м. Байя-Доміція) в рамках міжнародного стажування «Розвиток гнучких навичок у професійній підготовці викладачів / Soft skills development in teaching professional training» на базі європейського ЗВО (Західно-Фінляндського коледжу) на підставі угоди між ТНМУ та Освітньої українcько-польської фундації «Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці» (IIASC)  № 015-01/007 від 25.01.2016 р.

Під час виїзного семінару проведено навчальні тренінги з трьох навчальних модулів:

 1. Комунікативні навички

Модуль передбачав розвиток вміння вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні та невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів.

Питання для обговорення:

 • створення спільного поля діяльності для вирішенням освітніх завдань;
 • проведення презентацій та самопрезентацій;
 • розуміння суперечностей між вербальними та невербальними повідомленнями;
 • публічні виступи, аргументування й переконання;
 • використання зворотного зв’язку.
 • Навчання протягом усього життя та навички управління інформацією

Робота в модулі була спрямована на вміння успішно формувати стратегію управління власним розвитком в умовах швидких змін, а також можливість ефективно здійснювати саморегульоване навчання та пошук відповідної інформації з різних джерел й вміння ними ефективно керувати.

Питання для обговорення:

 • пошуку, критичний аналіз і синтез інформації;
 • планування й цілетворення;
 • тайм-менеджмент;
 • навички креативного та стратегічного мислення;
 • навички критичного мислення та вирішення проблем.
 • Управлінські навички

Модуль включав розвиток вміння здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства, а також розвиток проектного мислення із застосуванням системного підходу для вирішенням актуальних освітніх завдань.

Питання для обговорення:

 • теорії лідерства, роль лідера та члена групи;
 • мотивація та командна взаємодія;
 • делегування повноважень;
 • здатність до аналізу та прийняття рішень;
 • управління освітніми проектами.

Програма виїзного семінару та стажування була створена з урахуванням концепції освіти протягом усього життя та має на меті сприяння індивідуально-особистістному та професійному самовдосконаленню сучасних викладачів шляхом розвитку м’яких/надпрофесійних навичок на основі кращихміжнародних інноваційних практик щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців.