Меню Закрити

Спеціальність “Громадське здоров’я”

1 курс

 1. Основи екології та профілактичної медицини (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 2. Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 3. Сучасні проблеми екології людини (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 4. Інформатизація та комунікації у громадському здоров’ї (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 5. Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 6. Правове забезпечення громадського здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 7. Харчування і здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 8. Моніторинг і профілактика здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 9. Промоція здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 10. Розробка та управління проектами (аналітичні моделі прийняття рішень) (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 11. Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 12. Актуальні питання епідеміології захворювань в Україні та світі (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 13. Юридична відповідальність медичних працівників (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 14. Академічне письмо (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Актуальні питання доказової медицини (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 2. Управління якістю життя (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 3. Правове регулювання окремих видів медичної практики (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 4. Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 5. Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 6. Судова практика та її значення у сфері охорони здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))
 7. Глобальне здоров’я (Силабус дисципліниСилабус дисципліни (ЗФН))