Каталог вибіркових дисциплін

на 2021/2022 навчальний рік                 архів

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність “Медицина”

Спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія” (ступінь вищої освіти – бакалавр)

Спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія” (ступінь вищої освіти – магістр)

Спеціальність “Громадське здоров’я”

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність “Стоматологія”

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність “Фармація, промислова фармація”

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА

Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 4 роки

Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 2 роки

Спеціальність 223 “Медсестринство” другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 2 роки

Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціалізація “Парамедик”

 

АСПІРАНТУРА

222 Медицина

1 курс

2 курс

221 Стоматологія

1 курс

2 курс

226 Фармація

1 курс

2 курс

091 Біологія

1 курс

2 курс

228 Педіатрія

1 курс

2 курс

223 Медсестринство

1 курс

2 курс