Перейти до вмісту

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації».

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» або один з 11 міжнародних стилів цитування, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

Із Рекомендаціями для оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах відповідно до основних міжнародних стилів можна ознайомитись у документах, підготованих Науково-технічною бібліотекою Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського» :

 1. MLA (Modern Language Association) style – (гуманітарні науки)

 2. APA (American Psychological Association) style -(суспільні науки)

 3. Chicago/Turabianstyle -(фізичні, природничі та суспільні науки)

 4. Harvard style – (гуманітарні науки та суспільні науки)

 5. ACS (American Chemical Society) style – (хімія та інші природничі науки)

 6. AIP (American Institute of Physics) style – (фізика)

 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style – (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)

 8. Vancouver style – (медицина та фізичні науки)

 9. OSCOLA – стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів

 10. APS (American Physics Society) style.

 11. Springer MathPhys Style

З питань оформлення бібліографічних посилань та складання бібліографічних списків відповідно до міжнародних стилів звертайтеся до бібліотеки (вул. Січових стрільців, 8).