Перейти до вмісту

Шановні першокурсники!
Щиро вітаємо Вас із вступом
до Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського!

Ця сторінка створена для того, щоб допомогти вам зорієнтуватися в бібліотечно-інформаційному просторі університету.

Бібліотека ТНМУ імені І. Я. Горбачевського — важливий структурний підрозділ університету, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських технологічних сервісів. Бібліотека – не просто місце книговидачі та книгозберігання, а навчально-науковий центр університету, що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в ТНМУ. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.

Бібліотечний фонд нараховує понад 360 700 тис. примірників книг та журналів. До його складу  входять навчальні, наукові, науково-популярні, довідкові, рідкісні, інформаційно-бібліографічні видання з питань медицини та біології українською та іноземними мовами (на традиційних та електронних носіях інформації), суспільно-політичні та художні видання тощо.

Із 2015 року співробітниками бібліотеки ведеться електронний каталог, який нараховує близько 180 000 записів. Бібліотека працює в автоматизованій інформаційно-бібліотечній системі ІРБІС-64.

 Які бібліотечно-інформаційні послуги надає бібліотека?

 • Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування;
 • Надання інформації щодо фонду, книгозабезпеченості тощо;
 • Забезпечення доступу користувачів до документних та електронних ресурсів бібліотеки;
 • Консультаційна допомога у пошуку необхідної інформації, виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок.
 • Здійснення тематичного підбору літератури;
 • Надання консультацій зі складання та оформлення бібліографічних списків літератури до рефератів, наукових, курсових і дипломних робіт.
 • Проведення масових заходів;
 • Проведення групових та індивідуальних екскурсій бібліотекою та короткий тематичний огляд книжкового фонду;
 • Книжково-ілюстративні виставки.

Що має знати користувач бібілотеки?

 • Користування бібліотекою університету безкоштовне.
 • Записатися до бібліотеки можна на абонементі навчальної літератури, пред’явивши студентський квиток та паспорт;.
 • Запис дійсний в усіх підрозділах бібліотеки;
 • Запис дійсний протягом навчання студента в університеті, але щорічно має бути перереєстрований на абонементі навчальної літератури.
 • Обслуговування студентів проводиться за наявності студентського квитка.
 • Бібліотека надає читачам літературу у тимчасове користування.
 • Користувачі повинні дбайливо ставитися до книг, журналів та інших документів:
  • повертати їх у встановлений термін;
  • не виривати сторінок;
  • не робити підкреслювань.
 • Підручники та навчальні посібники видається на абонементі навчальної на час вивчення дисципліни (семестр, цикл, модуль або навчальний рік). Після закінчення вивчення предмету користувач повинен повернути до бібліотеки використану літературу.
 • Література з фондів читальних залів додому не видається.
 • Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну та адміністративну відповідальність.

На сайті Університету та Бібліотеки напередодні видачі підручників розміщується «Графік видачі підручників», де визначається час отримання комплекту підручників на семестр. Підручники та навчальні посібники видаються студентам на абонементі навчальної літератури. Щоб одержати літературу на абонементі студент повинен пред’явити студентський квиток. Література на абонементі видається для користування вдома.

 Зверніть увагу! Книги не видаються студенту до того часу, поки він повністю не розрахується за попередній навчальний рік.

Які правила користування літературою в читальних залах?

У читальних залах студенти можуть працювати з документами, які наявні в бібліотеці в обмеженій кількості, а також періодичними виданням, енциклопедіями, рідкісними та цінними книгами, дисертаціями, авторефератами дисертацій тощо.

Зверніть увагу! Літературу з читального залу виносити заборонено.

До послуг студентів працюють читальні зали:

Читальний зал Головного корпусу бібліотеки (вул. Січових Стрільців, 8)

Філіал читального залу (вул. Коцюбинського, 18 а, гуртожиток №3).

Радимо з перших днів користування бібліотекою детально ознайомитися з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки:

Алфавітний каталог подає відомості про наявні в бібліотеці видання за допомогою карток бібліографічних описів документів, розташованих в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв видань.

Систематичний каталог подає відомості про наявні в бібліотеці видання за допомогою карток бібліографічних описів документів, розташованих за певними галузями знань.

Предметний каталог подає відомості про статті з періодичних видань за допомогою карток бібліографічних описів документів.

Електронний каталог містить наступні бібліографічні бази даних:

 • Каталог книг бібліотеки ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського
 • Каталог дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт
 • Предметний каталог статей з фахових періодичних видань
 • Систематична картотека статей з періодичних видань
 • Краєзнавча картотека
 • Картотека праць викладачів ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського
 • Каталог цінних і рідкісних видань
 • Каталог журналів та продовжуваних видань

Електронний каталог постійно поповнюється та пропонується до використання в мережі Інтернет.

Переваги Електронного каталогу:

 • багатоаспектний пошук —- за автором, за назвою, за ключовими словами, за роком видання;
 • інформація про кількість видань;
 • анотація, зміст, предметні рубрики;
 • можливість завантажити та видрукувати знайдений список літератури.

Це треба знати:

 1. Право користування бібліотекою мають: студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів ТНМУ.
 2. Режим роботи бібліотеки встановлюється відповідно до внутрішнього трудового розпорядку університету.
 3. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
 4. Порядок доступу до бібліотечних фондів, перелік основних послуг і умови їх надання визначають «Правила користування бібліотекою».

Чи є у бібліотеці комп’ютери й Інтернет?

У читальному залі бібліотеки можна працювати за комп’ютерами, які підключені до мережі Інтернет, а також на власному комп’ютері, використовуючи підключення WI-FI.

Як дізнатись про новини бібліотеки?

Сайт https://library.tdmu.edu.ua/

Блог бібліотеки http://bibl-tdmu.blogspot.com/

Сторінка бібліотеки у facebook https://www.facebook.com/libtnmu

 

Запрошуємо відвідувати бібліотеку! Ми працюємо для вас !

Контактна інформація:

Бібліотека ТНМУ імені I. Я. Горбачевського

вул. Сsчових Стрільців, 8

46001, м. Тернопіль, Україна

E-mail: lib@tdmu.edu.ua

тел. /факс (0352) 52-61-07

Директор бібліотеки

Проців Олена Ярославівна

Режим роботи бібліотеки

Читальний  зал (головний корпус бібліотеки, вул. Січових Стрільців, 8):

понеділок – п’ятниця : 9.30 – 21.00,

субота, неділя : 12.00 – 20.00.

Абонемент навчальної літератури (головний корпус бібліотеки, вул. Січових Стрільців, 8)

понеділок – п’ятниця : 9.30 – 18.00,

субота, неділя  —  вихідні дні.

Абонемент наукової літератури (головний корпус бібліотеки, вул. Січових Стрільців, 8):

понеділок – п’ятниця : 9.00 – 18.00

субота, неділя  —  вихідні дні.

Абонемент іноземних студентів (гуртожиток № 1, вул. Живова, 3):

понеділок – п’ятниця : 12.00 – 20.00,

субота, неділя  —  вихідні дні.

Філіал читального залу (гуртожиток №5 , вул. Коцюбинського, 18):

понеділок – п’ятниця : 12.00 – 20.00

субота, неділя  —  вихідні дні:

У період канікул, святкові та передсвяткові дні бібліотека обслуговує читачів за спеціальним графіком