Перейти до вмісту

Бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського – навчальний, науковий, інформаційний, культурно-просвітницький підрозділ університету, який здійснює інформаційне забезпечення навчального процесу і наукову роботу, надає допомогу в підготовці висококваліфікованих спеціалістів-лікарів.

Бібліотеку закладу створено в липні 1957 р. відповідно до наказу ректора Тернопільського медичного інституту від 27 червня № 21. Першим завідувачем бібліотеки інституту став П. С. Герасименко. Разом із ним працювали бібліотекарі Д. О. Климчук та С. І. Венгер.

 

Упродовж 1957–1959 рр. бібліотека медичного інституту розташовувалася в біологічному корпусі на Театральному майдані, займаючи 2 кімнати першого поверху, а читальна зала – в аудиторії № 3 фізіологічного (адміністративного) корпусу на майдані Волі. В кінці 1959 р. книжковий фонд бібліотеки нараховував 11 250 примірників документів, в основному навчальної літератури. Більшість із них була передана з обмінних фондів інших бібліотек.

У наступні роки книгозбірня працювала в морфологічному корпусі медичного інституту, маючи у штаті трьох фахівців-бібліотекарів: П. С. Герасименка, С. І. Венгер і Д. О. Климчук. До послуг користувачів були абонемент та читальна зала. Фонд бібліотеки нараховував 12 400 примірників документів.

Із розвитком навчального закладу з року в рiк покращувалась матерiально-технiчна база бiблiотеки, збільшувався книжковий фонд, зростала кiлькiсть працiвникiв і користувачів, створювались нові відділи, розпочався процес комп’ютеризації та автоматизації.

У 2005 р. бібліотека отримала окреме приміщення на вул. Січових Стрільців, 8.

У різні роки колектив книгозбірні очолювали А. В. Мочарська, Н. Ю. Григор’єва, Д. М. Тараненко, І. І. Гаврищак.

Із дня створення бібліотеки в ній працювали люди, для яких вона стала рідною домівкою, про благополуччя якої вони турбувалися, віддаючи їй свої знання та енергію. Вагомим є внесок у розбудову бібліотеки таких ветеранів бібліотечної справи, як: В. Г. Барчук, Л. Р. Божкевич, С. П. Васько, А. М. Гавліч, В. С. Галушкова, М. П. Гурьба, М. С. Данильчук, Л. А. Завірюха, Л. О. Закорецька, Л. В. Кліцун, Л. Д. Коваль, О. М. Колеснікова, Я. Й. Малюта, Т. О. Сай, В. П. Сидор, І. Л. Стадник, Г. М. Шминдюк та інші.

У 2015 р. директором бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського стала О. Я. Проців.

Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека університету виконує свою основну місію – сприяє вищому навчальному закладу в проведенні навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи.

Нині в бібліотеці працюють: заступник директора Валентина Галайчук, завідувачка відділу комплектування та обробки документів Любомира Кіш, завідувачка відділу обслуговування та зберігання фондів Світлана Шпунар, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Наталія Водюк, бібліографи Валерія Гриськів та Надія Криськів, бібліотекарі Світлана Пушкар, Галина Галат, Світлана Дембровська, Ірина Стасишин, Лариса Даценко, Галина Харитонова, Тетяна Ковальска, Наталія Древаль, Людмира Кушнір, Тетяна Майовецька, Надія Сивенька та Ірина Серединська.

У книгозбірні облаштовано сучасну читальну залу з покриттям Wi-Fi, яка розділена на декілька функціональних зон – зону для роботи з документами, інтернет-центр на 12 робочих місць,  сектор періодичних видань, місце для проведення наукових форумів, круглих столів, зустрічей, презентацій; залу для викладачів та аспірантів, кімнату для роботи з дисертаціями.

 

Завдяки запровадженню АБІС ІРБІС та штрихкодуванню документів книговидача в бібліотеці відтепер здійснюється в автоматизованому режимі. Також організовано залу каталогів та картотек, де користувачі можуть отримати довідку про наявність того чи іншого видання у бібліотеці, здійснивши пошук в електронному або традиційному (паперовому) каталозі. Для зручності пошуку в електронному каталозі в залі встановлено спеціальні пошукові термінали.

Бібліотечний фонд книгозбірні нараховує 316 340 примiрників документів. Тут представлено широкий спектр наукової, навчальної, художньої, довідково-інформаційної літератури. До послуг користувачів – підручники, посібники, багатотомні енциклопедії, словники, довідники, монографії, автореферати дисертацій та дисертації, твори вітчизняних і зарубіжних класиків, сучасних письменників, документи на електронних носіях, медична періодика. Родзинкою бібліотечного фонду університетської книгозбірні є колекція цінних і рідкісних документів, яка містить багато унікальних видань медичного спрямування.

Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує понад 40 комп’ютерів, більшість із яких надається для користування відвідувачам. Користувачі мають доступ до мережі Інтернет,  електронних каталогів, баз даних фахових медичних журналів, електронних книг тощо. 

Важливим каналом доступу до різноманітних бібліотечних послуг та електронних ресурсів є веб-сайт бібліотеки, який дозволяє забезпечувати якісно новий рівень обслуговування користувачів. Читач має можливість із домашнього комп’ютера зайти на сторінку бібліотеки в мережі Інтернет і отримати необхідну інформацію про наявну літературу, попередньо роздрукувати список для замовлення, ознайомитися з анонсом запланованих заходів тощо.

Забезпечення вільного доступу до баз даних Scopus, Web of Science, HІNARI, Free Medical Journals, BioMed Central, PubMed, ScienceDirect та ін. дає можливість знайти й отримати необхідні матеріали, повнотекстові статті більш ніж із 3000 фахових закордонних журналів, книг, компендіумів, баз даних, серед яких Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt World­wide STM Group, Wolters Kluwer International Health and Science, Springer Verlag, John Wiley тощо.

До послуг відвідувачів бібліотеки університету – вiддiл обслуговування та зберігання фондів, вiддiл комплектування та наукової обробки документів, інформаційно-бiблiографiчний вiддiл.

Користувачі мають у своєму розпорядженні потужний довідково-бібліографічний апарат, який складається з 8 карткових каталогів і картотек та 8 баз даних (електронні каталоги і картотеки) загальним обсягом понад 226 000 записів.

Університетська книгозбірня задовольняє інформаційні потреби викладачів, аспірантів та студентів навчального закладу, проводить роботу з розкриття бібліотечних фондів, популяризації навчальної, науково-публіцистичної літератури, енциклопедій і наукових книг, розповсюдження бібліотечно-бібліографічних та інформаційних знань серед студентів.

Покоління сучасних фахівців бібліотеки – команда в розквіті творчих сил, яка завжди готова до нових пошуків, ініціатив та починань.

Бібліотека університету – це не тільки фонди, користувачі та новітні технології, але й потужний, високопрофесійний колектив однодумців, який перебуває в постійному творчому пошуку і розвитку.