Напрямки наукової діяльності ТНМУ

Наукові напрями діяльності Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського здійснюються відповідно до законодавства України та пріоритетних тематичних напрямів наукової діяльності:

– вивчення фундаментальних механізмів (молекулярних, біохімічних, фізіологічних, морфологічних тощо) розвитку хвороб людини;

– конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;

– створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»);

– розробка нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших, а також соціально значущих захворювань (Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»).

 

НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров‘я Затверджено рішенням Вченої ради університету від 24 листопада 2020 року, протокол № 15

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

 

1/ Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 2019-2021 рр.

Керівник: старший дослідник Н.Є. Лісничук.

Відповідальний виконавець: проф. О.М. Олещук

 № держреєстрації 0119U002307.

2/ Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. 2019-2021 рр.

Керівник: старший дослідник доктор мед. наук Цвях А.І.

Відповідальний виконавець: доц. Господарський А.Я.

№ держреєстрації 0119U000608.

З науковими результатами та здобутками з тематики Ви можете ознайомитися тут

3/ Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній 2020-2022 рр.

Керівник: проф. Боярчук О.Р.

Відповідальний виконавець: доц. Ярема Н.М.

 № держреєстрації 0120U104282.

4/ Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки 2020-2022 рр.

Керівник: Академік НАМН України, Андрейчин М.А.

Відповідальний виконавець: доц. Шкільна М.І.

№ держреєстрації 0120U104348

5/ Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження 2020-2022 рр.

Керівник: проф. Павлишин Г.А.

Відповідальний виконавець: доц. Сарапук І.М.

№ держреєстрації 0120U104281.

6/ Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку 2020-2022 рр

Керівник: проф. М.І. Марущак

Відповідальний виконавець: проф. Павлишин Г.А.

№ держреєстрації 0120U104283.

7/ Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація 2020-2022 рр.

Керівник: доц. Логойда Л.С.

Відповідальний виконавець: доц. Поляк О.Б.

 № держреєстрації 0120U104201.

 8/ Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі.  Термін   виконання    2021-2023    р.р.   

Керівник д-р мед. наук, проф. І.Я. Криницька.

Відповідальний виконавець доц. А.І. Довгалюк

№ держреєстрації 0121U100159

9/  Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями.  Термін  виконання  2021-2022  р.р. 

Керівник канд. мед. наук, доц.  М.І. Кінаш.

 Відповідальний виконавець доц. Л.І.Добровольська

№ держреєстрації 0121U100069

10/ Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика.  Термін  виконання  2021-2023  р.р.

 Керівник д-р мед. наук, проф.  М.М. Корда.

Відповідальний виконавець доц.О.О. Шевчук

№ держреєстрації 0121U100305

11/ Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів.  Термін  виконання  2021-2023  р.р.

Керівник д-р біол. наук, проф.  І.М. Кліщ.

Відповідальний виконавець доц. А.О. Ковальчук

№ держреєстрації 0121U108689

 

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ФАРМАЦІЯ

 1. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної та клінічної активності

Керівник: проф. Т.А. Грошовий. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей.                       

№ держ. реєстрації: 0120U002194

 1. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8 –дизаміщених теофіліну; розробка та валідація методик контролю якості антигіпертензивних лікарських засобів зі статинами

Керівник: доц. Д.Б. Коробко. 

Відповідальний виконавець: проф. Л.С. Логойда.                       

№ держ. реєстрації: 0121U100062

 1. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі.

Керівник: проф. С.М. Марчишин. 

Відповідальний виконавець: асис. А.О. Савич.                                 

№ держ. реєстрації: 0121U100664

СТОМАТОЛОГІЯ

 1. Розробка та застосування нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань зубів та пародонта у осіб різного віку

Керівник: проф. О.В. Авдєєв. 

Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський.                     

№ держ. реєстрації 0120U104149

 1. Підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги пацієнтам із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення закономірностей клінічного

Керівник: проф. Гасюк Н.В. 

Відповідальний виконавець доц. М.С. Залізняк.                                    

№ держ. реєстрації: 0120U104151

 1. Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій.

Керівник: доц. К.М. Дуда. 

Відповідальний виконавець: доц. О.І. Лебідь.                                               

№ держ. реєстрації: 0119U002430

 1. Мультидисциплінарний підхід до вивчення патогенезу та лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології

Керівник: проф. А.П. Гасюк. 

Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець.

№ держ. реєстрації: 0119U002431

ПЕДІАТРІЯ

 1. Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан здоров’я та якість життя дитини в сучасних умовах.

Керівник: проф. Н.В. Банадига. 

Відповідальний виконавецьдоц. І.О. Рогальський.

№ держ. реєстрації: 0120U105569

 1. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку

Керівник: проф. О.Р. Боярчук. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Яремчук.

№ держ. реєстрації: 0119U000508

ФІЗІОЛОГІЯ

 1. Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах глобального потепління

Керівник: проф. С.Н. Вадзюк. 

Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків.

№ держ. реєстрації: 0121U100154

 1. Морфо-функціональний вплив різних режимів рухової активності та гіподинамії на організм студентів у віковому аспекті

Керівник: проф. Д.В. Попович. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.О. Давибіда.

№ держ. реєстрації: 0120U104147

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

 1. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування

Керівник: проф. С.І. Шкробот. 

Відповідальний виконавець: проф. Н.Р. Сохор.

 № держ. реєстрації: 0118U000364

 1. Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних психічних порушень

Керівник: доц. О.П. Венгер. 

Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна. 

№ держ. реєстрації: 0121U100134

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 1. Порушення репродуктивного злоров’я жінок на тлі коморбідної патології та їх корекція.

Керівник: проф. Л.М. Маланчук. 

Відповідальний виконавець: доц. Л.Є. Лимар.

№ держ. реєстрації: 0121U108167

 1. Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим соматичним анамнезом

Керівник: проф. А.В, Бойчук. 

Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель.

№ держ. реєстрації: 0121U100153

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

         Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні

Керівник: проф. О.М. Голяченко. 

Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова.

№ держ. реєстрації: 0120U104150

ХІРУРГІЯ

 1. Актуальні питання діагностики та лікування пацієнтів з хворобами голови та шиї

Керівник: проф. О.І. Яшан. 

Відповідальний виконавець: доц. П.С. Гудак

№ держ. реєстрації: 0121U109322

 1. Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнини і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень

Керівник: проф. М.С. Гнатюк. 

Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий.

№ держ. реєстрації: 0117U003149

 1. Тромбози системи нижньої порожнистої вени: профілактика, діагностика, лікування

Керівник: проф. І.К. Венгер. 

Відповідальний виконавець: проф. С.Я. Костів.

№ держ. реєстрації: 0119U002806

 1. Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery»

Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський. 

Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко.

№ держ. реєстрації: 0119U002805

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

 1. Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті

Керівник: проф. І.Є. Герасимюк. 

Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський.

№ держ. реєстрації: 0121U100070

 1. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку

Керівник: проф. С.І. Климнюк. 

Відповідальний виконавець: доц. Л.Б. Романюк.

№ держ. реєстрації: 0119U000168

 1. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів

Керівник: проф. О.М. Олещук. 

Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук.

№ держ. реєстрації: 0119U000617

 1. Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів

Керівник: доц. А.С. Сверстюк. 

Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць.

№ держ. реєстрації: 0119U000509

 1. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії надзвичайних факторів на організм

Керівник: проф. А.А. Гудима. 

Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський.

№ держ. реєстрації: 0121U100071

 1. Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в  урбоценозах  та  агроценозах  західного  регіону  України.

Керівник: проф. Л.Я. Федонюк. 

Відповідальний виконавець: доц. С.С. Подобівський.

№ держ. реєстрації: 0120U104153

 1. Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах.

Керівник: проф. Л.С. Фіра. 

Відповідальний виконавець: проф. П.Г. Лихацький.

№ держ. реєстрації: 0120U104148

 1. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика

Керівник: проф. М.М. Корда. 

Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. 

№ держ. реєстрації: 0120U104154 

 1. Особливості структурної реорганізації органів нервової, травної, ендокринної систем, органів кровотворення та імунного захисту за умов термічної травми та застосування коригуючих чинників

Керівник: проф. З.М. Небесна. 

Відповідальний виконавець: доц. С.Б. Крамар.

№ держ. реєстрації: 0120U104146

 

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

 1. Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології

Керівник: проф. І.Я. Господарський. 

Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна. 

№ держ. реєстрації: 0121U100066

 1. Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря

Керівник: проф. С.І. Сміян. 

Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька.

№ держ. реєстрації: 0118U000361

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

 1. Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів

Керівник: доц. Н.О. Федчишин. 

Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона.

№ держ. реєстрації:0119U001460

 1. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти

Керівник: доц. М.П. Тишковець. 

Відповідальний виконавець: ст.викл. К.Л. Стефанишин.

№ держ. реєстрації: 0119U000167

 1. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції

Керівник: проф. І.М. Мельничук. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк.

 № держ. реєстрації: 0119U001459

 1. Компетентнісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпеченння якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників в сучасних умовах

Керівник: доц. Г.Я.Загричук. 

Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус.

№ держ. реєстрації: 0119U000618