Меню Закрити

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ФАРМАЦІЯ

Дизайн досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів, маркетингового фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності

Керівник: проф. О.Є. Самогальська. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей.                       

№ держ. реєстрації: 0123U100065

Розробка і валідація аналітичних та біоаналітичних методик визначення лікарських засобів; ідентифікація оригінальних функціональних похідних теофіліну з антирадикальними властивостями

Керівник: проф. Л.С. Логойда. 

Відповідальний виконавець: доц. М.М. Михалків.                       

№ держ. реєстрації: 0124U000057

Фармакогностичний аналіз лікарських рослин та вивчення фармакологічної активності біологічно активних речовин субстанцій, одержаних на їх основі. 

Керівник: проф. С.М. Марчишин

Відповідальний виконавець: доц. Л.В. Слободянюк

№ держ. реєстрації: 0124U000874

СТОМАТОЛОГІЯ

Удосконалення лікування та профілактики захворювань зубів і пародонта в осіб різного віку та соматичного стану

Керівник: проф. О.В. Авдєєв. 

Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський.                     

№ держ. реєстрації 0123U100066

Розробка та впровадження диференційованих підходів до діагностики, лікування та пофілактики захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота

Керівник: проф. Гасюк Н.В. 

Відповідальний виконавець ас. В.Б. Радчук.                                    

№ держ. реєстрації: 0123U100071

Етіопатогенез та лікування основних стоматологічних захворювань за допомогою сучасних методів реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю на тлі супутньої соматичної патології

Керівник: проф. А.П. Гасюк. 

Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець. 

№ держ. реєстрації: 0122U000041

ПЕДІАТРІЯ

Оптимізація діагностики і лікування у дітей з алергічною та інфекційною патологією.  

Керівник: проф. Н.В. Банадига. 

Відповідальний виконавець доц. О.М. Дутчак. 

№ держ. реєстрації: 0124U000048

 Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації найбільш поширених захворювань дитячого віку

Керівник: проф. О.Р. Боярчук. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Ярема. 

№ держ. реєстрації: 0122U000039

Вивчення антибіотикорезистентності мікрофлори у відділеннях інтенсивної терапії педіатричного профілю

Керівник: проф. Г.А. Павлишин. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.Б. Галіяш. 

№ держ. реєстрації: 0122U000040

Оцінка неонатального та батьківського стресу у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, способи їх корекції

Керівник: проф. Г.А. Павлишин. 

Відповідальний виконавець: доц. І.М. Сарапук. 

№ держ. реєстрації: 0123U100063

Оптимізація діагностики клініко-патогенетичних характеристик коронавірусної інфекції Covid-19 у дітей з коморбідною патологією та особливості лікування

Керівник: проф. Г.А. Павлишин. 

Відповідальний виконавець: доц. К.В. Козак. 

№ держ. реєстрації: 0123U100064

ФІЗІОЛОГІЯ

Прогнозування змін функціонального стану організму за різних умов

Керівник: проф. С.Н. Вадзюк. 

Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків. 

№ держ. реєстрації: 0124U000059

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

Клініко-патогенетична характеристика захворювань нервової системи, удосконалення діагностики, оптимізація лікування

Керівник: проф. С.І. Шкробот. 

Відповідальний виконавець: ас. Х.В. Дуве.

№ держ. реєстрації: 0123U100059

Використання сучасних методів патопсихологічної та функціональної діагностики психічних порушень, принципи раннього втручання і реабілітації 

Керівник: доц. О.П. Венгер. 

Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна. 

№ держ. реєстрації: 0124U000056

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Оцінка стану жіночого здоров’я на фоні поєднаної соматичної патології в умовах впливу екстремальних факторів та його корекція.

Керівник: проф. Л.М. Маланчук. 

Відповідальний виконавець: ас. М.О. Франчук. 

№ держ. реєстрації: 0124U000064

Вплив факторів зовнішнього середовища та коморбідних станів на репродуктивне здоров’я чоловіків та жінок.

Керівник: проф. Л.М. Маланчук. 

Відповідальний виконавець: ас. У.Я. Франчук. 

№ держ. реєстрації: 0123U101623

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Виклики для здоров’я населення в умовах надзвичайних ситуацій

Керівник: проф. Н.О. Теренда. 

Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова. 

№ держ. реєстрації: 0123U100068

ХІРУРГІЯ

Структурно-функціональні закономірності перебігу адапційно-компенсаторних процесів в органах та системах при оперативних втручаннях на органах черевної та грудної порожнин в умовах дії токсичних ендогенних та екзогенних факторів

Керівник: проф. М.С. Гнатюк. 

Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий.

№ держ. реєстрації: 0122U000031

Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії хворих із порушеннями кисневого балансу 

Керівник: проф. В.В. Гнатів. 

Відповідальний виконавець: доц. О.І. Костів. 

№ держ. реєстрації: 0122U000160

Розробка і впровадження мініінвазивних інноваційних технологій в плановій та ургентній хірургії

Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський. 

Відповідальний виконавець: доц. А.М. Продан. 

№ держ. реєстрації: 0122U000037

Оптимізація радіологічної діагностики у хворих на лімфоми і рак легені

Керівник: проф. І.Й. Галайчук. 

Відповідальний виконавець: проф. І.В. Жулкевич. 

№ держ. реєстрації: 0122U000161

Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на рак товстої кишки і рак молочної залози: діагностика, лікування, профілактика

Керівник: проф. І.Й. Галайчук. 

Відповідальний виконавець: ас. О.С. Карашівська. 

№ держ. реєстрації: 0124U000060

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

Особливості структурної перебудови кровоносних русел органів черевної порожнини та заочеревинного простору за умов моделювання різних режимів кровообігу

Керівник: проф. І.Є. Герасимюк. 

Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський. 

№ держ. реєстрації: 0124U000061

Особливості формування резистентності у представників умовно-патогенної флори в умовах здоров’я і патології

Керівник: проф. С.І. Климнюк. 

Відповідальний виконавець: асис. І.І. Медвідь. 

№ держ. реєстрації: 0122U000035

Фармакологічні властивості лікарських засобів природного і синтетичного походження та молекулярні механізми їх реалізації при ураженні внутрішніх органів інфекційного та неінфекційного генезу

Керівник: проф. О.М. Олещук. 

Відповідальний виконавець: асис. Г.Я. Лой. 

№ держ. реєстрації: 0122U000162

Інформаційні технології Data Science та Big Data в кібер-фізичних системах медико-біологічних процесів

Керівник: проф. А.С. Сверстюк. 

Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць. 

№ держ. реєстрації: 0122U000030

Дослідження патогенетичних закономірностей розвитку посттравматичних і запально-дегенеративних ушкоджень органів і систем та їх корекція

Керівник: проф. А.А. Гудима. 

Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський. 

№ держ. реєстрації: 0124U000154

Особливості метаболічних процесів за дії екзогенних токсикантів та в умовах патології.

Керівник: проф. Л.С. Фіра. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.І. Гарліцька. 

№ держ. реєстрації: 0123U100060

Морфологічні та метаболічні аспекти канцерогенезу

Керівник: проф. З.М. Небесна. 

Відповідальний виконавець: ас. Н.В. Огінська 

№ держ. реєстрації: 0123U100070

Вивчення корегуючого впливу мезенхімальних стовбурових клітин на регенерацію уражених тканин в експерименті

Керівник: проф. З.М. Небесна. 

Відповідальний виконавець: доц. А.І. Довгалюк 

№ держ. реєстрації: 0124U000058

Клініко-морфологічні аспекти захворювань ендометрія. Застосування нових інформаційних технологій для їх ранньої діагностики 

Керівник: проф. П.Р. Сельський 

Відповідальний виконавець: ас. О.І. Гладій

№ держ. реєстрації: 0124U000802

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

Оптимізація діагностики та лікування захворювань печінки різної етіології 

Керівник: проф. І.Я. Господарський. 

Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна. 

№ держ. реєстрації:  0124U000062

Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб і в практиці сімейного лікаря: особливості перебігу захворювань, стратегія надання медичної допомоги в час глобальних цивілізаційних викликів

Керівник: проф. С.І. Сміян. 

Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька. 

№ держ. реєстрації: 0123U100061

Застосування методів фізичної терапії при порушеннях постави

Керівник: проф. Д.В. Попович. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.О. Давибіда. 

№ держ. реєстрації: 0123U102339

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах медичного університету

Керівник: проф. Н.О. Федчишин. 

Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона. 

№ держ. реєстрації: 0122U000033

Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми

Керівник: проф. А.В. Вихрущ. 

Відповідальний виконавець: доц. К.Л. Стефанишин. 

№ держ. реєстрації: 0122U000038

Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі

Керівник: проф. І.М. Мельничук. 

Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк.

№ держ. реєстрації: 0122U000034

Розбудова компетентнісноспрямованої, викладач-орієнтованої та студент-орієнтованої моделі організації освітнього процесу у закладі вищої освіти  (на прикладі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.  Горбачевського  Міністерства  охорони  здоров’я  України)

Керівник: доц. Г.Я. Загричук. 

Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус. 

№ держ. реєстрації: 0122U000036

МЕДСЕСТРИНСТВО

Оптимізація наукового підходу до вирушення актуальних питань практичної діяльності та фахової підготовки медсестер

Керівник: доц. С.В. Данчак. 

Відповідальний виконавець: асис. В.А. Славопас

№ держ. реєстрації: 0122U000032