Меню Закрити

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ФАРМАЦІЯ
1. Дизайн досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів,
маркетингового Керівник: проф. Т.А. Грошовий.
Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей.
№ держ. реєстрації: 0123U100065
1. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8
–дизаміщених теофіліну; розробка та валідація методик контролю якості
антигіпертензивних лікарських засобів зі статинами
Керівник: доц. Д.Б. Коробко.
Відповідальний виконавець: доц. Л.М. Мосула.
№ держ. реєстрації: 0121U100062
3. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної
рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі.
Керівник: проф. С.М. Марчишин.
Відповідальний виконавець: асис. А.О. Савич.
№ держ. реєстрації: 0121U100664
СТОМАТОЛОГІЯ
1. Удосконалення лікування та профілактики захворювань зубів і пародонта
в осіб різного віку та соматичного стану
Керівник: проф. О.В. Авдєєв.
Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський.
№ держ. реєстрації 0123U100066
2. Розробка та впровадження диференційованих підходів до діагностики,
лікування та пофілактики захворювань пародонта і слизової оболонки
порожнини рота
Керівник: проф. Гасюк Н.В.
Відповідальний виконавець ас. В.Б. Радчук.
№ держ. реєстрації: 0123U100071
3. Етіопатогенез та лікування основних стоматологічних захворювань за
допомогою сучасних методів реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю
на тлі супутньої соматичної патології
Керівник: проф. А.П. Гасюк.
Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець.
№ держ. реєстрації: 0122U000041

ПЕДІАТРІЯ
1. Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан
здоров'я та якість життя дитини в сучасних умовах.
Керівник: проф. Н.В. Банадига.
Відповідальний виконавецьдоц. І.О. Рогальський.
№ держ. реєстрації: 0120U105569
2. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації найбільш
поширених захворювань дитячого віку
Керівник: проф. О.Р. Боярчук.
Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Ярема.
№ держ. реєстрації: 0122U000039
3. Вивчення антибіотикорезистентності мікрофлори у відділеннях
інтенсивної терапії педіатричного профілю
Керівник: проф. Г.А. Павлишин.
Відповідальний виконавець: доц. Н.Б. Галіяш.
№ держ. реєстрації: 0122U000040
4. Оцінка неонатального та батьківського стресу у відділенні інтенсивної
терапії новонароджених, способи їх корекції
Керівник: проф. Г.А. Павлишин.
Відповідальний виконавець: доц. І.М. Сарапук.
№ держ. реєстрації: 0123U100063
5. Оптимізація діагностики клініко-патогенетичних характеристик
коронавірусної інфекції Covid-19 у дітей з коморбідною патологією та
особливості лікування
Керівник: проф. Г.А. Павлишин.
Відповідальний виконавець: ас. К.В. Козак.
№ держ. реєстрації: 0123U100064

ФІЗІОЛОГІЯ
1. Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах
глобального потепління
Керівник: проф. С.Н. Вадзюк.
Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків.
№ держ. реєстрації: 0121U100154

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ
1. Клініко-патогенетична характеристика захворювань нервової системи,
удосконалення діагностики, оптимізація лікування
Керівник: проф. С.І. Шкробот.
Відповідальний виконавець: ас. Х.В. Дуве.
№ держ. реєстрації: 0123U100059
2. Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-
психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних
психічних порушень
Керівник: доц. О.П. Венгер.
Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна.
№ держ. реєстрації: 0121U100134
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
1. Порушення репродуктивного злоров'я жінок на тлі коморбідної патології
та їх корекція.
Керівник: проф. Л.М. Маланчук.
Відповідальний виконавець: доц. Л.Є. Лимар.
№ держ. реєстрації: 0121U108167
2. Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим
соматичним анамнезом
Керівник: проф. А.В, Бойчук.
Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель.
№ держ. реєстрації: 0121U100153
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Виклики для здоров’я населення в умовах надзвичайних ситуацій
Керівник: проф. Н.О. Теренда.
Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова.
№ держ. реєстрації: 0123U100068
ХІРУРГІЯ
1. Актуальні питання діагностики та лікування пацієнтів з хворобами голови
та шиї
Керівник: проф. О.І. Яшан.
Відповідальний виконавець: доц. П.С. Гудак
№ держ. реєстрації: 0121U109322
2. Структурно-функціональні закономірності перебігу адапційно-
компенсаторних процесів в органах та системах при оперативних втручаннях
на органах черевної та грудної порожнин в умовах дії токсичних ендогенних та
екзогенних факторів
Керівник: проф. М.С. Гнатюк.
Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий.
№ держ. реєстрації: 0122U000031
3. Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії хворих із порушеннями
кисневого балансу
Керівник: проф. В.В. Гнатів.
Відповідальний виконавець: доц. О.І. Костів.
№ держ. реєстрації: 0122U000160
4. Розробка і впровадження мініінвазивних інноваційних технологій в
плановій та ургентній хірургії
Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський.
Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко.
№ держ. реєстрації: 0122U000037
5. Оптимізація радіологічної діагностики у хворих на лімфоми і рак легені
Керівник: проф. І.Й. Галайчук.
Відповідальний виконавець: проф. І.В. Жулкевич.
№ держ. реєстрації: 0122U000161

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ,
ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА
БІОХІМІЯ)
1. Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при
моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні
патогенетичних чинників у експерименті
Керівник: проф. І.Є. Герасимюк.
Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський.
№ держ. реєстрації: 0121U100070
2. Особливості формування резистентності у представників умовно-
патогенної флори в умовах здоров'я і патології
Керівник: проф. С.І. Климнюк.
Відповідальний виконавець: асис. І.І. Медвідь.
№ держ. реєстрації: 0122U000035
3. Фармакологічні властивості лікарських засобів природного і
синтетичного походження та молекулярні механізми їх реалізації при ураженні
внутрішніх органів інфекційного та неінфекційного генезу
Керівник: проф. О.М. Олещук.
Відповідальний виконавець: асис. Г.Я. Лой.

№ держ. реєстрації: 0122U000162
4. Інформаційні технології Data Science та Big Data в кібер-фізичних
системах медико-біологічних процесів
Керівник: доц. А.С. Сверстюк.
Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць.
№ держ. реєстрації: 0122U000030
5. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії
надзвичайних факторів на організм
Керівник: проф. А.А. Гудима.
Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський.
№ держ. реєстрації: 0121U100071
6. Особливості метаболічних процесів за дії екзогенних токсикантів та в
умовах патології.
Керівник: проф. Л.С. Фіра.
Відповідальний виконавець: доц. Н.І. Гарліцька.
№ держ. реєстрації: 0123U100060
7. Морфологічні та метаболічні аспекти канцерогенезу
Керівник: проф. З.М. Небесна.
Відповідальний виконавець: ас. Н.В. Огінська
№ держ. реєстрації: 0123U100070
8. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної
концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19),
бактеріальних, токсичних агентів.  Керівник: проф.  І.М. Кліщ.
Відповідальний виконавець: доц. А.О. Ковальчук
№ держреєстрації 0123U100334

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
1. Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування
захворювань органів травлення різної етіології
Керівник: проф. І.Я. Господарський.
Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна.
№ держ. реєстрації: 0121U100066
9. Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб і в практиці сімейного лікаря:
особливості перебігу захворювань, стратегія надання медичної допомоги в час
глобальних цивілізаційних викликів
Керівник: проф. С.І. Сміян.
Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька.

№ держ. реєстрації: 0123U100061
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА
1. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах
медичного університету
Керівник: доц. Н.О. Федчишин.
Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона.
№ держ. реєстрації: 0122U000033
9. Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми
Керівник: проф. А.В. Вихрущ.
Відповідальний виконавець: доц. К.Л. Стефанишин.
№ держ. реєстрації: 0122U000038
9. Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів в
умовах змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної
галузі
Керівник: проф. І.М. Мельничук.
Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк.
№ держ. реєстрації: 0122 U000034
9. Розбудова компетентнісноспрямованої, викладач-орієнтованої та студент-
орієнтованої моделі організації освітнього процесу у закладі вищої освіти (на
прикладі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.
Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України)
Керівник: доц. Г.Я. Загричук.
Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус.
№ держ. реєстрації: 0122U000036
МЕДСЕСТРИНСТВО
1 Оптимізація наукового підходу до вирушення актуальних питань
практичної діяльності та фахової підготовки медсестер
Керівник: проф. С.О. Ястремська.
Відповідальний виконавець: асис. В.А. Славопас.
№ держ. реєстрації: 0122U000032