ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ФАРМАЦІЯ

 1. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної та клінічної активності
  Керівник: проф. Т.А. Грошовий.
  Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей.
  № держ. реєстрації: 0120U002194
 1. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8 –дизаміщених теофіліну; розробка та валідація методик контролю якості антигіпертензивних лікарських засобів зі статинами
  Керівник: доц. Д.Б. Коробко.
  Відповідальний виконавець: проф. Л.С. Логойда.
  № держ. реєстрації: 0121U100062
 1. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі.
  Керівник: проф. С.М. Марчишин.
  Відповідальний виконавець: асис. А.О. Савич.
  № держ. реєстрації: 0121U100664

СТОМАТОЛОГІЯ

 1. Розробка та застосування нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань зубів та пародонта у осіб різного віку
  Керівник: проф. О.В. Авдєєв.
  Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський.
  № держ. реєстрації 0120U104149
 1. Підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги пацієнтам із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення закономірностей клінічного
  Керівник: проф. Гасюк Н.В.
  Відповідальний виконавець доц. М.С. Залізняк.
  № держ. реєстрації: 0120U104151
 1. Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій.
  Керівник: доц. К.М. Дуда.
  Відповідальний виконавець: доц. О.І. Лебідь.
  № держ. реєстрації: 0119U002430
 1. Мультидисциплінарний підхід до вивчення патогенезу та лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології
  Керівник: проф. А.П. Гасюк.
  Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець.
  № держ. реєстрації: 0119U002431

ПЕДІАТРІЯ

 1. Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан здоров’я та якість життя дитини в сучасних умовах.
  Керівник: проф. Н.В. Банадига.
  Відповідальний виконавецьдоц. І.О. Рогальський.
  № держ. реєстрації: 0120U105569
 1. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку
  Керівник: проф. О.Р. Боярчук.
  Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Яремчук.
  № держ. реєстрації: 0119U000508

ФІЗІОЛОГІЯ

 1. Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах глобального потепління
  Керівник: проф. С.Н. Вадзюк.
  Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків.
  № держ. реєстрації: 0121U100154
 1. Морфо-функціональний вплив різних режимів рухової активності та гіподинамії на організм студентів у віковому аспекті
  Керівник: проф. Д.В. Попович.
  Відповідальний виконавець: доц. Н.О. Давибіда.
  № держ. реєстрації: 0120U104147

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

 1. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування
  Керівник: проф. С.І. Шкробот.
  Відповідальний виконавець: проф. Н.Р. Сохор.
  № держ. реєстрації: 0118U000364
 1. Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних психічних порушень
  Керівник: доц. О.П. Венгер.
  Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна.
  № держ. реєстрації: 0121U100134

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 1. Порушення репродуктивного злоров’я жінок на тлі коморбідної патології та їх корекція.
  Керівник: проф. Л.М. Маланчук.
  Відповідальний виконавець: доц. Л.Є. Лимар.
  № держ. реєстрації: 0121U108167
 1. Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим соматичним анамнезом
  Керівник: проф. А.В, Бойчук.
  Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель.
  № держ. реєстрації: 0121U100153

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 1. Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні
  Керівник: проф. О.М. Голяченко.
  Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова.
  № держ. реєстрації: 0120U104150

ХІРУРГІЯ

 1. Актуальні питання діагностики та лікування пацієнтів з хворобами голови та шиї
  Керівник: проф. О.І. Яшан.
  Відповідальний виконавець: доц. П.С. Гудак
  № держ. реєстрації: 0121U109322
 1. Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнини і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень
  Керівник: проф. М.С. Гнатюк.
  Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий.
  № держ. реєстрації: 0117U003149
 1. Тромбози системи нижньої порожнистої вени: профілактика, діагностика, лікування
  Керівник: проф. І.К. Венгер.
  Відповідальний виконавець: проф. С.Я. Костів.
  № держ. реєстрації: 0119U002806
 1. Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery»
  Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський.
  Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко.
  № держ. реєстрації: 0119U002805

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

 1. Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті
  Керівник: проф. І.Є. Герасимюк.
  Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський.
  № держ. реєстрації: 0121U100070
 1. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку
  Керівник: проф. С.І. Климнюк.
  Відповідальний виконавець: доц. Л.Б. Романюк.
  № держ. реєстрації: 0119U000168
 1. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів
  Керівник: проф. О.М. Олещук.
  Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук.
  № держ. реєстрації: 0119U000617
 1. Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів
  Керівник: доц. А.С. Сверстюк.
  Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць.
  № держ. реєстрації: 0119U000509
 1. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії надзвичайних факторів на організм
  Керівник: проф. А.А. Гудима.
  Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський.
  № держ. реєстрації: 0121U100071
 1. Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в урбоценозах та агроценозах західного регіону України.
  Керівник: проф. Л.Я. Федонюк.
  Відповідальний виконавець: доц. С.С. Подобівський.
  № держ. реєстрації: 0120U104153
 1. Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах.
  Керівник: проф. Л.С. Фіра.
  Відповідальний виконавець: проф. П.Г. Лихацький.
  № держ. реєстрації: 0120U104148
 1. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика
  Керівник: проф. М.М. Корда.
  Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук.
  № держ. реєстрації: 0120U104154

 2. Особливості структурної реорганізації органів нервової, травної, ендокринної систем, органів кровотворення та імунного захисту за умов термічної травми та застосування коригуючих чинників
  Керівник: проф. З.М. Небесна.
  Відповідальний виконавець: доц. С.Б. Крамар.
  № держ. реєстрації: 0120U104146

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

 1. Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології
  Керівник: проф. І.Я. Господарський.
  Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна.
  № держ. реєстрації: 0121U100066
 1. Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря
  Керівник: проф. С.І. Сміян.
  Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька.
  № держ. реєстрації: 0118U000361

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

 1. Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів
  Керівник: доц. Н.О. Федчишин.
  Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона.
  № держ. реєстрації:0119U001460
 1. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти
  Керівник: доц. М.П. Тишковець.
  Відповідальний виконавець: ст.викл. К.Л. Стефанишин.
  № держ. реєстрації: 0119U000167
 1. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції
  Керівник: проф. І.М. Мельничук.
  Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк.
  № держ. реєстрації: 0119U001459
 1. Компетентнісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпеченння якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників в сучасних умовах
  Керівник: доц. Г.Я.Загричук.
  Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус.
  № держ. реєстрації: 0119U000618