НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 2019-2021 рр.
Керівник: старший дослідник Н.Є. Лісничук.
Відповідальний виконавець: проф. О.М. Олещук
№ держреєстрації 0119U002307.

2. Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. 2019-2021 рр.
Керівник: старший дослідник доктор мед. наук Цвях А.І.
Відповідальний виконавець: доц. Господарський А.Я.
№ держреєстрації 0119U000608.

3. Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній 2020-2022 рр.
Керівник: проф. Боярчук О.Р.
Відповідальний виконавець: доц. Ярема Н.М.
№ держреєстрації 0120U104282.

4. Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки 2020-2022 рр.
Керівник: Академік НАМН України, Андрейчин М.А.
Відповідальний виконавець: доц. Шкільна М.І.
№ держреєстрації 0120U104348

5. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження 2020-2022 рр.
Керівник: проф. Павлишин Г.А.
Відповідальний виконавець: доц. Сарапук І.М.
№ держреєстрації 0120U104281.

6. Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку 2020-2022 рр.
Керівник: проф. М.І. Марущак
Відповідальний виконавець: проф. Павлишин Г.А.
№ держреєстрації 0120U104283.

7. Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація 2020-2022 рр.
Керівник: доц. Логойда Л.С.
Відповідальний виконавець: доц. Поляк О.Б.
№ держреєстрації 0120U104201.

8. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі. Термін виконання 2021-2023 р.р.
Керівник: д-р мед. наук, проф. І.Я. Криницька.
Відповідальний виконавець: доц. А.І. Довгалюк
№ держреєстрації 0121U100159

9. Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями. Термін виконання 2021-2022 р.р.
Керівник: канд. мед. наук, доц. М.І. Кінаш.
Відповідальний виконавець: доц. Л.І.Добровольська
№ держреєстрації 0121U100069

10. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика. Термін виконання 2021-2023 р.р.
Керівник: д-р мед. наук, проф. М.М. Корда.
Відповідальний виконавець: доц.О.О. Шевчук
№ держреєстрації 0121U100305

11. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів. Термін виконання 2021-2023 р.р.
Керівник: д-р біол. наук, проф. І.М. Кліщ.
Відповідальний виконавець: доц. А.О. Ковальчук
№ держреєстрації 0121U108689