Наукові конференції з міжнародною

2 0 1 7 р і к
03_30-31_20172-03_30-31_2017

І Міжнародна науково-практична конференція “ЛІКИ – ЛЮДИНІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” (30-31 березня 2017 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

2 0 1 6 р і к

Міністерство освіти і науки України лист від 19.10.2015 № 1/9-491 “ПРО ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ У 2016 РОЦІ”

Лист інклюзія ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ” (м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес Онлайн
ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ “НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ЕКОНОМІКА””, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (Укр., Рос., Engl.)

УГОДА ПРО ІНФОРМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЛЮБЛІНІ З ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ”

Запрошення і подання в науково-практичний журнал “ЗАПОРОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ” (включений до найпрестижнішої міжнародної наукометричної бази даних – Web of Science) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (1617 січня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Конгрес Японії ХVII Международный научный конгресс “ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ”, (25-27 января 2016 года, Япония, Токио)
01_29-02_06 ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦІЇ (29 січня – 06 лютого 2016 року, Львів-Варшава-Берлін-Париж-Нюрнберг-Прага-Львів)
ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар “РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ У КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ Ph.D. В ЄС” (30 січня 2016 року, м. Павлоград, Україна)
31_01_2016 X Международная (заочная) научно-практическая конференция “СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ”, ISSN, РИНЦ (31 января 2016 года , г. Белгород, Россия)
Всеукраїнський міждисциплінарний науково-практичний форум: “ОНКОЛОГІЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ: ПРОФІЛАКТИКА ЯК НОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ОРІЄНТИР” (04-05 лютого 2016 року, Івано-Франківська обл., с. Паляниця, Буковель) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Ювілейна конференція «Мирон Угрин збирає друзів» та Молодіжна Програма підтримки молодих науковців та практичних лікарів запрошує взяти участь у конференції, присвяченій питанням імплантології та пародонтології (11 лютого 2016 року, м. Львів, Україна).Додаткова інформація за тел.: 032-251-25-41, 067-733-76-05 Центр Стоматологічної імплантації та протезування “ММ” вул.Пасічна, 36, Львів 79038 тел/факс (032) 2512541
Науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ МЕТОДИКИ В РАДІОТЕРАПІЇ” (18-19 лютого 2016 року, м. Кіровоград, Україна)
ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”, (20-21 лютого 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
2016 02_252016 02_25 (1).pdf Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИЦИНИ СЬОГОДЕННЯ” (25 лютого 2016 року, м. Вінниця, Україна)
Науково-практична конференція “ШАЛІМОВСЬКІ ДНІ: РОЗВИТОК ІДЕЙ О.О.ШАЛІМОВА В ПРАЦЯХ ЙОГО УЧНІВ” (26 лютого 2016 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція “МИКОЛА ДМИТРОВИЧ СТРАЖЕСКО – ЦІННІСТЬ ІДЕЙ ТА КЛІНІЧНИХ ПОГЛЯДІВ”, присвячена 80-літтю заснування інституту та 140-літтю з дня народження М.Д. Стражеска (03-04 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених “ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ” (03-04 березня 2016 року, м. Чернівці, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 1, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2
ХХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (05-06 березня 2016 року м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародний симпозіум “КІСТКОВО-М’ЯЗОВА СИСТЕМА І ВІК”, (09-11 березня 2016 року, м Львів, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ+ПРОГРАМА
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ”, (10-11 березня 2016 року, м. Харків, Україна) ПРОГРАМА
Второй ежегодный форум инновационных технологий INNOTECH UKRAINE на НСК «Олимпийский» (11-12 марта 2016 года, г. Киев, Украина)
Міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ: ТЕОРЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ” (14-19 березня 2016 року, Братислава (з відвідуванням Відня та Будапешта)) ЗАПРОШЕННЯ, ЗАЯВКА НА ОЧНУ УЧАСТЬ, ЗАЯВКА НА ДИСТАНЦІЙНУ УЧАСТЬ, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
ПЕРШИЙ MIND-ТРЕНІНГ ЛІДЕРІВ ОСВІТИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (15 – 17 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
IV науково-практична конференція з міжнародною участю “РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ” (15-16 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
I щорічна науково-практична конференція молодих вчених-педіатрів та дитячих хірургів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ” (16 березня 2016 року, м. Харків, Україна)
НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕРАДИКАЦІЇ ПОЛІОМІЄЛІТУ (16 – 17 березня 2016 року,м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА
I щорічна науково-практична конференція молодих вчених-педіатрів та дитячих хірургів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ” (17 березня 2016 року, м. Харків, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ВНУТРІШНЬОЮ ТА ПРОФЕСІЙНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ” (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ , НАКАЗ, ПРОГРАМА
Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ” (17–18 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ,ПРОГРАМА
03_19_2016 Конференція “ЗАХІД ЗУСТРІЧАЄ СХІД: ПЕДІАТРИЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я” (19 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА, Реєстрація www.uap-education.org.ua

2016_03_21-23 II Міжнародна науково-практична internet-конференція “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН”, (21-23 березня 2016 року, м. Харків, Україна)
Підсумкова науково-практична конференція II туру Конкурсу у галузі наук “КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА” (22 – 23 березня 2016 року, м. Чернівці, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ” (23 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ПРЕС-АНОНС, СПИСОК УЧАСНИКІВ
IV Національний конгрес з міжнародною участю “РАДІОЛОГІЯ В УКРАЇНІ” (23-25 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХX наукова конференція „МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ” (24 – 25 березня 2016 року, м. Львів, Україна)

Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України “ОБҐРУНТУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В РЕВМАТОЛОГІЇ” (24-25 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

85-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із міжнародною участю “ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ”, (24-25 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

85-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ” (24-25 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ” (24-26 березня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених “ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (25–26 березня 2016 року, м. Луцьк, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична конференція “АКУШЕРСЬКА КАРДІОЛОГІЯ – ВИКЛИК ХХІ СТОРІЧЧЯ” (25 березня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАР ОДОНТОЛОГІЇ” (25 березня 2016 року, м. Полтава, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

VII международная заочная научно-практическая конференция “НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ”, (28-29 марта 2016 года, North Charleston, USA) ПРИГЛАШЕНИЕ

ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”, (30-31 березня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

IV науково-практична конференція з міжнародною участю “МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ ТА УРОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 2016” (01-02 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародний науково-практичний семінар для науковців, викладачів, аспірантів і студентів “КРОС-КУЛЬТУРНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” (04-08 квітня 2016 року, м. Кошице, Словаччина) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
04_06-08 (1)04_06-08 (2).png04_06-08 (3)

ІІІ міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ”, BIMCO 2016 студентів і молодих учених (06-08 квітня 2016 року, м. Чернівці, Україна)

XIV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА: БІОЛОГІЯ-2016” (06-08 квітня 2016 року, м. Київ, Україна)

Науковий симпозіум з міжнародною участю “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В ОБЛАСТІ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ” (07-08 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я, ЯКИЙ У 2016 р. ВООЗ ПРИСВЯЧУЄ ПИТАННЯМ ПРОФІЛАКТИКИ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (07-08 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
XIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ – 2016” (07-08 квітня 2016 року, м. Вінниця, Україна)

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни “МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ” (07-08 квітня 2016 року, м. Київ, Україна)

04_07-08_2016 (1) .pdf ХХІІI міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА” (07 – 08 квітня 2016 року, м. Кременчук, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів “ЛІКИ – ЛЮДИНІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” (08 квітня 2016 року, м. Харків, Україна)

Научно-практическая конференция с международным участием “ЭНДОМЕТРИОЗ – ЗАГАДКА XXI СТОЛЕТИЯ” (08-09 апреля 2016 года, г. Одесса, Украина)

Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “МОДЕЛЬ ООН 2016” (09-10 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХХІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, (09-10 квітня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “ПАТОМОРФОЛОГІЯ” (11-13 квітня 2016 року м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція “МОЖЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”, (12-13 квітня 2016 року, м. Ужгород, Україна) ІНФОМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕСПІРАТОРНОЇ ТА АЛЕРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС” (13-14 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
XXV ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСУЛЬТУ
13 – 15 квітня 2016 року, м. Венеція (Італія) РЕЄСТРАЦІЯ, ПРОГРАМА
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ” в дистанційному режимі (14–15 квітня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція “ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ” (14 квітня 2016 року, м. Полтава, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ” (14-15 квітня 2016 року, м. Харків, Україна)
XIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ”, (14-15 квітня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
04_14-15_2016(1)04_14-15_2016(2)04_14-15_2016(3) ХІV Міжнародна науково-практична конференція “ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, (14 – 15 квітня 2016 року, м. Дрогобич, Україна) ПРОЖИВАННЯ, ПРОГРАМА
04_18-25_2016 ІІ Міжнародна науково-практична конференція “НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” (18-25 квітня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГУ КЛІНІЦИСТІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ : СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ” (19-20 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА
V ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес “ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”, (19-21 квітня 2016 року, м. Київ, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція “ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ” (21 квітня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
21.04.201621.04.2016 II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” (21 квітня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
21.04.2016+ ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” (21 квітня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
04_20-21_2016 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ”, (20-21 квітня 2016 року, м. Харків, Україна)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
2016_04_21-22 ІІ международная научно-практическая конференция “ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ” (21-22 апреля 2016 года, г. Краматорск, Украина)

XXІ Міжнародна науково-методична конференція “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ” (21-22 квітня 2016 року, м. Одеса, Україна) Інформаційний лист, Заявка учасника

Науково-практична конференція з міжнародною участю “ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D ТА ЙОДУ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ТА СТАРІННЯ ЛЮДИНИ”, (21-22 квітня 2016 року, м. Чернівці, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ1, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2
04_21-23_2016 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ”, (21-23 квітня 2016 року, м. Ужгород, Україна)
Науково-практична конференція “КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ”, (22-23 квітня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна)
Науково-практична конференція “СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ”, (22-23 квітня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ОЧИМА МОЛОДІ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ”(22 квітня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

04_22_2016-2
04_22_2016 (2+)
I Польсько-Українська конференція “СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ В 2016 РОЦІ” (22 квітня 2016 року, м. Краків, Польща) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Реєстрація: www.szpitaljp2.krakow.pl

Програма підвищення кваліфікації “ПУБЛІКАЦІЙНА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ” (24-30 квітня 2016 року, м. Прага (з відвідуванням Дрездена та Вроцлава)) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
56-АЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (27 апреля 2016 года, г. Актобе, Республика Казахстан) Інформаційний лист 1 Інформаційний лист 2
Науково-практична інтернет конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНІ” (29 квітня 2016 року, м. Кривий Ріг, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародний науково-практичний семінар “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ” (03-10 травня 2016 року, м. Будапешт (з виїзними сесіями в Відень, Рим та Флоренцію)) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ” (11-12 травня 2016 року, м. Полтава, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №2, INVITATION
05_12_2016 XV Міжнародна студентська наукова конференція “ІНЖЕНЕР ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ”, (12 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ — Укр, Eng

Міжнародна науково-практична конференція “СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕКОНОМІЦІ ПІД ВПЛИВОМ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЇ” (12-13 травня 2016 року, м. Полтава, Україна)

XIX Міжнародна науково-практична конференція “ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО” (12-13 травня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю “СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ – 2016”, (12-13 травня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ” (12-13 травня 2016 року, м. Вінниця, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів “МЕЧНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2016. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ” (12-13 травня 2016 року, м. Харків, Україна)

05_18_2016 Міжнародна науково-практична конференція “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ” (18 травня 2016 року, Київ, Україна)
05_18_2016

Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених “ДУХОВНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”, (18 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ІІ Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием “ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – СТАРТ ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕ”, (19 мая 2016 года, г. Харьков, Украина) ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО УКР, РУС
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: ЗДОБУТКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ” (19-20 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна)

МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ (19-22 травня 2016 року Австрія, Відень) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інформаційний лист 05_20_2016

Науково-практична конференція “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ” (20 травня 2016 року, м. Вінниця, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Х науково-практична конференція з міжнародною участю “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ” (20 травня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ УКР, РОС, ENGL, ФЛАЄР
Науково–практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ”, (20 травня 2016 року, м. Вінниця, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Х науково-практична конференція з міжнародною участю “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ” (20 травня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕНДОДОНТІЇ. ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ” (23-24 травня 2016 року, м. Одеса, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

2016_05_23-27 X Ювілейна Міжнародна конференція “ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ” (ICEPOM-10), (23-27 травня 2016 року, м. Тернопіль, Україна) Інформаційний лист (Ukr, Eng) РЕЄСТРАЦІЯ
05_25-27_2016 Науково-практична конференція з міжнародною участю “УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ – 2016”, (25-27 травня 2016 року, м. Харків, Україна)

ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ” (25-27 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна) Інформаційний лист

Науково-практична конференція з міжнародною участю “ПЛНКРЕА ТОЛОГІЯ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МАЙСТЕР-КУРС” (26-27 травня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

XIII зʼїзд онкологів та радіологів України, (26-28 травня 2016 року, м. Київ, Україна)

VІI Міжнародна наукова Інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” (27 травня 2016 року, м. Одеса, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ УКР, РОС, ENG , АНКЕТА УЧАСНИКА УКР, РОС, ENG

XІV международная (заочная) научно-практическая конференция “СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ” (31 мая 2016 года, г. Белгород, Россия) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

V Міжнародна конференція НАНР “СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИКЛИКИ В 2016 РОЦІ” (09 червня 2016 року, м. Львів, Україна)

Науково-практична конференція “ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ” (02-03 червня 2016 року, с. Орловщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ” (02-03червня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА «АІРО» – 2016 (06-10 червня 2016 року, с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція “ПЛАНУВАННЯ СІМ‘Ї В АСПЕКТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ” (09-10 червня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція “ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2016: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ”, (0911 червня 2016 року, м. Миколаїв, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична конференція з міжнародною участю “ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ” (14-15 червня 2016 року, м. Харків, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція “ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ” (17 – 18 червня 2016 року, м. Тернопіль, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ” (23 червня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧИХ ІНТЕНСИВНИХ КУРСІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ КЕМБРИДЖСЬКОГО ІСПИТУ FCE (FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH) для професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів м. Тернополя при консультаційному центрі з вивчення іноземних мов Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ТНЕУ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Двотижневі інтенсивні курси української мови та культури Осінь 2016 (м. Львів, Україна)

Теплий вересень у Львові” 29 серпня – 09 вересня 2016 року

Золотий жовтень у Львові” 03-14 жовтня 2016 року

Культурний листопад у Львові” 31 жовтня – 11 листопада 2016 року

II Всеукраїнська науково-практична конференція “ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ” (03-07 вересня 2016 року, м. Одеса, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Научно-практическая конференция с международным участием на тему: “МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ” (06-07 сентября 2016 года, г. Самарканд, Узбекистан) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична конференція з міжнародною участю “NЕUROSSUMIT: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ У СВІТЛІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ”, (08-09 вересня 2016 року, м. Одеса, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Научно-практическая конференция по вопросам ЭНДОКРИНОЛОГИИ и БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, (13 сентября 2016 года, г. Киев, Украина)

09_13-16_2016

VIII НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ (13-16 вересня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

XIIІ Международные “ПРИГОЖИНСКИЕ ЧТЕНИЯ” 14 сентября 2016 года – 01 июня 2017 года (г. Одесса, Украина) ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ” (до 60-річчя Українського НДІ промислової медицини) (16 вересня 2016 року, м. Кривий Ріг, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція “ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” та ПЕРШИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (16-17 вересня 2016 року, м. Тернопіль, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА

Науковий симпозіум з міжнародною участю “ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ”, (16 – 18 вересня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (16-17 вересня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

XVIII щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ” (21-23 вересня 2016 року, м. Львів, Україна)
XIV З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ (22 -23 вересня, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА
Українсько-польська міжнародна конференція “КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ЕПОХИ”, (22-23 вересня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція “ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ” (22-24 вересня 2016 року, м. Тернопіль, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
10_28-29_2016 Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 98-й річниці від дня народження В.Сухомлинського “НАУКОВА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ” (28–29 вересня 2016 року, м. Кіровоград, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”, (29-30 вересня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “СТРАТЕГІЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИМ ДІТЯМ В УКРАЇНІ. ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ” (29-30 вересня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІХ Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ” (30 вересня – 2 жовтня 2016 року, м. Одеса, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ УКР, РОС, ENG
Науково-практична конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів “СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ В ОТОРИНОЛЯРИНГОЛОГІЇ” (03-04 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІІ науково-практична конференція “НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ”, (04-07 жовтня 2016 року, м. Трускавець, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Конференція нейрохірургів і отоларингологів “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕЙРОХІРУРГІЇ І ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ” в рамках 25-ї міжнародної виставки “Охорона здоров’я”, (05 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Харківської областей України “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ”, (05-06 жовтня 2016 року, м. Полтава, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
2016_10_05-072016_10_05-07 VII Національний Конгрес патофізіологів України за участю міжнародних спеціалістів “ПАТОФІЗІОЛОГІЯ І ФАРМАЦІЯ: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ” (05-07 жовтня 2016 року, м. Харків, Україна) РЕЄСТРАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРІНТЕІ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 2
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ” (05-07 жовтня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
XVII З’ЇЗД ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ обговорення проблем діагностики та лікування найбільш актуальних захворювань опорно-рухового апарату, диференційованих підходів до фармакотерапії і хірургічних методів лікування та інші (05-07 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
III МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ (06-07 жовтня 2016 року м. Київ, Україна)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
III Науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ” (06-07 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “БЕЗПЕКА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ СУПРОВІД ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: ВІД РОЗРОБКИ ДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ”, присвячена пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича, (11-12 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ2
ХIII з’їзду педіатрів України “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ” (11-13 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ПРОГРАМА
КОНФЕРЕНЦІЯ “XI КИЇВСЬКІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ДНІ” (12-14 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХХVІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”, (14 жовтня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЧЕРГОВІ ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У США
ТРЕНІНГ “ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЗАКЛАДАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ. ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ”, (17-21 жовтня 2016 року, м. Дніпро, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ “МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я” (18-20 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ДСТУ ЕИ ІБО 15189:2015 – ДОРОЖНЯ КАРТА ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” (19-20 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
10_20-21_2016(1)10_20-21_2016(2) Науково-практична конференція з міжнародною участю “ІІІ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ” (20 – 21 жовтня 2016 року, м. Яремча, Україна) ЗАПРОШЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ” (20-21 жовтня 2016 року, м. Житомир, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

III навчальний семінар “ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВНЗ” (21 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

IV З’ЇЗД КОЛОПРОКТОЛОГІВ УКРАЇНИ з міжнародною участю, (26 – 28 жовтня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція “ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ” (28 жовтня 2016 року, м. Полтава, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
10_28-29_2016 II всеукраїнська наукова конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (28-29 жовтня 2016 року, м. Дніпропетровськ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
IV заочна наукова конференція “ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ” (30 жовтня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, Зразок оформлення тез
11_01_2016 V науково-практичну конференцію з міжнародною участю “ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ” (01 листопада 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
І Ізраїльсько – Український науковий симпозіум “НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ”, присвячений 10-річчю Українського державного інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, (03 – 04 листопада 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “НЕМОЖЛИВЕ МОЖЛИВО. ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ МЕТОДИКИ В ГІНЕКОЛОГІЇ” (03-04 листопада 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВІДНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ” (04 листопада 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція “ФОРМУВАННЯ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СІМ’Ї ТА СУСПІЛЬСТВІ”, (04-05 листопада 2016 року, м. Львів, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науковий симпозіум з міжнародною участю “СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ” (08-09 листопада 2016 року, м. Львів, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ” (09-10 листопада 2016 року, м. Дніпро, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “КУЛЬТУРНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ” (10-11 листопада 2016 року, м. Рівне, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція “ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ” (20-27 листопада 2016 року, м. Прага, Чехія) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ, СТУДЕНТІВ, ІНТЕРНІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ВІДВІДАННЯМ МІЖНАРОДНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ВИСТАВКИ ADF 2016 (21-27 листопада 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА, ПРОГРАМА
Всеукраїнська науково-практична конференція “ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ” (23 листопада 2016 року, м. Ужгород, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
II Науковий Конгрес з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ” (24-25 листопада 2016 року, м. Київ, України) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Науково-практична конференція “НОВІТНІ ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ” (24-25 листопада 2016 року, м. Запоріжжя, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХІ Міжнародна науково-практична конференція “ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ” (24-26 листопада 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ХVI щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю “КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В ЕТАПНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ. ВОГНЕПАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ РАНИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА З’ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН, ДІАБЕТИЧНА СТОПА” (24-26 листопада 2016 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПІДЛІТКАМ ТА МОЛОДІ НА ПРИНЦИПАХ “ДРУЖНЬОГО ПІДХОДУ” В УКРАЇНІ” (29 листопада – 01 грудня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
12_01_2016 Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів та молодих вчених “КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ” з нагоди 25-річчя Незалежності України, (01 грудня 2016 року, м. Харків, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ЗАПРОШЕННЯ
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ В РУКАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ”, (08 – 09 грудня 2016 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
2 0 1 5 р і к
Емблема Конкурс НАН України КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ імені видатних учених України у 2015 році
Лист від СSI КУРСИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ФАХІВЦІВ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНІ ЦИКЛИ

Редакція наукових журналів та збірників наукових робіт: “ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ”, “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ І КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ”, “УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ Г.О. МОЖАЄВА”, “УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ”, “УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ”, “ХІРУРГІЯ ДОНБАСУ”, (м. Рубіжне, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Кембриджский журнал “CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE”, Кембриджский журнал в сфере образования и науки. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Європейський журнал «EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH»,«ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». ФРАНЦИЯ
XVI НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (23-25 вересня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ” (24-25 вересня 2015 року, м. Київ, Україна)
klubpankr.jpg.300x300_q85 Науково-практична конференціяСУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АРОМОЛОГІЇ” (25 вересня 2015 року, м. Одеса, Україна)
Міжнародна науково-практична конференція “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ” (30 вересня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ – ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ: МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ, ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ”, присвяченій 75-річчю з Дня народження професора Шутки Богдана Васильовича (30 вересня – 01 жовтня 2015 року, м. Яремче, Україна)
10_01 Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ОНКОЛОГІЇ УКРАЇНИ” присвячена 95-річчю створення інституту (01 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ (01-02 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково практична-конференція “НОВИНИ СВІТОВОЇ ПАНКРЕАТОЛОГІЇ. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПІДШЛУНКОВОЇ, ЗАЛОЗИ ТА КОМОРБІДНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ”, (01-02 жовтня 2015 року, м. Тернопіль, Україна)
Міжнародна наукова конференція “НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (1805-2015)” ( 07-08 жовтня 2015 року, м. Ніжин, Україна)
VI Міжнародна науково-методична конференція “ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧИИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОВ” (08-09 жовтня 2015 року, м. Одеса, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ”, (15 жовтня 2015 року, м. Дніпропетровськ, Україна)
Науково-практична конференція “ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ” (16 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ” (16 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
ХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (17-18 жовтня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ (МЕДИЧНИХ) ЛАБОРАТОРІЙ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ” (20-21 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ‘Я 2015” (20-22 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Сьомий Міжнародний форум “ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ” (20-22 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНА ТАКТИКА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ БОЙОВИХ РАНАХ І ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК.НАБУТИЙ ДОСВІД” (23 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науковий симпозіум (VII) з міжнародною участю “ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІД БІОЕТИКИ ДО НООЕТИКИ” (22-23 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВА” (22-23 жовтня 2015 року, м. Чернівці, Україна)
Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України “СТАНДАРТИЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБ” (22-23 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ТЕРАПІЇ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ” (23 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В АКУШЕРСТВІ, ПЕРИНАТОЛОГІЇ ТА НЕОНАТАЛЬНІЙ МЕДИЦИНІ (27-28 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна), Заключний семінар та церемонія закриття програми
10_28-30 ХІІІ міжнародна стоматологічна виставка “ДЕНТАЛ-УКРАЇНА” та ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ (28-30 жовтня 2015 року, м. Львів, Україна)
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ” (28-30 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
10_29_2 Всеукраїнська науково-практична конференція МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА ГРОМАДИ: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД (29 жовтня 2015 року , м. Ужгород, Україна)
УКРАЇНО-НІМЕЦЬКИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ АКТУАЛЬНИМ ПИТАННЯМ КЛІНІЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ (29 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених “РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ” (30 жовтня 2015 року, м. Мелітополь, Україна)
X Міжнародний Форум «ПАТОЛОГІЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА: ДІАГНОСТИКА, ХІРУРГІЯ, ІНТЕРВЕНЦІЯ» (30-31 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна)
VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (30-31 жовтня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ПИТАННЯ ІМУНОЛОГІЇ В ПЕДІАТРІЇ” (04 – 05 листопада 2015 року, м. Київ, Україна) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про зміну дати конференції
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ОПТИМІЗОВАНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКАРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ” (05-06 листопада 2015 року, м. Київ, Україна)
11_05-06+ ІІ міждисциплінарний науковий симпозіум з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ” (05 – 06 листопада 2015 року, м. Київ, Україна), посилання http://aagu.com.ua/news/conference_05-06.11.2015.php ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ, ПРОГРАМА
11_06++11_06+ Інформаційний семінар “ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ ДЛЯ НОВИХ КОНКУРСІВ ПРОГРАМИ ГОРИЗОНТ 2020 У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ” (06 листопада 2015 року, м. Львів, Україна)
Всеукраїнська науково-практична конференція “РОЛЬ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ У ПРОФІЛАКТИЦІ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ” (06 листопада 2015 року, м. Запоріжжя, Україна)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VIII Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ (10-11 листопада 2015 року, м. Одеса, Україна)
2015-09-10_1733 Науково-практична конференція з міжнородною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ” (10-11 листопада 2015 року, м. Самарканд, Узбекистан)
11_10-11(2) VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ” (10-11 листопада 2015 р., м. Одеса, Україна)
11_12 Всеукраїнська науково-практична конференція “ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ”, (12 листопада 2015 року, м. Полтава, Україна)
11_12-13 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція “ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ ДІЇ” (12-13 листопада 2015 року, м. Харків, Україна)
IV Международный научный конгресс “ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕННОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ” (13– 14 ноября 2015 г. Челябинск, Россия)
Науково-практична конференція “ДНІ АРИТМОЛОГІЇ В КИЄВІ” (19-20 листопада 2015 року, м. Київ, Україна)
XVI Міжнародна науково-практична конференція “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ” (19 листопада 2015 року м. Черкаси, Україна)
ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” (19-20 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Міжнародна Академія Науки та Вищої освіти Міжнародна науково-практична конференція: “СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУК БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ФАКТОРИ ВИРІШЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИЖИВАННЯ ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА” (1925 листопада 2015 року, Міжнародна Академія Науки та Вищої освіти; Великобританія) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Відіслати заявку
11_20 Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АКУШЕРСЬКОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ” (20 листопада 2015 року, м. Київ, Україна) Інформаційний лист, ПРОГРАМА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «SMART & YOUNG» №1 (листопад 2015 рік). Заповнити анкету: http://smartandyoung.com.ua/uk/anketa-2/

Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СФЕРАХ НАУКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ” (20-21 листопада 2015 року, м. Київ, Україна)
Заповнити анкету: http://smartandyoung.com.ua/uk/anketa-na-publikaciyu-v-naukovo-praktichnij-konferenci%D1%97/

Міжнародна студентська конференція “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ” (20-21 листопада 2015 року, м. Київ, Україна). Заповнити анкету: http://smartandyoung.com.ua/uk/anketa-na-publikaciyu-v-studentskij-konferenci%D1%97/

11_2411_24 (2) XV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY Наука та техніка: Інноваційні тенденції (24 листопада 2015 року, м. Київ, Україна)
11_25-27 ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (25-27 листопада 2015 року, м. Дніпропетровськ, Україна)
Підсумкова науково-практична конференція молодих вчених “МЕДИЦИНА XXI СТОЛІТТЯ” (26 листопада 2015 року, м. Харків, Україна)
IX щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ” (26 листопада 2015 року, м. Київ, Україна) Лист МОЗ
XV науково-практична конференція з міжнародною участю “КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В ЕТАПНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ. ВОГНЕПАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ ПОРАНЕННЯ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА З’ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН, СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ” (26 – 28 листопада 2015 року, м. Київ, Україна)
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція “ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕДИЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ” (27 листопада 2015 року, м. Полтава, Україна)
11_2411_24 (2) XV Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY Наука та техніка: Інноваційні тенденції (01 – 18 грудня 2015 року, м. Київ, Україна)
Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів “МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ: СТЕЖКАМИ ЛІКАРСЬКОЇ МУДРОСТІ” (03 грудня 2015 року, м. Тернопіль, Україна)
Науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОЙОВИХ УШКОДЖЕНЬ” (03-04 грудня 2015 року, м. Тернопіль, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОНКОУРОЛОГІЧНИХ ТА УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ» (03-04 грудня 2015 року, м. Київ, Україна)
ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ” (03-04 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Міжнародна Академія Науки та Вищої освіти Міжнародна науково-практична конференція: “УМОВИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТУ ЛІБЕРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Й ПОВАГИ МОРАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ” (03-08 грудня 2015 року, Міжнародна Академія Науки та Вищої освіти; Великобританія) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Відіслати заявку
2016_12_11 Конференція “УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” (11 грудня 2015 року, м. Київ, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПРОГРАМА

Науково-практична конференція з міжнародною участю “ФІЗИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕНЬ У СВІТЛІ ВИМОГ ВООЗ, СЕКЦІЙ ТА РАДИ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ”, (11-12 грудня 2015року, м. Київ, Україна)
I Всеукраїнська науково-методична конференція МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ” (17-18 грудня 2015 року, м. Хмельницький, Україна)
Науково-практична конференція з міжнародною участю “ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” (18-19 грудня 2015 року, м. Київ, Україна)
IX международная конференция молодых ученых “ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗРАСТ”, посвященная памяти проф. Подрушняка Е.П. (18-19 декабря 2015 года, г. Киев, Украина)
Конференція “ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ МОВИ ТА ПСИХІКИ, ПРИ ОРГАНІЧНИХ УРАЖЕННЯХ” (18 грудня 2015 року, м. Київ, Україна) Лист МОЗ , ПРОГРАМА
12_2012_20+ Щорічна (VI) міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених “СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ” (20 грудня 2015 року, м. Харків Україна)
12_21-23 Міжнародна заочна науково-практична конференція “ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І СПОРТИВНИХ НАУК” (21-23 грудня 2015 року, м. Херсон – Миколаїв, Україна)
12_29-01_05_2016

XXХVI Міжнародна наукова конференція “ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СВІТОВОЇ НАУКИ”, ( 29 грудня 2015 року – 05 січня 2016 року, м. Запоріжжя, Україна)

Наукові форуми ТДМУ