Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 4 роки

1 курс

 1. Міжособове спілкування (короткий опис дисципліни)
 2. Соціальна медицина та основи медстатистики (короткий опис дисципліни)
 3. Історія медицини та медсестринства (короткий опис дисципліни)
 4. Соціологія (короткий опис дисципліни)
 5. Пропаганда здорового способу життя (короткий опис дисципліни)
 6. Сучасні аспекти медичної паразитології (короткий опис дисципліни)
 7. Сучасні аспекти медичної генетики (короткий опис дисципліни)
 8. Медична етика і деонтологія. Психологія спілкування (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Основи біоетики в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 2. Основи дієтології (короткий опис дисципліни)
 3. Медична психологія (короткий опис дисципліни)
 4. Посттравматичний стресовий розлад (короткий опис дисципліни)
 5. Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї (короткий опис дисципліни)
 6. Медична психологія (короткий опис дисципліни)
 7. Ріст і розвиток людини (короткий опис дисципліни)
 8. Основи харчування дітей раннього віку (короткий опис дисципліни)

3 курс

 1. Сучасні інформаційні системи в медицині (короткий опис дисципліни)
 2. Актуальні питання медсестринської діагностики при захворюваннях органа зору (короткий опис дисципліни)
 3. Медичне право (короткий опис дисципліни)
 4. Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві (короткий опис дисципліни)
 5. Основи паліативної допомоги (короткий опис дисципліни)
 6. Медсестринські теорії і процес (короткий опис дисципліни)
 7. Лабораторна діагностика (короткий опис дисципліни)
 8. Клінічна біохімія (короткий опис дисципліни)
 9. Глобальне здоров’я (короткий опис дисципліни)

4 курс

 1. Основи педагогіки вищої школи (короткий опис дисципліни)
 2. Сучасні аспекти медсестринства в оториноларингології (короткий опис дисципліни)
 3. Медсестринські аспекти ЛФК і масажу (короткий опис дисципліни)
 4. Військово-медична підготовка (короткий опис дисципліни)
 5. Основи екології та профілактичної медицина (короткий опис дисципліни)
 6. Клінічна патофізіологія захворювань (короткий опис дисципліни)
 7. Особливості догляду за тяжкохворими і вмираючими (короткий опис дисципліни)
 8. Сучасні методи діагностики (короткий опис дисципліни)
 9. Радіологія (короткий опис дисципліни)
 10. Актуальні питання медсестринської діагностики в оториноларингології (короткий опис дисципліни)