Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 4 роки (денна форма навчання)

1 курс

 1. Актуальні  питання медичної біології (короткий опис дисципліни)
 2. Сучасні аспекти медичної паразитології (короткий опис дисципліни)
 3. Інформаційні технології в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 4. Сучасні інформаційні системи в медицині (короткий опис дисципліни)
 5. Медична етика і деонтологія (короткий опис дисципліни)
 6. Історія медицини та медсестринства (короткий опис дисципліни)
 7. Основи психології та міжособове спілкування (короткий опис дисципліни)
 8. Основи біоетики (короткий опис дисципліни)
 9. Основи біофізики (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Медична психологія (короткий опис дисципліни)
 2. Посттравматичний стресовий розлад (короткий опис дисципліни)
 3. Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї (короткий опис дисципліни)
 4. Медсестринський менеджмент збереження здоров’я жінки (короткий опис дисципліни)
 5. Громадське здоров’я і громадське медсестринство (короткий опис дисципліни)
 6. Глобальне здоров’я (короткий опис дисципліни)
 7. Ріст і розвиток людини (короткий опис дисципліни)
 8. Основи харчування дітей раннього віку (короткий опис дисципліни)

3 курс

 1. Епідеміологія (короткий опис дисципліни)
 2. Медсестринство в геронтології і геріатрії (короткий опис дисципліни)
 3. Медсестринство в офтальмології (короткий опис дисципліни)
 4. Актуальні питання медсестринської діагностики при захворюваннях органа зору (короткий опис дисципліни)
 5. Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві (короткий опис дисципліни)
 6. Паліативна та хоспісна допомога (короткий опис дисципліни)
 7. Медсестринські теорії і процес (короткий опис дисципліни)
 8. Соціальна медицина (короткий опис дисципліни)

4 курс

 1. Сучасні аспекти медсестринства в оториноларингології (короткий опис дисципліни)
 2. Актуальні питання медсестринської діагностики в оториноларингології (короткий опис дисципліни)
 3. Медсестринські аспекти ЛФК і масажу (короткий опис дисципліни)
 4. Актуальні питання медсестринства в психіатрії і наркології (короткий опис дисципліни)
 5. Основи педагогіки вищої школи (короткий опис дисципліни)
 6. Менеджмент і лідерство в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 7. Сучасні аспекти медсестринства в дерматології (короткий опис дисципліни)
 8. Сучасні аспекти медсестринства у венерології (короткий опис дисципліни)
 9. Клінічне медсестринство в професійній патології (короткий опис дисципліни)