Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 4 роки (денна форма навчання)

1 курс

 1. Актуальні  питання медичної біології (короткий опис дисципліни)
 2. Сучасні аспекти медичної паразитології (короткий опис дисципліни)
 3. Інформаційні технології в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 4. Сучасні інформаційні системи в медицині (короткий опис дисципліни)
 5. Медична етика і деонтологія (короткий опис дисципліни)
 6. Історія медицини та медсестринства (короткий опис дисципліни)
 7. Основи психології та міжособове спілкування (короткий опис дисципліни)
 8. Основи біоетики (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Медична психологія (короткий опис дисципліни)
 2. Посттравматичний стресовий розлад (короткий опис дисципліни)
 3. Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї (короткий опис дисципліни)
 4. Медсестринський менеджмент збереження здоров’я жінки (короткий опис дисципліни)
 5. Громадське здоров’я і громадське медсестринство (короткий опис дисципліни)
 6. Глобальне здоров’я (короткий опис дисципліни)
 7. Ріст і розвиток людини (короткий опис дисципліни)
 8. Основи харчування дітей раннього віку (короткий опис дисципліни)

3 курс

 1. Епідеміологія (короткий опис дисципліни)
 2. Медсестринство в геронтології і геріатрії (короткий опис дисципліни)
 3. Медсестринство в офтальмології (короткий опис дисципліни)
 4. Актуальні питання медсестринської діагностики при захворюваннях органа зору (короткий опис дисципліни)
 5. Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві (короткий опис дисципліни)
 6. Паліативна та хоспісна допомога (короткий опис дисципліни)
 7. Медсестринські теорії і процес (короткий опис дисципліни)
 8. Соціальна медицина (короткий опис дисципліни)

4 курс

 1. Сучасні аспкти медсестринства в оториноларингології (короткий опис дисципліни)
 2. Актуальні питання медсестринської діагностики в оториноларингології (короткий опис дисципліни)
 3. Медсестринські аспекти ЛФК і масажу (короткий опис дисципліни)
 4. Актуальні питання медсестринства в психіатрії і наркології (короткий опис дисципліни)
 5. Основи педагогіки вищої школи (короткий опис дисципліни)
 6. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (короткий опис дисципліни)
 7. Сучасні аспекти медсестринства в дерматології (короткий опис дисципліни)
 8. Сучасні аспекти медсестринства у венерології (короткий опис дисципліни)