Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціалізація “Парамедик”

1 курс

 1. Основи екології та профілактичної медицини (короткий опис дисципліни)
 2. Етика та деонтологія (короткий опис дисципліни)
 3. Інформаційні технології в медицині (короткий опис дисципліни)
 4. Основи загальної психології та психологія кризових станів (короткий опис дисципліни)
 5. Історія медицини. Еволюція ЕМД у світі та в Україні (короткий опис дисципліни)
 6. Ергономіка в діяльності парамедика (короткий опис дисципліни)
 7. Основи комунікації парамедика (короткий опис дисципліни)
 8. Базова підтримка життєдіяльності в особливих випадках (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Гостра хірургічна патологія (короткий опис дисципліни)
 2. Гострі інфекційні захворювання (короткий опис дисципліни)
 3. Англійська мова (короткий опис дисципліни)
 4. Фізичне виховання / плавання (короткий опис дисципліни)
 5. Телекомунікації та експертні системи в діяльності парамедика (короткий опис дисципліни)
 6. Обстеження пацієнта на ранньому госпітальному етапі (короткий опис дисципліни)
 7. Невідкладні стани у пацієнтів особливих категорій населення (короткий опис дисципліни)
 8. Діяльність прарамедика в умовах з підвищеною загрозою (короткий опис дисципліни)
 9. Безпека діяльності роботи парамедика (короткий опис дисципліни)

3 курс

 1. Екстренна медична допомога пацієнтам з інсультом на догоспітальному етапі (короткий опис дисципліни)
 2. Надання екстренної медичної допомоги при хімічних, біологічних та радіаційних загрозах (короткий опис дисципліни)
 3. Тактична екстренна медична допомога (короткий опис дисципліни)
 4. Інтерпретація ЕКГ на догоспітальному етапі (короткий опис дисципліни)
 5. Комунікація бригади при наданні ЕМД (короткий опис дисципліни)
 6. Надання допомоги при ДТП (короткий опис дисципліни)
 7. Транспортна іммобілізація у пацієнтів особливих категорій (короткий опис дисципліни)
 8. Розширені реанімаційні заходи у новонародженого (короткий опис дисципліни)