Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціалізація “Парамедик”

1 курс

 1. Основи екології та профілактичної медицини
 2. Етика та деонтологія
 3. Охорона праці в галузі
 4. Інформаційні технології в медицині
 5. Основи загальної психології та психологія кризових станів.
 6. Історія медицини. Еволюція ЕМД у світі та в Україні.
 7. Ергономіка в діяльності парамедика
 8. Комунікація з пацієнтами особливих категорій населення
 9. Комунікація засобами спецзв’язку
 10. Домедична допомога в особливих випадках

2 курс

 1. Гостра хірургічна патологія
 2. Гострі інфекційні захворювання
 3. Англійська мова
 4. Фізичне виховання
 5. Телекомунікації та експертні системи в діяльності парамедика.
 6. Обстеження пацієнта на ранньому госпітальному етапі.
 7. Невідкладні стани у пацієнтів особливих категорій населення.
 8. Діяльність прарамедика в умовах з підвищеною загрозою.
 9. Безпека діяльності роботи парамедика.

3 курс

 1. Екстренна медична допомога пацієнтам з інсультом на догоспітальному етапі
 2. Надання екстренної медичної допомоги при хімічних, біологічних та радіаційних загрозах
 3. Тактична екстренна медична допомога
 4. Інтерпретація ЕКГ на догоспітальному етапі