Спеціальність “Медицина” (“Лікувальна справа”)

1 КУРС

 1. Правознавство (короткий опис дисципліни)
 2. Біологія індивідуального розвитку (короткий опис дисципліни)
 3. Прикладна хімія в медицині (короткий опис дисципліни)
 4. Історія медицини (короткий опис дисципліни)
 5. Академічне письмо (короткий опис дисципліни)

2 КУРС

 1. Основи соціологічних досліджень (короткий опис дисципліни)
 2. Англійська медична термінологія (короткий опис дисципліни)
 3. Актуальні питання медичної ембріології (короткий опис дисципліни)
 4. Основи медичних комунікацій (короткий опис дисципліни)
 5. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин (короткий опис дисципліни)

3 КУРС

 1. Англійська медична термінологія (короткий опис дисципліни)
 2. Основи раціонального харчування дітей (короткий опис дисципліни)
 3. Клінічна біохімія (короткий опис дисципліни)
 4. Мікробна екологія людини (короткий опис дисципліни)
 5. Клітинні технології в медицині (короткий опис дисципліни)
 6. Основи електрокардіографії (короткий опис дисципліни)
 7. Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії (короткий опис дисципліни)
 8. Основи клініко-лабораторної діагностики (короткий опис дисципліни)

4 КУРС

 1. Актуальні питання ендоскопії (короткий опис дисципліни)
 2. Біопсійна діагностика (короткий опис дисципліни)
 3. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку (короткий опис дисципліни)
 4. Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки людини (короткий опис дисципліни)
 5. Комунікативні навички в медичній практиці (короткий опис дисципліни)
 6. Планування сім’ї. Контрацепція (короткий опис дисципліни)
 7. Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій (короткий опис дисципліни)

5 КУРС

 1. Патофізіологія невідкладних станів (короткий опис дисципліни)
 2. Побічна дія ліків (короткий опис дисципліни)
 3. Актуальні питання паліативної допомоги онкохворим (короткий опис дисципліни)
 4. Секційний курс (короткий опис дисципліни)
 5. Актуальні питання пластичної хірургії та регенеративної медицини (короткий опис дисципліни)
 6. Актуальні паразитарні хвороби людини (короткий опис дисципліни)
 7. Актуальні питання ранньої діагностики онкологічних захворювань вуха, горла та носа (короткий опис дисципліни)

6 КУРС

 1. Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб (короткий опис дисципліни)
 2. Малоінвазивна урологія (короткий опис дисципліни)
 3. Актуальні питання андрології (короткий опис дисципліни)
 4. Актуальні питання трансфузіології (короткий опис дисципліни)
 5. Конфліктологія (короткий опис дисципліни)
 6. Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (короткий опис дисципліни)
 7. Медична реабілітація (короткий опис дисципліни)
 8. Актуальні питання церебро-васкулярної патології (короткий опис дисципліни)
 9. Актуальні питання отохірургії (короткий опис дисципліни)
 10. Методи дослідження слухової функції (короткий опис дисципліни)
 11. ЕКГ в невідкладній кардіології (короткий опис дисципліни)
 12. Клінічна електроенцефалографія (короткий опис дисципліни)