Відбулися засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 2 і 3 березня 2017 року відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

image001 image003 image005

На порядку денному було:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Беденюка Олександра Анатолійовича «Особливості морфофункціональної перебудови тканин шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Герасимюк Ілля Євгенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Слободян Олександр Миколайович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Попович Юрій Іларіонович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

image007

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Юрика Ігоря Ігоровича «Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Боднар Ярослав Ярославович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Головацький Андрій Степанович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). 2. Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

image009

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Шапринського Євгена Володимировича «Реконструктивно-відновні оперативні втручання при лікуванні стенозуючих захворювань стравоходу (експериментально-клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант – Бойко Валерій Володимирович, д.мед.н., проф., директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України»). Офіційні опоненти: 1. Фомін Петро Дмитрович, академік НАН та НАМН України, д.мед.н., проф., завідувач кафедри хірургії № 3 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України). 2. Усенко Олександр Юрійович, д.мед.н., проф., директор, керівник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України). 3. Полянський Ігор Юлійович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

image011

4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Левчука Ростислава Дмитровича «Патогенетичні особливості розвитку ентеральної дисфункції в умовах черепно-мозкової, скелетної травми та їх поєднання» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Гудима Арсен Арсенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Рикало Надія Анатоліївна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри патологічної фізіології (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова МОЗ України). 2. Ткачук Олексій Володимирович, д.мед.н., доц., доцент кафедри анестезіології та реаніматології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

image013

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 присуджено науковий ступінь доктора медичних наук Шапринському Євгену Володимировичу, кандидата медичних наук – Беденюку Олександру Анатолійовичу, Юрику Ігорю Ігоровичу та Левчуку Ростиславу Дмитровичу.